Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.2

Comarch ERP XL

Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.2

 2019

Najświeższa wersja Comarch ERP XL zawiera blisko 140 nowości dotyczących każdego z obszarów systemu.

 

W najnowszej wersji chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na możliwość współpracy z Comarch Retail POS. W celu umożliwienia wcześniejszego zapoznania się z funkcjonalnościami firma Comarch udostępniła wersję beta, ale wersja stabilna pojawi się na przełomie lipca/sierpnia bieżącego roku.

 

Jakie dane przesyłane są na stanowiska POS?

 

 • operatorów i magazynów przypisanych do stanowiska,
 • parametrów zdefiniowanych na stanowiskach i na oddziałach,
 • walut zdefiniowanych na oddziale wraz z kursami,
 • jednostki miary,
 • stawki VAT,
 • kontrahentów i towarów z grupy wskazanej na oddziale: atrybuty i zdjęcia towarów, cenniki, stany magazynowe oraz partie,
 • drzewo grup towarów i kontrahentów,
 • pieczątka firmy,
 • rejestr kasowy i bankowy, formy płatności oraz wydruki.

 

Należy podkreślić, iż stanowiska POS pracują w trybie on-line. Oznacza to, że dokumenty wystawione w POS, bądź też nowo dodany kontrahent trafiają od razu do bazy Comarch ERP XL. W przypadku braku połączenia informacje zostaną uzupełnione po ponownym nawiązaniu połączenia z XL.

 

 

Nowości w module Księgowość

 

W związku z obowiązującą od 01.07.2019 r. ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, w nowej wersji Comarch ERP XL 2019.2 przygotowano pełną obsługę PPK w modułach HR i Księgowość. W menu Płace/Kwoty dodano nową zakładkę PPK. Dostosowując system do przepisów, w części płacowej modułu Księgowość umożliwiono tworzenie nowych deklaracji z tytułu należnych składek na PPK tak, aby możliwe było utworzenie płatności dla wybranej instytucji finansowej.

 

 

Comarch ERP XL

Rys. 1 Formularz deklaracji PPK

 

 

Dodatkowo firma Comarch dodała w aplikacji możliwość wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA przez webservice. Usługa ta pozwoli na sprawne uruchomienie i obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach korzystających z systemów Comarch HR i Comarch PPK. Wszystkie dane potrzebne do zarządzania PPK: umowy przystąpienia do programu, deklaracje pracowników oraz informacje o wysokości składek będą bezpośrednio przekazywane z oprogramowania kadrowo-płacowego firm do systemów informatycznych Aviva. Dane te będą przesyłane bez konieczności ręcznego uzupełniania plików, dodatkowych przeliczeń i weryfikacji.

 

 

Kolejne zmiany w module Księgowość dotyczą pojawienia się nowych formularzy: VAT-7(19), VAT-7K(13). Wynikają one z rozporządzenia Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. wprowadzającego nowe objaśnienie do formularzy i zmieniającego warunki wypełniania pola 55. Zmiany dotyczą rozliczania ulgi przysługującej przy zakupie kas fiskalnych, dokonanych po 1 maja 2019 r. Pozwalają na zwiększenie kwoty podatku VAT naliczonego o wydatek niepokryty nadwyżką podatku należnego nad naliczonym.

 

Pozostałe zmiany na formularzach VAT-7(19), VAT-7K(13):

 

 • brak pól we wnioskach: o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT),
 • udostępniono wydruki formularzy,
 • umożliwiono eksport formularzy na bramkę Ministerstwa Finansów wg nowych schem.

 

 

Nowości w obszarze Logistyka

 

Dla sprawniejszej realizacji procesów logistycznych również zaproponowano nowe funkcjonalności. Umożliwiono Import pozycji z arkusza kalkulacyjnego na korektę automatyczną. Podczas takiego importu System identyfikuje korygowane towary, a także ustala dla każdego z nich zakres korekty. Charakter korekty: ilościowa, wartościowa, cenowa, rabatowa ustalany jest w oparciu o wskazany na formatce rodzaj korekty.

 

 

Logistyka

Rys. 2 Import pozycji na formatkę korekty automatycznej FSK

 

 

Kolejną zmianą jest dodanie na wydrukach dokumentów sprzedaży: nazwy aplikacji, numeru wersji i numeru klucza na jakim pracuje Użytkownik. Ta informacja drukowana jest również na fakturach sprzedaży i ich korektach, WZ, WM, zapytaniach, reklamacjach sprzedaży oraz paczkach, wysyłkach i zleceniach serwisowych.

 

 

Logistyka

Rys. 3 Nazwa aplikacji, nr wersji i klucza na wydruku faktury sprzedaży.

 

 

Pozostałe zmiany w obszarze Logistyka:

 

 • integracja z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) służąca do odbierania i wysyłania faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającym a wykonawcom zamówień publicznych,
 • ustalanie typu ceny/promocji na zamówieniu w oparciu o kartę kontrahenta, dla którego rejestrowane jest zamówienie,
 • sumowanie wartości zaznaczonych dokumentów handlowych dostępne na zakładkach: Zakup, Sprzedaż, Eksport, Kaucje i Wewnętrzne,
 • dostosowanie eksportu SAD do pliku xml,
 • dodanie zakładki atrybuty na jednostkach pomocniczych towaru na której można przypisywać klasy/grupy atrybutów charakteryzujące daną jednostkę.

 

 

Zmiany w module Produkcja

 

Omawiając nowości w wersji Comarch ERP XL 2019.2 warto wymienić to co zmieniło się w module Produkcja.

 

 • usprawniono dodawanie półproduktów poprzez wprowadzenie funkcji: dodaj półprodukt z bieżącej technologii, dodaj półprodukt z innej technologii,
 • dodano nowe kolumny na zakładce Operacje, w oknie: Technologia produkcji,
 • udostępniono nową funkcję dodaj operację na zakładce Operacje. Ta funkcjonalność pozwala na budowanie technologii i definiowanie operacji począwszy od wyrobu gotowego.

 

Produkcja

Rys. 4 Funkcja dodawania operacji uruchamianej dla materiału.

 

 

Wersja Comarch ERP XL 2019.2 współpracuje z najnowszymi aplikacjami internetowymi oraz rozwiązaniami mobilnymi, w szczególności z:

 

 • Comarch MES 2019.2,
 • Comarch WMS 2019.5,
 • Comarch DMS 2019.2,
 • Comarch ERP e-Sklep 2019.3.

 

 

W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentem opisującym zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.2 zachęcamy do wejścia na Indywidualne Strony Klientów klikając przycisk poniżej.