Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych osobowych przez firmę OrderSoft, otrzymanych w ramach:

 

 • formularzy elektronicznych,

 

 • umów z Klientami,

 

 • działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych, np. w ramach zapytań ofertowych Klientów, negocjacji lub prezentacji naszych produktów potencjalnym Klientom itp..

 

 

Administratorem danych jest firma OrderSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zakopiańska 150, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000297189, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811813290, REGON: 300741589. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności, termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Pytania i ewentualne roszczenia zaistniałe w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę OrderSoft mogą Państwo kierować pod numerem: 664 731 787 lub adresem e-mail: daneosobowe@ordersoft.pl.

 

Firma OrderSoft może otrzymać dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (formularz kontaktowy, zapytanie ofertowe itp.), bądź za pośrednictwem innych osób (przykładowo od pracodawcy lub współpracownika). W drugim przypadku, najczęściej przekazywane są dane podstawowe takie jak imię, nazwisko, telefon, adres e-mail lub dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

 

 

 

Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

 

 

Firma OrderSoft przetwarza Państwa dane przede wszystkim w celu:

 

 • realizacji umowy lub zamówienia. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia, zawartych z firmą OrderSoft – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Dane będą przetwarzane na podstawie RODO art. 6 ust. 1 pkt b. przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

 

 • sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku realizacji umowy, zamówienia lub innego świadczenia na Państwa rzecz będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy.

 

Dotyczy to sytuacji, gdy:

 

  • są Państwo stroną umowy lub zamówienia,
  • stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie,
  • zostało wykonane na Państwa rzecz jakiekolwiek świadczenie.

 

Powyższe przetwarzanie danych będzie realizowane w celu spełnienia obowiązku prawnego jakim jest sporządzanie i przechowywanie dokumentacji. Będzie realizowane na podstawie art.6 ust.1 pkt c RODO.

 

 

 • przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie oraz w ramach innych działań marketingowych. Dane kontaktowe podane przez formularz elektroniczny, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli firmy OrderSoft w celu kontaktów biznesowych. Pracownicy naszej firmy mogą skontaktować się z Państwem w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie oraz w ramach innych działań marketingowych.

 

 • otrzymania oferty lub innych informacji, bądź dokumentów w przypadku, gdy są Państwo naszym dostawcą lub usługodawcą.

 

 

Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Będzie odbywać się na podstawie RODO. art. 6 ust. 1 pkt f. do momentu uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

 

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli firmy OrderSoft w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości.

 

 

 

Newsletter

 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od firmy OrderSoft, Państwa  adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania informacji o nowościach i promocjach. Pracownicy OrderSoft będą przesyłać newsletter z wybraną częstotliwością, udostępniając Państwu najważniejsze informacje dotyczące programów Comarch oraz pracy firmy OrderSoft.

Przetwarzanie danych w celu wysyłki newsletterów będzie odbywać się do momentu wycofania przez Państwa zgody na jego otrzymywanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

Podstawą prawną w tym przypadku jest RODO art. 6 ust. 1 pkt a.

 

 

 

Formularz Kontaktowy

 

Jeśli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, bądź skierują do nas zapytanie w innej formie, np.: e-mail, telefon itp. wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z odpowiedzią na wysłane zapytanie. Taką zgodę mogą Państwo wycofać, jednak skutkuje to brakiem odpowiedzi z naszej strony.
Tak jak w przypadku zgody na otrzymywanie newslettera, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie RODO art. 6 ust. 1 pkt a.

 

 

 

 

Pliki cookies

 

 

Witryna www.ordersoft.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 

Stosowanie plików cookies służy przede wszystkim poprawie jakości działania serwisu. Umożliwia w szczególności:

 

 

 • tworzenie statystyk oglądalności umieszczonych na stronie treści,

 

 • personalizację usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,

 

 • utrzymywanie sesji osób korzystających z serwisu,

 

 • uwierzytelnianie użytkowników,

 

 • dostarczanie personalizowanych treści reklamowych.

 

 

Rodzaje plików cookies, jakie wykorzystuje witryna OrderSoft:

 

 

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji,

 

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

 

 • „analityczne” / „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

 

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.