Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia.

pit do 26 roku życia

Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia.

 2019

Już w czwartek 1 sierpnia wejdzie w życie ustawa o zwolnieniu od podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie.

 

Aby jednak młoda osoba, spełniająca kryterium wiekowe, mogła dostać wynagrodzenie bez pomniejszenia o zaliczkę na podatek dochodowy, musi złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie, że jej dochody będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

 

Dochody z tytułu umów o pracę i umów zlecenie zwolnione z podatku dochodowego:

 

  • do limitu 35 636,67 zł w 2019 roku,
  • do pełnego limitu 85 528,00 zł w 2020 roku.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy w module Płace i Kadry wprowadzono aktualizacje. Będą one dostępne już w najnowszej wersji Optimy 2019.6.1, której udostępnienie Comarch zapowiada  już 31 lipca.

 

 

Na formularzu danych pracownika, w zakładce 2. Nr ident./podatki dodano nowy parametr Zwolnienie z PIT dla młodych. Zaznaczenie tej opcji decyduje czy w wypłacie pracownika, który ma poniżej 26 lat zostanie zastosowane zwolnienie z podatku dochodowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia parametru dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus.

 

 

Formularz danych pracownika – zakładka 2. Nr ident./podatki

 

W sytuacji, gdy pracownik przekroczy 26 lat lub limit przychodów, zaliczka podatku zostanie naliczona według ogólnych zasad. Ponadto zwolnieniu nie podlegają przychody z tytułu umowy o dzieło.

 

 

Inne zmiany i usprawnienia w module Płace i Kadry:

 

  • dodano nową pozycję na deklaracji PIT, czyli PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło co umożliwia rozróżnienie umów zleceń od umów o dzieło,

 

  • podczas wpisywania danych pracownika w adresie zameldowania wprowadzono automatyczne podpowiadanie kodu kraju jako PL,

 

  • umożliwiono przenoszenie do deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA zagranicznego adresu pracownika,

 

  • poprawiono wydruk Listy płac i wydruk Kwitka wypłaty dla pracowników rozliczanych wg zestawienia. W podsumowaniu dodano liczbę dni rozliczonych nieobecności oraz uwzględniono normę czasu pracy.

 

 

Kompletne informacje o zmianach i nowościach w najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima 2019.6.1. są dostępne na dedykowanej stronie . Zachęcamy do zapoznania się z treścią.