Zwiększ wydajność produkcji dzięki zastosowaniu systemu MES

Zwiększ wydajność produkcji dzięki zastosowaniu systemu MES

 2020

Jak podwyższyć wydajność procesu produkcyjnego, dzięki zastosowaniu systemu MES? Odpowiedź znalazła firma KLEIBER – laureat konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Sprawdź, czego dokonali w swoim przedsiębiorstwie współpracując z OrderSoft i dlaczego zrewolucjonizowało to ich dotychczasową działalność.

 

 

O tym, że cyfryzacja udoskonala i optymalizuje procesy produkcji, już dawno przekonali się pracownicy firmy KLEIBER – producenta obiektowych mebli do siedzenia. Firma działa na rynku od 1997 roku, projektuje i tworzy własne modele w oparciu o światowe technologie. Dbałość o detale, wysoką jakość surowca oraz skrupulatną personalizację modeli, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji czasu produkcji, określiły jasny tor ku cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa.

 

Po wprowadzeniu w ramy własnej struktury, wszystkich fundamentalnych procesów i wdrożeniu systemu Comarch ERP XL, kolejnym etapem rozwoju była digitalizacja danych produkcyjnych obejmujących:

 

 • dane konstrukcyjne produktów
 • informacje o rzeczywistej realizacji postępów produkcji
 • dane o planie produkcyjnym
 • informacje o specyficznych wymaganiach Klientów

 

Kluczowym punktem okazało się udostępnienie wyżej wymienionych danych wszystkim uczestnikom procesu produkcyjnego w formie dopasowanej do ich potrzeb.

 

Reasumując, głównym założeniem całego przedsięwzięcia, które w znaczący sposób odmieniło dotychczasowy model pracy, było usprawnienie procesu produkcyjnego. Zaskutkowało to zwiększeniem wydajności wytwórczych przedsiębiorstwa, dzięki dostarczeniu koniecznych bądź przydatnych informacji uczestnikom procesu produkcyjnego.

 

Stawiając na najwyższą jakość, szybkość i profesjonalizm realizacji, firma KLEIBER podjęła współpracę z OrderSoft. Naszym zadaniem była kompleksowa koordynacja wdrożenia systemu informatycznego

 

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

 

 • Digitalizację danych konstrukcyjnych.
 • Zakup systemu typu MES, będącego źródłem danych konstrukcyjnych dla pracowników fizycznych.
 • Zakup i implementację tabletów na stanowiska pracy, na potrzeby systemu MES.
 • Integrację wysokozaawansowanego systemu MES z systemem Comarch ERP XL, który zastąpił słowne i papierowe delegowanie zadań pracownikom fizycznym uporządkowaną informacją, przekazywaną na tabletach. Operatorzy maszyn, wybierając operację produkcyjną do realizacji, a następnie – rozpoczynając ją i kończąc, automatycznie prowadzą do jej zaewidencjonowania wraz z parametrami wykonania. System MES również umożliwia pracownikom bieżący dostęp do szczegółowych wymagań klienta, określonych w zamówieniu.
 • Zakup i wdrożenie modułu MES dedykowanego operacjom magazynowym, powiązanych ze zużyciem surowców. System MES rozbudowano o moduł wydań surowców, głównie tkanin, na potrzeby konkretnej operacji produkcyjnej.
 • Wdrożenie złożonego systemu etykietowania produktów gotowych, przystosowanego do oczekiwań klientów instytucjonalnych.

 

Zrealizowanie projektu digitalizacji danych produkcyjnych i wprowadzenia automatyzacji, niewątpliwie miało wpływ na całe przedsiębiorstwo. Zmienił się zakres obowiązków większości pracowników co w dużej mierze usprawniło ich realizację.

 

Najistotniejszą, a jednocześnie najbardziej widoczną korzyścią ze zrealizowanych zmian, było osiągnięcie znacznie większej wydajności. Udało się to dzięki realizowaniu wyłącznie operacji produkcyjnych celowych w danym momencie, delegowaniu zadań pracownikom o najlepszych predyspozycjach i możliwościach do ich wykonania oraz precyzyjnym pomiarze czasu wytworzenia.

 

Jako kolejne korzyści przeprowadzonej digitalizacji można wymienić:

 

 • Zredukowanie nieprawidłowości konstrukcyjnych produktów.
 • Zachowanie założonej jakości przy obniżeniu kosztów.
 • Weryfikacja i dopracowanie stosowanych technologii produktów, dzięki pomiarowi czasu trwania wszystkich czynności produkcyjnych.
 • Optymalizacja stosowanych do tej pory planów produkcyjnych.
 • Minimalizacja czynności związanych z raportowaniem.
 • Lepsza organizacja i ład na hali produkcyjnej oraz wyeliminowanie stref składowania półproduktów.
 • Skrócenie czasu wdrożenia nowych operatorów w zakres obowiązków na stanowiskach.
 • Obiektywna ocena jakości pracy operatorów i stopnia realizacji zadań produkcyjnych.
 • Krótsze terminy realizacji i dostaw do klienta.

 

 

Zrealizowany w firmie KLEIBER projekt digitalizacji danych za pośrednictwem systemu MES, to idealny przykład reakcji polskiego przedsiębiorstwa na wyzwania transformacji cyfrowej. Zadania wykonane w ramach projektu optymalizują procesy całej organizacji, zmieniając przy tym środowisko pracy na cyfrowe oraz zwiększając udział i zaangażowanie pracowników w nowym kanale komunikacyjnym. Zaangażowanie operatorów produkcyjnych w procesy tworzenia zmian technologicznych jest kluczem do jeszcze większej jakości produktów.  Jednocześnie docenienie ich roli w tych procesach jest szansą na podniesie konkurencyjności całego przedsiębiorstwa. Skrupulatna cyfryzacja procesu produkcyjnego, którą opisuje przedstawiony projekt, jest kolejnym elementem długofalowej strategii firmy. Jest ona niezbędna dla zachowania jakości przy zwiększeniu realizowanej produkcji. Stanowi również solidną podstawę do podwyższania produktywności, a w konsekwencji zmniejszenia kosztów produkcji.

 

Taką głęboką cyfryzację procesów produkcyjnych można zaobserwować w dużych przedsiębiorstwach, jednak jest ona unikalna w średnich firmach produkcyjnych. Tym bardziej, projekt firmy KLEIBER w pełni zasłużył na wyróżnienie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i znalezienie się w gronie liderów polskiej innowacyjności.

 

Powyższy projekt może stać się inspiracją dla każdej firmy, która obawiając się zawiłości implementacji systemów informatycznych, rezygnuje z takich rozwiązań. Warto przełamać tę barierę zwiększając tym samym swoją szansę na rozwój i podniesienie konkurencyjności.