Kolejny cykl śniadań biznesowych już za nami

Kolejny cykl śniadań biznesowych już za nami

 2019

To co nas bardzo cieszy to fakt, iż goście zawitali u nas ponownie i brali aktywny udział w dyskusjach.

 

Spotkania odbyły się w nowoczesnych przestrzeniach poznańskiego hotelu Ilonn i uczestniczyli w nich nasi klienci pracujący na systemach Comarch ERP. Pierwsza konferencja miała miejsce 29 maja i dedykowana była użytkownikom programu Comarch ERP Optima. Prelekcje w ramach śniadania biznesowego poprowadzili konsultanci OrderSoft, a tematyka obejmowała zagadnienia kadrowo- księgowe. Największym zainteresowaniem i wysoką oceną cieszyła się prezentacja o motywacyjnych elementach wynagrodzeń. Ponadto goście zainteresowali się szczególnie wystąpieniami o Pracowniczych Planach Kapitałowych  oraz o nowej aplikacji Comarch OCR do automatycznego wprowadzania faktur do rejestru zakupu. Pozostałe tematy, czyli Ewidencja i rozliczanie czasu pracy, Opis analityczny i BI Point Menager również spotkały się z uznaniem uczestników, co potwierdziły wyniki ankiet. Prezentacje trwały do godziny 13. Po oficjalnej części śniadania uczestnicy mieli możliwość indywidualnych rozmów, wzajemnej dyskusji i wymiany doświadczeń zawodowych.

 

Z kolei 18 czerwca spotkaliśmy się z osobami pracującymi na Comarch ERP XL. Tematem przewodnim były rozwiązania i technologie do zarządzania produkcją. Przygotowaliśmy sześć prezentacji, z których najwyżej oceniono panele poświęcone „Wycenie produktów” oraz „Zaawansowanym funkcjom w module Produkcja”. Pozostałe wystąpienia podejmowały zagadnienia związane z aplikacjami MES i BI Point, ceną rzeczywistą i ewidencyjną oraz zastosowaniem konfiguratora w produkcji jednostkowej. Również w przypadku tego spotkania wyniki ankiet pokazały przydatność prezentowanych tematów i dobre merytoryczne przygotowanie prelegentów.  W przerwach i po prelekcjach zgromadzeni goście mieli czas na swobodne rozmowy biznesowe, zarówno między sobą, jak i z konsultantami OrderSoft. Właśnie wtedy można było zawrzeć bezpośrednią znajomość z innymi przedsiębiorcami i wymienić się doświadczeniami. Goście ocenili, że śniadanie biznesowe było owocne i zainspirowało ich do szerszego stosowania Comarch ERP XL w codziennej pracy.

 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział śniadaniach biznesowych. Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy na kolejne edycje spotkań, które mamy zamiar organizować w latach następnych. Jesteśmy także otwarci na propozycje tematów, o których chcieliby Państwo posłuchać i podyskutować.