Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

 2019

 

W roku 2019 polskie prawo wprowadziło kolejne zmiany dla przedsiębiorców. Weszły w życie Pracownicze Plany Kapitałowe, które są nowym sposobem gromadzenia oszczędności w ramach III filaru. Składki należy wpłacać na indywidualne konta. Finansowane są przez pracowników i pracodawców oraz z dodatkowym niewielkim udziałem środków z budżetu państwa. Uczestnictwo jest dobrowolne, a pracownik w każdej chwili może z PPK zrezygnować. PPK będzie obejmował automatycznie wszystkich zatrudnionych w przedziale 18-55 lat, osoby niezainteresowane muszą świadomie złożyć rezygnacje.

 

Powstała dedykowana strona o Ustawie, która przedstawia wszystkie kwestie związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i rozwiewa wątpliwości. Zachęcamy do lektury.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia Webinaru z dn. 28.11.2019 r. dotyczącego obsługi aplikacji PPK.

 

 

 

Czym są PPK?

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania przewidziany dla pracowników. Z gromadzonych środków pracownik będzie mógł skorzystać po 60. roku życia niezależnie od aktywności zawodowej.

Wpłaty do PPK są wnoszone przez pracodawcę do instytucji finansowej zarządzającej PPK. Wysokość wpłat obrazuje poniższa grafika:

 

PPK

 

 

Jak skorzystać ze środków?

 

Po 60. roku życia pracownik będzie mógł wypłacić 25% środków, a pozostałą część w transzach przez kolejne 10 lat. Ta forma będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Istnieje oczywiście możliwość wypłaty 100% środków, ale w takim przypadku należy pamiętać o należnym podatku.

 

Ustawa przewiduje wcześniejszą wypłatę zgromadzonych oszczędności w przypadku rezygnacji z dalszego gromadzenia środków w ramach PPK. Wraz ze złożeniem wniosku o zwrot środków zainteresowany otrzyma wypłatę pomniejszoną o:

 • podatek od zysków kapitałowych,
 • 30% wartości wpłat od pracodawcy,
 • środki wpłacane z budżetu państwa.

 

W szczególnych sytuacjach przewidzianych w prawie pracownik również będzie mógł liczyć na wypłatę jeszcze przed ukończeniem wymaganego wieku, gdy:

 

 • poważnie zachoruje pracownik lub jego małżonka/małżonek albo dziecko (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),
 • potrzebuje środków na wkład własny w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania (tylko przed 45. rokiem życia; do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

 

Od kiedy?

 

Podleganie obowiązkowi wpłat na PPK będzie wprowadzane stopniowo, zależenie od wielkości zatrudnienia u pracodawcy. Najwięksi muszą wprowadzić zmiany jeszcze w tym roku, szczegółowy harmonogram prezentuje tabela poniżej.

 

 

 

Komunikacja online z instytucjami finansowymi

 

logo Aviva  Przedsiębiorcy, którzy zlecą prowadzenie PPK do Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będą mogli w pełni zautomatyzować obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aktualnie Comarch PPK w integracji z Aviva umożliwia:

 

 • Rejestracje umowy o zarządzanie i weryfikowanie statusu umowy
 • Rejestracje uczestnika PPK
 • Nadanie numeru uczestnikom PPK
 • Wysłanie deklaracji uczestników PPK
 • Przygotowanie informacji o składkach i możliwość korygowania składek.

 

logo axa  Firmy, które powierzą zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK do AXA Towarzystwo Funduszy Inwetycyjnych S.A. również zapewnią sobie pełną automatyzację obsługi PPK. W najbliższym czasie zostaną wdrożone udogodnienia związane z wymianą istotnych informacji. Aktualnie w ramach komunikacji z AXA TFI S.A. pracodawca może:

 

 • zawrzeć umowę o zarządzanie PPK,
 • przesyłać informacje o korekcie składek pracowników,
 • wznowić uczestnictwo w PPK na wniosek pracownika,
 • automatyczne wznowić uczestnictwo w PPK (co 4 lata).

 

logo  Trwają pracę nad pełna komunikacją z TFI Allianz Polska S.A. Na chwilę obecną w ramach aplikacji PPK istnieje możliwość:

 

 • zawarcia online umowy o zarządzanie PPK,
 • przesłania informacji korekty składek pracowników,
 • wznowienia uczestnictwa w PPK na wniosek pracownika,
 • automatycznego wznowienia uczestnictwa w PPK (co 4 lata).

 

Pracownicze Plany Kapitałowe  Od stycznia 2020 roku umożliwiono korzystanie z inegracji pomiędzy Comarch PPK, a Millenium TFI. Obecnie integracja ta obejmuje:

 

 • zawarcie umowy online o zarządzanie, a po przetworzeniu przez Millennium TFI od razu można zawrzeć w imieniu pracowników umowy o prowadzenie rachunków PPK,
 • rejestrację uczestników PPK,
 • nadanie uczestnikom numeru PPK,
 • automatyczne wznowienie uczestnictwa w PPK (co 4 lata),
 • wysyłanie deklaracji uczestnika PPK – rezygnacji, wznowienie uczestnictwa w PPK,
 • wysyłkę składek i korekty składek na PPK,
 • zmianę danych identyfikacyjnych uczestników PPK.

 

 

Oferta

 

W związku z nowymi przepisami Comarch pracuje nad rozwiązaniem ułatwiającym zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Aplikacja będzie kompatybilna z systemami Comarch ERP, ale będą mogły z niej korzystać również firmy, które systemu Comarch nie posiadają. Rozwiązanie pozwoli obsłużyć wszystkie procesy związane z systemem oszczędnościowym wewnątrz organizacji – od ewidencji deklaracji członkowskich po wysyłkę danych do instytucji zarządzającej PPK. Rozpoczęto również przygotowywanie rozwiązań usprawniających wymianę danych z instytucjami finansowymi.

 

Wymiana danych między Comarch PPK a instytucją finansową

 

PPK

 

 

Cennik

 

Przedstawiamy Państwu cennik aplikacji Comarch PPK z podziałem dla pojedynczej firmy oraz dla Biur Rachunkowych i Podmiotów Powiązanych.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik obowiązuje od 1.05. 2019 r.

 

 

Comarch PPK dla pojedynczej firmy

 

 

 

Comarch PPK dla Biur Rachunkowych i Podmiotów Powiązanych

 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowgo z pełnej obsługi aplikacji Comarch PPK!