Optima 2023.1.1 – nowości i zmiany w programie

Optima 2023.1.1 – nowości i zmiany w programie

2022

 

Szanowni Państwo,

Przed nami ostatnia już w tym roku, odsłona nowej wersji Comarch ERP Optima 2023.1.1. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na rozbudowę integracji z platformą wszystko.pl oraz na zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń wynikające z Polskiego Ładu, obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z modyfikacjami wprowadzonymi w najnowszej wersji.

 

 

Ogólne

 

Jako nowość w wersji Optima 2023.1.1, Comarch przedstawia automatyczną synchronizację z Comarch Apfino. Automatyczna synchronizacja odbywa się w ramach:

 • płatności,
 • faktur,
 • kontrahentów.

 

Synchronizację mogą Państwo zdefiniować w zakładce Konfiguracja Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy.

 

Jeżeli nie znają Państwo jeszcze usługi Comarch Apfino zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku przygotowanego przez Comarch – sprawdź.

 

 

Okno logowania

 

 

 

Użytkownicy posiadający nową wersję programu mogą spodziewać się również nowego okna logowania. Na zakładce [Ogólne] pod polami Operator, Hasło (widocznym kiedy operator ma ustawione hasło) oraz Firma dostępna jest lista modułów.

 

Domyślnie zaznaczone są moduły przypisane na karcie wskazanego powyżej operatora. Jeżeli określony moduł nie jest dostępny na kluczu, pojawia się przy nim znak ostrzeżenia  wraz z informacją Brak dostępnych modułów w kluczu.

 

 

 

 

 

 

 

Wybór operatora i firmy Optima logowanie

 

Na zakładce [Pozostałe opcje] znajdują się pola Serwer, Baza konfiguracyjna, Serwer klucza oraz Numer klucza.

 

Po kliknięciu znajdującego się obok pola Serwer klucza przycisku Zmień aktywne stają się pola Serwer klucza oraz Numer klucza. Pole Serwer klucza jest polem tekstowym umożliwiającym wpisanie nazwy serwera SQL, na którym zainstalowany został Menadżer Kluczy. Pole Numer klucza jest rozwijalnym polem z numerami kluczy dodanymi na wskazanym serwerze klucza. Po kliknięciu znajdującego się obok pola Numer klucza przycisku Dodaj otwierane jest okno umożliwiające dodanie nowego klucza wirtualnego: Na oknie należy uzupełnić pola Identyfikator Klienta ComarchNumer PIN i Numer klucza. Po zatwierdzeniu zmian za pomocą przycisku  klucz wirtualny jest dodawany w Menadżerze Kluczy.

 

 

 

 

Warto również zwrócić uwagę na udostępnienie mechanizmu zapisywania historii zmian parametrów konfiguracyjnych oraz na nowy typ wydruków: Deklaracje.

 

Dodatkowo w module Kasa/Bank wprowadzono nowe wartości diet i ryczałtów dla podróży służbowych w kraju i poza jego granicami.

 

Wszystkie wprowadzone w module modyfikacje są opisane na stronie pomocy Comarch.

 

 

Handel

 

W module Handel szczególną uwagę warto zwrócić na nowe funkcjonalności związane z wykorzystaniem w Optimie usługi Comarch OCR.

 

Są to m.in.:

 • odczytywanie Faktur Sprzedaży w języku angielskim i zapisywanie ich jako Faktury Zakupu na liście Faktur Zakupu,
 • możliwość automatycznego pobierania numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów dodawanych automatycznie z wczytywanych dokumentów,
 • możliwość sparametryzowania pobierania danych kontrahenta podczas odczytywania dokumentów.

 

Więcej informacji nt. nowych funkcjonalności oraz samej usługi znajdą Państwo tutaj.

 

Przypominamy również, że jeżeli nie korzystają jeszcze Państwo z usługi Comarch OCR, to mogą ją Państwo bezpłatnie przetestować dodając w ramach wersji DEMO 50 stron dokumentów.

 

 

Pozostałe zmiany wprowadzone w zakresie modułu skupiają się głównie na branży ecommerce. Modyfikacje wprowadzono w ramach współpracy z Comarch e-Sklep oraz w ramach integracji z platformą wszystko.pl.

 

Najważniejsza z nich, to import zamówień z wszystko.pl.

Do Optimy importowane są jedynie zamówienia o statusie: Nowe. Pobieranie zamówień z platformy odbywa się poprzez synchronizację ręczną. Polega ona na wywołaniu opcji  eHandel z menu Handel > e-Handel:

 

wszystko.pl

 

Jeżeli został zaznaczony parametr: Pobierz zamówienia to synchronizacja przebiega według następującej kolejności:

 • Import zamówień
 • Przesyłanie ilości oraz cen do ofert
 • Aktualizowanie statusów zamówień na platformie wszystko.pl, w tym aktualizacja listów przewozowych

 

Dokument RO powoduje rezerwacje towaru na magazynie. Do wszystko.pl zostają wysyłane ilości pomniejszone o rezerwacje – ilość dostępna z kolumny Handel/Zasoby.

 

Bardziej szczegółowy opis procesu obsługi importowanych zamówień oraz wytyczne dot. konfiguracji synchronizacji znajdą Państwo na dedykowanej stronie pomocy.

 

Ważne!! W przypadku klientów Comarch ERP Optima w Chmurze Standard import zamówień będzie dostępny w późniejszym terminie. Dostępność importu zamówień zostanie udostępniona poprzez aktualizację.

 

 

Księgowość

 

Nowa wersja oprogramowania nie ominęła również obszaru księgowości. W pierwszej kolejności należy zacząć od możliwości wydruku deklaracji PIT-8AR(12) oraz PIT-11(29).

 

Dodatkowo wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2023 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako styczeń 2023 i późniejszy.

 

Warto również zwrócić uwagę, że na formularzu pracownika został dodany parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł).  Przy zaznaczonym parametrze w wypłatach naliczanych od stycznia 2023 program sprawdza czy dochód pracownika uzyskany od początku roku podatkowego (zarówno z etatu jak i wypłat innych) nie przekroczył 30 000 zł. Jeżeli nie, to zaliczka podatku nie jest naliczana. W wypłacie, w której dochód pracownika w danym roku podatkowym przekroczył kwotę 30 000 zł podatek jest naliczany od całego wynagrodzenia.

 

Bardziej szczegółowy opis modyfikacji zawartych w modułach księgowych znajdą Państwo – tutaj.

 

 

Płace i Kadry

 

W nowej wersji Comarch Optima 2023.1.1 wprowadzono nowe wartości wskaźników:

 

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.12.2022:

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6480,67 zł
 • minimalna stawka uczniów I roku: 324,03 zł (5%)
 • minimalna stawka uczniów II roku: 388,84 zł (6%)
 • minimalna stawka uczniów III roku: 453,65 zł (7%)
 • młodociany – przyuczenie: 259,23 zł (4%)

 

 Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.01.2023:

 • najniższe wynagrodzenie dla etatu: 3490 zł
 • minimalna stawka godzinowa dla umów: 22,80 zł
 • wskaźnik waloryzacji: 103,9%

 

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.07.2023:

 • najniższe wynagrodzenie dla etatu: 3600 zł
 • minimalna stawka godzinowa dla umów: 23,50 zł

 

 

W związku z nowelizacją Polskiego Ładu wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat, które będą obowiązywały od 1.01.2023 roku. Będą one dotyczyły m.in.:

 • podziału ulgi podatkowej,
 • ulgi podatkowej od umów cywilnoprawnych,
 • niepobierania zaliczki podatku od przychodów do kwoty 30 000 zł,
 • niestosowania oświadczeń pracownika przy wypłacie naliczanej po jego zwolnieniu.

 

Zmiany będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako styczeń 2023 i późniejszy.

 

Deklaracja PIT - 8C

 

 

 

Comarch Optima 2023.1.1 wprowadza również nowy wzór deklaracji PIT-8C obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku. Z poziomu Listy deklaracji PIT pracownika, po naciśnięciu zielonego plusa pojawia się okno, na którym należy podać okres, za który chcemy utworzyć deklarację oraz określić cel złożenia zeznania. Po naciśnięciu ikony  Utwórz deklarację deklaracja PIT-8C otwiera się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.

 

 

 

 

 

 

 

Poza nowym wzorem deklaracji PIT-8C wprowadzono zmiany również w innych deklaracjach podatkowych:

 

 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-11(29) do systemu e-Deklaracje.
 • Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru obowiązującego od 01.01.2023 r.
 • Umożliwiono przekazanie nowego wzoru deklaracji PIT-8AR(12) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Umożliwiono wydruk deklaracji PIT-8AR(12) oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) z poziomu ‘Lista podatku na PIT-8AR’.

 

 

Użytkownikom aplikacji Comarch HRM działającej we współpracy z Optimą chcielibyśmy zwrócić uwagę na dodaną możliwość samodzielnego resetowania hasła administratora aplikacji z poziomu Comarch ERP Optima. W związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności w aplikacji Comarch HRM, jaką jest wysyłka SMS do pracowników w konfiguracji firmy Płace / Comarch HRM dodano parametr Zezwalaj na wysyłkę wiadomości SMS z Comarch HRM.

 

 

W nowej wersji programu warto również zwrócić uwagę na:

 

 • nowy sposób dopełnienia podstawy ekwiwalentu za urlop w przypadku, gdy w okresie, z którego ustala się średnią wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, pracownik przepracował tylko część miesiąca,
 • zmiany w wyliczaniu podstawy podatku oraz składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w związku ze zmianą kwot diet od 29.11.2022,
 • dostosowanie wydruku deklaracji rezygnacji z PPK do nowego wzoru.

 

Dokładny opis wszystkich zmian wprowadzonych w module kadrowo-płacowym znajdą Państwo na stronie pomocy Comarchu.

 

 

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2023.1.1 należy sprawdzić wymogi techniczne.

 

 

UWAGA!!!! Informujemy, że z końcem bieżącego roku Comarch zakończy wsparcie dla instalacji Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL działających
w oparciu o Microsoft SQL Server 2012. Oznacza to zaprzestanie testowania poprawności działania takich baz danych.

Rekomendujemy zatem dokonanie aktualizacji serwera SQL do nowej wersji.