Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.6.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.6.1

 2020

 

Szanowni Państwo, nowa wersja programu Comarch ERP Optima 2020.6.1 jest już dostępna. Comarch wprowadził modyfikacje dotyczące zmian w przepisach, jak również dodał funkcjonalności, mające na celu usprawnić pracę użytkowników. Szereg nowości oraz zmian zastosowanych w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmiany ogólne oraz te wprowadzone w module Kasa/Bank.

Łatwy i szybki wgląd w stan rozliczeń klientów i dostawców ma zapewnić użytkownikom nowa kolumna, dodana na liście kontrahentów. Zawiera informacje na temat należności oraz zobowiązań danego kontrahenta.

 

Optima, należności i zobowiązania kontrahenta

 

Automatyczna wymiana danych z bankiem Citi Handlowy, to kolejna nowość w programie. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z systemu CitiConnect banku Citi Handlowy będą mieli możliwość:

  • pobrania stanu swoich rachunków bankowych,
  • wysłania podpisanych przelewów krajowych, podatkowych, zagranicznych i SEPA,
  • importowania z banku historii rachunku (przelewów) wraz z ich automatycznym rozliczeniem.

 

Bezpośrednią wymianę danych, za pomocą usługi sieciowej umożliwia nowy format przelewów – Citi Handlowy – API.

 

W wyniku wprowadzenia korekty za złe długi w podatku dochodowym (szczegóły w rozdziale Księgowość), wdrożono zmiany w wykazie nierozliczonych płatności. Lista, po zaznaczeniu parametru Korekta do dochodowego, nie będzie wykazywała płatności związanych z bilansem otwarcia, zapisem księgowym oraz płatności wprowadzonych samodzielnie przez użytkownika programu.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy Państwa na stronę Comarch – sprawdź

 

 

Księgowość

 

Comarch ERP Optima w wersji 2020.6.1 zapewnia możliwość generowania i wysyłki plików JPK_V7 do Ministerstwa Finansów. Nowa pozycja – Pliki JPK_V7 dodana w menu JPK otwiera okno: Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi, które posiada dwie zakładki.

JPK_V7

 

 

 

Zakładka JPK_V7 wyświetla listę dotychczas utworzonych w programie plików. Znajdująca się w lewym dolnym rogu ikona Wyślij umożliwia wysłanie zaznaczonych plików JPK_V7 za pomocą jednego z podpisów:

Podpis JPK_V7

Ikony Wyślij oraz Odbierz UPO są aktywne tylko dla operatora, który na swojej karcie ma zaznaczony parametr Prawo do eksportu plików JPK.

 

 

Druga zakładka – Ulga na złe długi (VAT-ZD) wyświetla listę utworzonych w programie zawiadomień VAT-ZD. Załączniki te nie są wysyłane z plikiem JPK_V7, jednak są wymagane w celu ewentualnego utworzenia korekty do niezapłaconych faktur, które w pliku JPK_V7 powinny się znaleźć.

Załącznik VAT-ZD można stworzyć zarówno dla sprzedaży, jak i zakupu. Użytkownik powinien wygenerować do niego zapisy korekcyjne, które zostaną pobrane w momencie generowania pliku JPK_V7. Zapisy korekcyjne trzeba wykonać przed dodaniem pliku JPK_V7 za ten okres lub przed jego zatwierdzeniem (dotyczy plików zawierających część deklaracyjną).

 

Pierwszy plik JPK_V7 można utworzyć za miesiąc październik 2020 lub czwarty kwartał 2020.

 

Szczegółowe informacje na temat generowania i edycji plików JPK_V7 znajdą Państwo na stronie pomocy Comarch

 

 

Nowa wersja programu odnosi się również do Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., której wprowadzenie ma na celu ograniczenie zatorów płatniczych. Na jej podstawie w programie umożliwiono wyliczenie korekty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), co za skutkowało wprowadzeniem nowych wzorów zaliczek na PIT-36(18), PIT-36L(7) oraz CIT-8(23) wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera – dowiedz się więcej.

 

 

Handel

 

Wersja 2020.6.1 wprowadza zmianę na którą czekali użytkownicy modułu Handel, a mianowicie, wydruki dostępne w angielskiej wersji językowej.

Nowa funkcja obejmuje takie dokumenty jak: faktury sprzedaży i korekty, faktury VAT Marża i korekty, faktury Pro Forma, faktury zaliczkowe wraz z korektami oraz rezerwacje odbiorcy. 

 

Kolejną nowością w module Handel jest kolumna Stan Min., która informuje użytkownika o stanie towaru na magazynie. Kolumna jest zależna od parametru – Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje:

  • zaznaczony – sprawdzana jest dostępna ilość towaru (pomniejszona o rezerwacje),
  • niezaznaczony – sprawdzana jest całkowita ilość towaru na magazynie.

 

Handel kolumna Stan Min.

 

Informację o stanie towaru dodano również na wybranych dokumentach handlowych. Jest ona jednak widoczna wyłącznie wtedy kiedy dokument znajduje się w buforze. Dodatkowym usprawnieniem modułu w nowej wersji programu jest informowanie użytkownika podczas wystawiania dokumentów, takich jak: faktura sprzedaży, paragon, RO, faktura Pro Forma oraz WZ o przeterminowanych płatnościach danego kontrahenta.

 

Kontynuując zmiany z poprzedniej wersji, dla wybranych kurierów dodano nowe pole Uwagi, którego wartość jest przenoszona na Zlecenie Nadania Przesyłki.

 

Jeżeli chcą Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących zmian wprowadzonych w module Handel wystarczy kliknąć tutaj.

 

 

Płace i Kadry

 

W związku z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, w nowej wersji programu zaktualizowano wskaźniki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz minimalną stawkę dla uczniów i młodocianych.

 

Dodatkowo w module Płace i Kadry umożliwiono ponowne przeliczenie podstawy zasiłku, która jest przepisywana z poprzedniego rozliczenia nieobecności. Możliwość taka istnieje w przypadku, gdy pomiędzy poprzednią, a bieżącą nieobecnością pracownik utracił prawo do dodatku.

 

Godny uwagi jest również fakt, że w nowej wersji programu użytkownicy mają możliwość oznaczyć rodzaj dnia wolnego w planie pracy pracownika. Lista składa się ze standardowych punktów, jednak użytkownik może stworzyć własne pozycje. Zaznaczony rodzaj dnia wolnego przenosi się również na kartę pracy pracownika.

 

Optima rodzaje dni wolnych

 

 

Warto zwrócić również uwagę, że w nowej wersji programu dostosowano deklarację INF-D-P do formatu zgodnego z wymogami aplikacji SODiR. OffLine v.11.00. Na formularzu deklaracji PFRON zmieniono domyślną wartość pola Uwzględniać w kosztach płacy FP w wysokości na 2,45 %.

 

Na stronie Comarch znajdą Państwo szczegółowy opis zamian wprowadzonych w module Płace i Kadry – sprawdź.

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima warto przede wszystkim sprawdzić wymogi techniczne. Mogą się Państwo z nimi zapoznać na dedykowanej stronie Comarchu

 

 

 

 

Idealnym podsumowaniem opisanych zmian jest przygotowana przez Comarch prezentacja, która w jasny i czytelny sposób referuje nowe funkcjonalności programu. Aby pobrać prezentację lub zainstalować nową wersję Comarch ERP Optima wystarczy kliknąć wybrany przycisk.