Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.5.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.5.1

 2020

Z przyjemnością informujemy Państwa, że dostępna jest już nowa wersja programu Comarch ERP Optima 2020.5.1..
W najnowszej odsłonie pojawiają się dodatkowe funkcjonalności systemu oraz modyfikacje związane ze zmianami prawnymi.

 

 

Księgowość

 

 

Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wysyłania zaliczek PIT i CIT

 

Nowa wersja programu umożliwia rezygnację, od marca 2020 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Jeżeli użytkownik korzystał z zaliczki uproszczonej w pierwszych miesiącach br. roku, to może zrezygnować z tej formy i zdecydować się naliczać zaliczki na zasadach ogólnych.

 

Co ważne:

 

 • Jeżeli we wcześniejszych miesiącach 2020 r. stosowano zaliczki uproszczone, to po dodaniu zaliczki zwykłej kwoty przychodów, kosztów, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, odliczenia uzupełnione w kwotach indywidualnych wspólnika oraz kwoty zaliczek za poprzednie miesiące liczone są narastająco od początku roku.
 • Nie ma możliwości dodania zaliczki uproszczonej za miesiąc poprzedzający zaliczkę zwykłą. Dodanie zaliczki uproszczonej w tym wypadku jest możliwe tylko, po wcześniejszym usunięciu zaliczki zwykłej dodanej za późniejszy miesiąc.
 • Zaliczkę uproszczoną poprzedzającą zaliczkę zwykłą można edytować, jednak należy wówczas ponownie przeliczyć wcześniej dodane zaliczki zwykłe.

 

 

Nowe wzory formularzy dla zaliczek na PIT-36L(6) oraz deklaracji CIT-8(28)

 

Zmieniony został formularz zaliczki. Pojawiła się nowa poz. 25 Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, do której przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych wspólnika na zakładce [PIT-36L]Kwota ta jest ograniczana do wysokości dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Zmieniono także wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(28) do systemu e-Deklaracje dla okresu obrachunkowego rozpoczynającego się w roku 2020.

 

 

Operacje seryjne w rejestrach VAT i na liście kontrahentów

 

W najnowszej wersji programu, na liście dokumentów w rejestrze VAT w menu kontekstowym, wyodrębniono nową grupę JPK.

 

Umieszczono w niej zbiór operacji seryjnych:

 

 • dodaj kody JPK_V7,
 • dodaj atrybut JPK,
 • zmień parametr JPK,
 • usuń kody JPK_V7.

 

Nowa funkcja usuń kody JPK_V7 umożliwia seryjne usunięcie kodów towarowych, procedur i typów dokumentów.

 

 

Seryjne dodawanie i usuwanie kodów JPK_V7 dla wielu pozycji jednocześnie zostało również umożliwione na liście kontrahentów. Po wybraniu w menu opcji Operacje seryjne/JPK, można dodać lub usunąć konkretne kody z wybranych kartotek.

 

Nowe operacje seryjne wprowadzono również w rejestrze VAT pod przyciskiem OCR

 

Dodano takie opcje jak:

 

 • Oznacz dokumenty jako niezweryfikowane
 • Sprawdź ilość stron do wykorzystania

 

Więcej szczegółów i dokładny opis wprowadzonych zmian znajduje się na dedykowanej stronie.

 

 

Nowe formaty przelewów

 

Kolejna wersja programu Comarch ERP Optima wprowadza nowe formaty dedykowane dla Citi Handlowy, służące do eksportu przelewów do plików XML, Elixir oraz Flat File.

 

Szczegóły mogą Państwo sprawdzić na stronie pomocy Comarch.

 

 

 

 

Płace i Kadry

 

 

Ewidencja czasu pracy i nieobecności

 

W nowej wersji programu pojawiają się również kolejne zmiany związane z Tarczą Antykryzysową.

 

W module Płace i Kadry wprowadzono nowe funkcjonalności usprawniające ewidencję czasu pracy w przypadku:

 

 • pracy zdalnej,
 • przestoju płatnego 50%,
 • przestoju płatnego 100%.

 

Dodatkowo umożliwiono wprowadzenie nieobecności dla właściciela firmy, związanej z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat.

 

Więcej informacji na temat zmian w module Płace i Kadry mogą Państwo znaleźć tutaj.

 

 

 

 

Handel

 

 

Nowe funkcjonalności

 

Comarch w nowej wersji programu odniósł się również do aktualnej sytuacji sprzedawców prowadzących swoją działalność w internecie. Dlatego, aby usprawnić proces wysyłki towarów w wersji 2020.5.1 stworzono możliwość generowania Zleceń Nadania Przesyłek z kolejnych formularzy dokumentów handlowych
np. faktur pro forma czy zaliczkowych. Z poziomu wybranych list dokumentów handlowych możliwe jest również seryjne generowanie dokumentów przewozowych.

Szczegółowy opis nowych funkcji jest dostępny w dokumencie przygotowanym przez Comarch.

 

Generowanie przesyłek kurierskich umożliwiono również dla Zleceń serwisowych – z poziomu listy Zleceń serwisowych i formularza Zlecenia serwisowego.

Jeżeli chcą Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących modułu Serwis wystarczy kliknąć tutaj.

 

 

W związku z udostępnieniem nowych funkcjonalności, w konfiguracji przesyłek zostały wprowadzone istotne zmiany umożliwiające sprawniejszą wysyłkę paczek.

 

Zmiany dotyczą takich firm kurierskich jak:

 

 • DHL,
 • DPD,
 • Poczta Polska,
 • SENDIT,
 • InPost Allegro,
 • InPost Paczkomaty.

 

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z modyfikacją dotyczącą konkretnej firmy zapraszamy na stronę Comarch – sprawdź.

 

 

Operacje seryjne w module Handel

 

Możliwość wykonywania poszczególnych operacji dla dowolnej liczby pozycji, powoduje znaczne usprawnienie zachodzących procesów oraz dużą oszczędność czasu.

 

Nowa wersja programu Comarch ERP Optima umożliwia przede wszystkim:

 

 • seryjne tworzenie Zleceń Nadania Przesyłki dla zaznaczonych dokumentów,
 • seryjne zatwierdzanie dokumentów płatnych gotówką oraz kartą płatniczą,
 • seryjną zmianę kodów JPK_V7 na dokumentach,
 • seryjną zmianę atrybutów.

 

 

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed instalacją wersji Comarch ERP Optima 2020.5.1 prosimy o zapoznanie się z wymaganiami technicznymi.

 

 

 

Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2020.5.1,
mogą to Państwo zrobić za pomocą poniższego przycisku.