Przemysł meblowy

Comarch ERP XL

Przemysł meblowy – rozwiązania IT

Przedsiębiorstwa produkujące meble napotykają wiele wyzwań. Klienci oczekują mebla dopasowanego do swoich indywidualnych potrzeb w niskiej cenie przy jednoczesnych dużych wymaganiach jakościowych. Konkurencja w branży jest (nr 5 w światowym rankingu produkcji mebli) bardzo duża, a koszty działalności coraz wyższe. Trudności przedsiębiorstw dotyczą zarówno mebli skrzynkowych jak i tapicerowanych. Koniecznością staje się zadbanie o każdy szczegół w całym procesie, od projektu, poprzez technologię, wydajną produkcję i skuteczną sprzedaż nie zapominając o sprawnej logistyce. Odpowiedni, dostosowany do branży, system informatyczny umożliwia wspomaganie tych działań w sposób wykraczający ponad standardowe oczekiwania.

Przemysł meblowy – rozwiązania w praktyce

Zapraszamy do obejrzenia filmu o wdrożeniu Comarch ERP XL w firmie NOTI, będącej producentem mebli tapicerowanych. OrderSoft zrealizował to wdrożenie ze szczególną uwagą na produkty konfigurowalne.

Wartościowym materiałem dla Państwa może być także kompendium przygotowane przez Comarch przybliżające tematykę usprawnienia kontroli kosztów czy polepszania gospodarki materiałowej w branży meblowej dzięki zastosowaniu systemu ERP.

Konfiguratory mebli

Meble są produktami, które mają wiele zmiennych parametrów. Przy składaniu zamówienia Klient może dokonać wyboru, np. liczby modułów, gatunku i koloru tkanin, rodzaju nóżek, szczegółów wykończenia. Dla producenta oznacza to wyzwanie dopilnowania wielu wytycznych w trakcie realizacji zamówienia. Wsparciem jest Konfigurator Mebli, który usprawnia proces sprzedaży i produkcji mebli:

Zaawansowana konfiguracja cech produktu

Wybór tkaniny to podstawowy krok konfigurowania mebla tapicerowanego. Kolejne pytania: czy ma być podłokietnik prawy albo  lewy, zagłówek prosty czy ruchomy, nogi stalowe czy drewniane, a może podest itd. Konfiguracja elementów wizualnych i funkcjonalnych musi być rozbudowana o standardy technologiczne (obicie ze skóry ma inne zużycie niż z tkaniny) i spełnianie norm (pianka standardowa czy trudnopalna). Ważną cechą Konfiguratora mebli jest zależność występowania pytań; nie ma sensu pytać o kolor nóg, jeśli wybrany jest podest a nie nogi.

Kontrola kompletności cech mebla

Konfigurator mebli przypilnuje by podano wszystkie wymagane cechy produktu. Każdy model mebla może mieć inne cechy konfigurowalne (inna tkanina na prawy i lewy podłokietnik fotela?). Różnorodność modeli sprawia, że handlowcy często zapominają o ustaleniu z klientem wszystkich parametrów. Obok cech wizualnych, także funkcjonalne cechy modelu mogą być wymagane; ruchomy zagłówek, funkcja spania. Natomiast cechy technologiczne (pianka trudnopalna / standardowo, wzmocnienie kasty, opakowanie folia/stelaż itp.), które zazwyczaj nie są tak istotne dla klienta, handlowcy często pomijają. Powoduje to konieczność uzupełniania informacji, co może skutkować przerywaniem procesu produkcji do momentu uzyskania wymaganych szczegółów.

Graficzny wydruk zamówionych produktów

Wskazanie wszystkich wymaganych cech umożliwia wydruk (PDF) konkretnego mebla w postaci graficznej. Wydruk jest wykorzystywany jako potwierdzenie zamówienia, dzięki czemu, także zamawiający może otrzymać kompletną informację o zgodności mebla z jego oczekiwaniami. Graficzna forma ukazania mebla, mimo iż odbiegająca od cech rzeczywistego wyrobu (kolor „ekranowy” tkaniny to inny kolor niż rzeczywisty) i tak likwiduje wiele kosztownych pomyłek.

Cennik mebli konfigurowalnych

Ceny w branży meblowej zależą właśnie od cech konfigurowalnych produktu. Często występuje cena bazowa, a alternatywne wybory cech ją zmniejszają lub zwiększają. Występują dopłaty za elementy opcjonalne oraz czynności opcjonalne, np. wyrób z materiału powierzonego. W meblach skrzynkowych okleina ma bardzo dużą wagę cenową, tak samo jak w meblach tapicerowanych tkanina czy inny materiał obiciowy. Konfigurator mebli zarządza prawidłowością wyceny indywidualnej.

Technologia tworzona przez Konfigurator Mebli

Obok precyzyjnego opisu zamówienia Konfigurator mebli pełni ważniejszą rolę – tworzy pełną technologię wytworzenia tego konkretnego mebla posiadającego wszystkie wskazane w zamówieniu cechy. Utworzona przez Konfigurator mebli technologia wytworzenia zawiera operacje, które są potrzebne przy danym zamówieniu (np. krojenie ze skóry podłokietnika), Jednocześnie pomija także operacje produkcyjne, które przy danej serii (lub egzemplarzu) mebla nie powinny być wykonywane. Technologia wytworzenia mebla zawiera także pełny, zgodny z cechami mebla BOM.

Zarządzanie produkcją

Nie ma możliwości zwiększania wydajności produkcji bez mierzenia osiąganych wyników. Mierzenie wydajności produkcji przemysłowej jest stanowczo trudniejszym zadaniem niż mierzenie efektów innych działalności.

MES

Zasadniczym elementem założeń całości systemu jest umiejscowienie stacji roboczych, także w halach produkcyjnych. Stacją roboczą może być specjalizowany terminal, komputer typu all-in-one, prosty tablet czy zwykły komputer. Najważniejszą cechą takiego rozwiązania jest bieżące rejestrowanie postępów produkcyjnych. Uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym jest bardzo cenną informacją oraz gwarantuje prawidłowość pomiaru danych, np. czasowych.

Rejestrowanie danych produkcyjnych

Dzięki modułowi MES umiejscowionym bezpośrednio na halach produkcyjnych, pracownicy mają możliwość rejestrowania czynności jakie wykonują. Moduł MES z jednej strony informuje pracowników o czynnościach produkcyjnych, jakie mają wykonywać, z drugiej rejestruje wykonywaną pracę. W efekcie rejestracji danych produkcyjnych przedsiębiorstwo zyskuje ogromną ilość cennych informacji, np. co w bieżącej chwili jest wykonywane na stanowiskach, jakie maszyny pracują, ile czasu zajęło wykonanie produktu.

Pomiar czasów pracy

Jednym z najważniejszych pomiarów danych produkcyjnych jest mierzenie czasów związanych z operacjami produkcyjnymi. Moduł MES pozwala na ewidencję godziny rozpoczęcia wykonywania operacji oraz jej zakończenia. Ta prosta ewidencja (w rozumieniu pojedynczej operacji) informuje o ewentualnych opóźnieniach, zgodności z planem, postępie produkcji partii czy innych ważnych aspektach działań produkcyjnych. Zbiorcza informacja o czasach realizacji wszystkich operacji produkcyjnych, przekłada się na precyzyjne określenie rzeczywistych kosztów pracy związanych z danym wyrobem oraz stanowi podstawę oceny wydajności działu, wydziału, stanowiska czy pracownika.

Rejestracja zużycia surowca

Zużycie surowca jest zazwyczaj określone w dokumentacji produktu, w przeciwieństwie do planowanego czasu realizacji operacji produkcyjnych danego wyrobu. Jednak w branży meblowej często występuje specyfika, która utrudnia stosowanie statystycznego zużycia surowca:

Zużycie tkaniny obiciowej dla 2 sztuk produktu (zazwyczaj) nie jest dwukrotnie większe niż dla 1 sztuki,

– Zastosowanie fryzów do wytworzenia konkretnych listew jest dość nieprzewidywalne.

Dzięki modułowi MES rejestracja zużycia surowca może być przeprowadzana bezpośrednio podczas realizacji operacji produkcyjnych, przed ich rozpoczęciem czy po ich zakończeniu dostarczając informacji m.in. o rzeczywistym koszcie.

Mierzenie wykorzystania parku maszynowego

Mierzenie czasów pracy operacji produkcyjnych jest w module MES rozbudowane o odnotowywanie wykorzystania parku maszynowego. Efektem tego jest ewidencja wykorzystania konkretnych maszyn, narzędzi specjalnych czy innych zasobów produkcyjnych. Moduł MES uwzględnia sytuacje gdzie dwóch czy kilku pracowników obsługuje pojedynczą maszynę, jak również obsługę wielu maszyn (np. CNC) jednocześnie przez pojedynczego pracownika.

Rejestracja serwisu i awarii

Utrzymanie ciągłości produkcji jest bardzo ważnym aspektem wydajności produkcji firm z branży meblowej. Awarie i serwisy mogą skutecznie utrudnić utrzymanie zadowalającego poziomu wydajności. Awaria pojedynczej maszyny wpływa na niemożliwość wykonania następnych operacji produkcyjnych. Zastępowalność stanowisk to zbyt duży koszt w stosunku do regularnego nadzoru nad pracą maszyn. Moduł MES pozwala na ewidencję serwisu, jego rodzaju, rodzaju i przyczyn awarii. Dzięki ewidencji awarii w czasie jej wystąpienia jest informacji o tym jakie operacje maszyna realizowała wcześniej, jak długo pracowała, jaki pracownik realizował operacje. Znajomość rodzaju awarii oraz całego otoczenia jej wystąpienia ułatwia skuteczne wyeliminowanie jej przyczyn.

Planowanie produkcji – harmonogramowanie

Rejestracja czasów wykonywania operacji technologicznych, umożliwia korekty czasów wzorcowych dla tych operacji. Z kolei prawdziwe, rzetelne czasy wzorcowe umożliwiają racjonalne planowanie przyszłej produkcji, która z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie zrealizowana. Posiadanie prawidłowej informacji o przyszłej produkcji daje szerokie możliwości optymalizacji wydajności czy innych udoskonaleń. Jednak głównym celem planowania produkcji jest zapewnienie klientom rzetelnej wiedzy o czasie dostawy produktów spełniających ich wymagania.

Zarządzanie sprzedażą

Handel międzynarodowy

Zagraniczni odbiorcy oczekują obecnie od polskich producentów nie tylko niskiej ceny, ale także jakości obsługi sprzedaży na wysokim poziomie. Dokumenty potwierdzające sprzedaż powinny skutecznie informować o produkcie. Powszechnie się już stosuje wizualizacje mebla bezpośrednio na potwierdzeniu zamówienia. Dokumenty mają być wystawiane w walucie oczekiwanej przez odbiorcę (czasem zależnie od oddziału odbiorcy) i w języku odbiorcy, co często jest wymaganiem prawnym kraju klienta. Spełnienie takich wymagań dzięki gotowym funkcjonalnościom programu, usprawnia działania handlowe i pozwala skupić uwagę na jakości obsługi.

Zarządzanie kanałami sprzedaży

Coraz częstszym wyzwaniem dla producentów mebli jest dystrybucja produktów poprzez różne kanały sprzedaży. Obok tradycyjnych, jak dystrybutorzy i sklepy, przetargi dla obiektów publicznych pojawiają się plany utworzenia własnej sieci sklepów i sprzedaż internetowa. Zarządzanie sprzedażą poprzez „omnichannel” jest dużym wyzwaniem organizacyjnym. Zarządzanie cenami, stosowane rabaty, promocje cenowe, konkursy czy inne akcje marketingowe są aspektami obecnie koniecznymi dla skutecznej sprzedaży.

Sprzedaż internetowa

Obserwuje się trzy różne podejścia do sprzedaży internetowej:

podejście ekonomiczne: stosowanie systemów standardowych spełniających wymagania minimalne, gdy poziom sprzedaży przez ten kanał nie jest istotny a motywacją inwestora jest „trzymanie standardów rynku”,

podejście e-commerce: inwestor przykłada dużą wagę do sprzedaży przez ten kanał. Jest przekonany, że sprzedaż internetowa będzie prędzej czy później podstawowym kanałem sprzedaży dla produktów konsumenckich. Systemy informatyczne realizujące tę ideę są rozbudowane, posiadają wiele cech indywidualnych, a do ich obsługi często są powoływane osobne działy,

outsourcing: do sprzedaży wykorzystywane są ogólnodostępne systemy aukcyjne. Sprzedaż opiera się przede wszystkim na konkurencji cenowej, a wymaganiem jest doskonała jakość obsługi klienta.