Konsulting IT

Zamów bezpłatnie raport o stanie rynku
pracy w Twoim powiecie

Konsulting IT

Wokół widać przedsiębiorstwa bardzo mocno wykorzystujące informatykę. Są sprawniejsze, bardziej uporządkowane często większe. Tylko skąd one wiedzą co należy zrobić – jak stosować informatyzacje?

Można się pogubić w tych wszystkich skrótach ERP, SQL, MES, MRP, BPM, HRM, PLM o co tu chodzi? Skąd wiedzieć co jest warte stosowania? Co jest przeznaczone wyłącznie dla dużych firm? Co ma sens w firmach produkcyjnych? Czy to się opłaci?
Z pewnością trudno się w tym odnaleźć, tym bardziej, że ta gałąź tak dynamicznie się zmienia. „Zaufany informatyk” już dawno przestał być na bieżąco.
Potraktuj stosowanie jakiegokolwiek systemu informatycznego jak inwestycję – jeśli daje szanse szybkiego zwrotu to warto ją zastosować jeśli nie, warto się rozglądać za innym rozwiązaniem.

Od systemów informatycznych oczekuje się zwrotu (ROI) w nie więcej niż 2 lata.

Audyt procesów

Rynek pracy jest coraz trudniejszy, koszty zatrudnienia rosną, a klienci wymagają coraz wyższego poziomu obsługi. Koniecznym w obecnej sytuacji rynkowej zoptymalizowanie poszczególnych działań, wyeliminowanie zbędnych czynności, czas pracy osób zamienić na algorytm informatyczny.

Przeprowadzamy audyty procesów poszukując barier, wycieków czasu i pieniędzy, zbędnego ponoszenia ryzyka. Audyty przeprowadzają osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem w stosowaniu metod poznawczych i znających rozwiązania stosowane w setkach przedsiębiorstw.

Niestandardowe rozwiązania programistyczne

System standardowy czy tworzony indywidualnie, które rozwiązanie jest lepsze? Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, która będzie jedyną prawidłową. Systemy indywidualne mogą stanowić istotną przewagę konkurencyjną, jednak ich powstanie musi finansować jedno przedsiębiorstwo – jest to kosztowne. Praktyka pokazuje, że często optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie sprawdzonego (funkcjonalnie, technologicznie, biznesowo) systemu, do którego tworzone są dodatkowe funkcjonalności, programy spersonalizowane wspomagające kluczowe potrzeby przedsiębiorstwa.

Produkty konsultingowe

Autorskie metody organizacyjne usprawniające przedsiębiorstwo

Comarch ERP XL
FEP Finansowy Efekt Pracy

Szczegółowo opracowany system wynagrodzeń (premii) oparty o wpływ pracy poszczególnych pracowników na wynik finansowy przedsiębiorstwa. System ma zastosowanie w przedsiębiorstwach nie większych niż 100 osób, gdzie pracownicy wykonują głównie zaawansowane, trudne prace, np. sprzedaż dóbr inwestycyjnych, realizacji usług profesjonalnych.

Comarch ERP XL
Miernik Aktywności Menadżerskiej

Metoda oceniająca menedżerów. Podstawą metody jest mierzenie indywidualnych inicjatyw usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Metoda wskazuje mierniki, sposoby ich wyliczeń. W zakresie metody są także wzory dokumentów rejestrowania inicjatyw.

Comarch ERP XL
Mapa Kompetencji

Produkt przeznaczony dla przedsiębiorstw lub działów, w których pracownicy pracują bezpośrednio z Klientami i mają wpływ na ich poziom zakupów. Ta metoda ma zastosowanie dla stanowisk o wysokich kompetencjach w zakresie handlu lub świadczenia zaawansowanych usługi np. doradczych. Mapa kompetencji umożliwia wieloaspektową ocenę pracownika.