Już jest dostępna nowa wersja Comarch DMS 2019.2.0

Nowa wersja Comarch DMS

Już jest dostępna nowa wersja Comarch DMS 2019.2.0

 2019

Mamy przyjemność poinformować Państwa o udostępnieniu nowej wersji Comarch DMS 2019.2.0, w której pojawia się szereg dodatkowych funkcjonalności bez wątpienia poprawiających komfort pracy.

 

Zachęcamy do zapisania się na bezpłatny webinar, który odbędzie się 29 stycznia o godz: 11:00.

 

 

 

 

Aplikacja Comarch DMS w wersji 2019.2.0 współpracuje z następującymi systemami Comarch ERP:

 

 • Comarch ERP XL – wersje systemu: 2019.0, 2019.1, 2019.2,
 • Comarch ERP Optima – wersje systemu: 2019.2.1, 2019.3.1, 2019.5.1,
 • Comarch ERP Altum – wersje systemu: 2018.2, 2018.5, 2019.0.

 

 

Przede wszystkim wyróżniającą funkcją w najnowszej odsłonie aplikacji DMS jest współpraca z usługą Comarch OCR, która pozwala na skrócenie czasu podczas wprowadzania faktur do systemu. Szczególną uwagę zwracamy na możliwość automatycznego pobierania plików do przetworzenia (ACD). Funkcjonalność ta jest dostępna w wersji desktopowej dla operatorów, którzy przy uprawnieniu Automatyczne tworzenie dokumentów” mają wybraną wartość „TAK”.

 

 

Nowa wersja Comarch DMS

Graf. 1 Właściwości pracownika, zakładka Uprawnienia, Automatyczne generowanie dokumentów

 

 

W aktualnej wersji Comarch DMS 2019.2.0 udostępniono nowy moduł Manager dokumentów, służący do usprawnienia przechowywania dokumentów w aplikacji. Komponent ten umożliwia zbudowanie struktury katalogów i dodania uprawnień do wybranych gałęzi drzewa katalogów oraz dokumentów. Operator posiadający uprawnienia administratora ma dostęp do pełnej struktury dokumentów i zarządza uprawnieniami dla pozostałych użytkowników.

 

W oknie Managera dokumentów mamy również możliwość kontroli  i podglądu dokumentów z takimi szczegółami jak:

 

 • data modyfikacji,
 • imię i nazwisko operatora,
 • status dokumentu,
 • liczba wersji dokumentu.

 

 

nowa wersja dms

 Graf. 2 Okno Manager dokumentów, zawartość katalogów wyświetlana w formie listy

 

 

Przy tym warto dodać, że pliki umieszczane w Managerze dokumentów mogą być wersjonowane. Innymi słowy, oznacza to możliwość wgrania nowej wersji dokumentu z jednoczesnym zachowaniem jego wersji pierwotnej.

 

 

Ponadto zmiany w nowej wersji Comarch DMS 2019.2.0 rozszerzyły również współpracę z systemem Comarch ERP XL, jak i Comarch ERP Optima.

 

W kontekście systemu ERP XL udostępniono nowy typ dokumentu Spinacz nagłówkowy faktury zapisu (S)FZ.  Dla wyjaśnienia – z poziomu Comarch DMS, możemy otworzyć listę dokumentów PZ, wybrać odpowiedni dokument i wygenerować do niego Spinacz. Po utworzeniu i zapisaniu spinacza dokumenty PZ i S(FZ) zostają dowiązane do kontrolki Dokument ERP XL.

 

 

nowa wersja Comarch DMS

Graf. 3 Spinacz nagłówkowy faktury zakupu (S)FZ dodawany z poziomu dokumentu Comarch DMS.

 

 

W przypadku Comarch ERP Optima w modelu chmurowym udostępniono możliwość generowania dokumentów do rejestru VAT wraz z załącznikami na podstawie dokumentu w obiegu. W związku z tym zagadnieniem podano przykład konfiguracji generatora plików, który jest udostępniony na stronach walidowanych.

 

 

Do pozostałych zmian w najnowszej wersji Comarch DMS, które warto wymienić należą:

 

 • nowe opcje filtrowania dokumentów po statusach i cechach,
 • podgląd plików PDF w aplikacji Web,
 • analiza wykorzystania i uzupełniania kontrolek na karcie obiegu,
 • nowe opcje filtrowania dokumentów.

 

Podsumowując pełna dokumentacja i szczegółowy opis nowości i zmian w wersji Comarch DMS 2019.2.0 jest dostępny poniżej:

 

 
 
Comarch DMS 2019.2.0