Biura rachunkowe

Rozwiązanie systemowe dla biur rachunkowych

Podstawowym zadaniem biura rachunkowego jest prowadzenie ewidencji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochowanie prawidłowości księgowania i przygotowania wymaganych deklaracji dotyczących zobowiązań publicznoprawnych staje się coraz trudniejsze. Szczególnie przy zmienności otoczenia, głównie przepisów prawnych.
Z drugiej strony nasilająca się konkurencja wewnątrz branży skutkuje obniżaniem stawek za świadczone usługi.

W takich warunkach rynkowych wybór właściwego programu stosowanego do prowadzenia ewidencji rachunkowej staje się coraz istotniejszym elementem wspomagającym realizację codziennych zadań.

Comarch ERP Optima dla biur rachunkowych to system, który pozwala pracować szybciej i w poczuciu bezpieczeństwa. Wszystko dzięki dostępnym w nim funkcjonalnościom i gwarancji zgodności z aktualnymi przepisami.

Już ponad 4500 biur rachunkowych i kancelarii podatkowych wybrało program Comarch ERP Optima. Sprawdź dlaczego dokonało takiego wyboru.

Korzyści i najważniejsze cechy

 • Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości
 • Nielimitowana liczba obsługiwanych klientów
 • Integracja z systemem Płatnik
 • Wysyłanie przelewów bankowych i pobieranie wyciągów
 • Proste generowanie JPK (także wysyłanie i odbiór UPO)
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT) do systemu e-deklaracje
 • Przyspieszenie pracy, dzięki stosowaniu schematów księgowych
 • Możliwość księgowania do bufora dowolnej liczby okresów
 • Nieograniczona liczba dzienników cząstkowych
 • Księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów (np. list płac, dokumentów OT, LT)
 • Możliwość importu dokumentów handlowych z innych programów przy pomocy konwertera
 • Bogata dokumentacja do programu (podręczniki Pierwsze kroki, pełne podręczniki, filmy wideo, webinary)
 • Możliwość rozliczenia podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne kierowców międzynarodowych zgodnie z tzw. Pakietem mobilności.

Rozwiązania dla biura rachunkowego

Funkcjonalności ułatwiające pracę w biurze rachunkowym

Praca rozproszona

Dokumenty klientów, którzy pracują na Comarch ERP Optima nie muszą być wprowadzane ręcznie. Można je wyeksportować z bazy klienta i zaimportować do bazy biura rachunkowego. Import z innych systemów jest możliwy w przypadku skorzystania z dodatkowego konwertera.

iKsięgowość24

Wizytówka na portalu iksiegowosc24.pl reklamującym biura rachunkowe pracujące na Comarch ERP Optima. Konto iBard, darmowy program do fakturowania dla klientów biura (szczegóły zależą od rodzaju pakietu).

Moduł Biuro Rachunkowe

Funkcjonalności pomagające usprawnić pracę biura rachunkowego obejmujące seryjne wykonywanie wybranych operacji, rejestrowanie czasu pracy dla poszczególnych klientów, sporządzanie raportów (np. dokumenty niezaksięgowane, podatki do zapłaty, statusy e-deklaracji).

Polecane przez użytkowników

Najważniejsze zalety Comarch ERP Optima

Gwarantowana zgodność z przepisami

Świat zmienia się coraz szybciej, a w raz z nim przepisy podatkowe. Bieżące śledzenie aktualnych norm prawnych w tym zakresie, stanowi duże obciążenie dla księgowych. Comarch ERP Optima ułatwia realizowanie obowiązków zgodnie z bieżącymi wymaganiami, ponieważ producent programu udziela pisemnej gwarancji na jego zgodność z przepisami. W ciągu roku pojawia się kilka aktualizacji dostosowujących system do wprowadzanych zmian.

Nowe wersje udostępniane są na Indywidualnych Stronach Klientów Comarch i dla użytkowników posiadających ważną gwarancję. Ich pobieranie jest bezpłatne.

Niewątpliwie bardzo dużym wyzwaniem w ostatnim czasie dla wszystkich biur rachunkowych było wprowadzenie Polskiego Ładu, a także kolejno wprowadzanych zmian i aktualizacji z nim związanych. Wszystkie systemy Comarch ERP oferują wsparcie w zakresie obsługi zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Dzięki temu każdy użytkownik w intuicyjny i prosty sposób spełni wszystkie nowe wymagania. Przykładem tego są systemy kadrowo-płacowe, które zostały dostosowane do zmian przed wejściem w życie przepisów dotyczących Polskiego Ładu, zarówno tych obowiązujących od 1 stycznia jak i 1 lipca 2022 roku. Firmy pracujące na Comarch ERP Optima mogły ze spokojem przygotowywać się do spełnienia wszystkich wymagań dzięki aktualizacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków.

Zmiany wprowadzane przez Comarch w kolejnych wersjach programu Comarch ERP Optima dotyczą nie tylko nowych obowiązków. Niektóre z nich mają na celu wyłącznie ułatwienie pracy. W tym przypadku warto wskazać możliwość wprowadzania do Rejestru Faktur Zakupu dokumentów za pośrednictwem usługi Comarch OCR oraz możliwość rozliczenia podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne kierowców międzynarodowych zgodnie z tzw. Pakietem mobilności.

Sprawna obsługa transakcji walutowych

Transakcje międzynarodowe są coraz powszechniejsze, dzięki łatwości nawiązywania i utrzymywania kontaktów z podmiotami zagranicznymi. To co jest korzyścią dla przedsiębiorców, może być utrapieniem dla ich księgowych. Ale nie dla tych, którzy pracują na Comarch ERP Optima! W naszym programie dokument walutowy wprowadza się tak samo łatwo jak złotówkowy. Aktualne kursy walutowe są automatycznie pobierane z Internetu, a użytkownicy decydują jakie kursy mają być stosowane w danej firmie np. średni kurs NBP, kurs kupna i sprzedaży banku, w którym prowadzony jest rachunek walutowy, kurs historyczny. Ponadto program automatycznie nalicza różnice kursowe, umożliwia obsługę kompensat walutowych, prowadzenie magazynu walut i bilansowe przeszacowanie waluty.

Powyższe funkcjonalności pomagają w spełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów Ustawy o Rachunkowości dotyczącego wykazywania wpływów i wydatków w polskiej walucie. Tym samym narzucają one konieczność ewidencjonowania operacji walutowych w księgach rachunkowych, w walutach obcych w przeliczeniu na złotówki.

Szybka obsługa wielu podmiotów

Jeśli biuro rachunkowe obsługuje małe podmioty, w których miesięcznie jest niewiele pozycji do zaksięgowania, często spotyka się z oczekiwaniem niskiej ceny za usługi. Natomiast jego cenny czas pochłania sporządzanie i wysyłanie licznych deklaracji czy tworzenie kopii bezpieczeństwa dla wielu baz danych Klientów. Nie ma znaczenia jak wiele zapisów jest w księgach czy w rejestrze VAT, przygotowanie deklaracji, jej wysłanie do urzędu i ostatecznie pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) zajmuje tyle samo czasu.

Istotnym usprawnieniem jest więc dostępna w Comarch ERP Optima funkcjonalność równoczesnego wykonywania danej operacji dla wielu podmiotów, np. jednoczesne tworzenie i wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-deklaracje, a później wspólne pobranie UPO. W module Biuro Rachunkowe operator zaznacza wybrane bazy danych, dla których ma być zrealizowana określona czynność. Oczywiście skutkuje to wygenerowaniem osobnego dokumentu dla każdego klienta czy utworzeniem niezależnej kopii bazy danych dla każdej firmy.

Zaoszczędzony czas można przeznaczyć na czynności, które przyczynią się do dalszego rozwoju biura rachunkowego, np. śledzenie zmian przepisów, poszukiwanie nowych klientów, rozwój umiejętności menedżerskich czy wykorzystanie raportów, których sporządzenie umożliwia moduł Biuro Rachunkowe. Raporty takie mogą obejmować dowolny okres i można je eksportować do pliku w formacie Excel, PDF czy RTF. Najciekawsze zestawienia dotyczą zagadnień:

 • kontrola limitów (np. obowiązek VAT, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości);
 • podatki do zapłaty;
 • statusy e-deklaracji;
 • dokumenty wprowadzone i dokumenty zmodyfikowane, opcjonalnie prezentowane wg operatorów;
 • dokumenty niezaksięgowane.