Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

2023

 

Drodzy klienci, wraz z nowym rokiem Comarch udostępnił nową wersję programu Comarch ERP XL 2023.0. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem oprogramowania, które zawiera wiele nowych oraz ciekawych funkcjonalności.

Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu w artykule poniżej.

 
 
Logistyka

 

Krajowy System e-Faktur

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0 została zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur w ramach, której udostępniono pełną synchronizację KSeF

w zakresie eksportu faktur i ich korekt zarówno na środowisko Demo jak i środowisko produkcyjne. Co ważne, komunikacja z Systemem KSeF wymaga uwierzytelnienia. Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0 zawiera możliwość dokonywania zatwierdzenia użytkownika na platformie KSeF za pomocą

certyfikatu oraz tokena. 

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

 
Wysyłanie faktur do KSeF

 

Wysyłanie dokumentów do KSeF obejmuje poniższe typy dokumentów:

 • FS, (s)FS, (S)FS, (A)FS, FSL
 • FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL
 • RA, RAK
 • FSK, (s)FSK, (S)FSK, (Z)FSK, (A)FSK, KSL
 • FKE, (s)FKE, (S)FKE, (Z)FKE, KEL

 

Istnieje możliwość automatycznej wysyłki, której wykonanie następuje, jeżeli na definicji dokumentu włączony jest parametr Automatycznie podczas zatwierdzania oraz dokument oznaczony jest jako podlegający wysyłce w systemie Comarch ERP XL. Należy podkreślić, że parametr Wyślij do KSeF

musi być włączony, a parametr Poza systemem pozostaje wyłączony.

 

Parametry KSeF w konfiguracji systemu oraz dalsze plany w zakresie integracji z KSeF dostępne są na stronie Pomocy Comarchu.

 

 

Nowe kolumny na listach dokumentów handlowych i importowych

 

Listę dokumentów handlowych i importowych wzbogacono o nowe kolumny. Należy podkreślić, że domyślnie kolumny są ukryte, więc jeśli użytkownik

chce z nich skorzystać, należy włączyć je na używanym przez siebie formacie listy. Poniżej lista nowych kolumn:

 

 • [Prefiks] NIP i numer [NIP] kontrahenta głównego
 • [Prefiks] NIP i numer [NIP] kontrahenta docelowego
 • [Numer obcy] dokumentu
 • Wartość [VAT] wynikająca z dokumentu
 • [Data sprzedaży]
 • [Data wystawienia]
 • [Data zakupu]

 

Zakres oraz opis powyższych kolumn można znaleźć – tutaj.

 

 

CRM

 

Seryjne dodawanie punktów trasy na podstawie wybranych kontrahentów

 

Ponadto w nowej wersji Comarch ERP XL na formatce Trasa dostawy towaru udostępniono możliwość seryjnego dodawania punktów tras.

Obok przycisku Plusa dostępne jest menu rozwijane z dwiema opcjami: Dodaj punkt oraz Dodaj listę.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

Polecenie Dodaj punkt pozwala na dodanie pojedynczego punktu poprzez wypełnienie formularza punktu trasy.

Polecenie Dodaj listę wywołuje listę kontrahentów w trybie do wyboru, na której można zaznaczyć wiele rekordów. 

 

Dokładny opis zmian wprowadzonych w module CRM znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

 

Produkcja

 

Pauzowanie uruchomionych realizacji operacji

 

Comarch przy aktualizacjach nie pominął również modułu Produkcja. Dodano możliwość pauzowania operacji, czyli zatrzymywania i wznawiania uruchomionej realizacji zlecenia produkcyjnego. Dzięki czemu, w przypadku, gdy czasowo ma zostać wstrzymana praca nad operacją, można zarejestrować pauzę i czas trwania takiej przerwy nie zostanie uwzględniony w czasie trwania realizacji operacji.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

 
Lista Pauzy w oknie Realizacja operacji

 

Dodatkowo w oknie Realizacja operacji dodano sekcję Pauzy, w której wyświetlane są wszystkie pauzy dodane do realizacji. Z poziomu listy pauz, można dodać nową pauzę (gdy aktualnie operacja nie jest zatrzymana), zakończyć pauzę (gdy aktualnie operacja jest zatrzymana), a także edytować lub usunąć.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0 Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

 

Lista pauz, w oknie realizacji operacji, zbudowana jest z następujących kolumn:

 

 • Start – w kolumnie prezentowany jest termin rozpoczęcia pauzy.
 • Koniec – w kolumnie prezentowany jest termin zakończenia pauzy.
 • Czas  – w kolumnie prezentowany jest czas trwania pauzy.
 • Czas rozliczeniowy – w kolumnie prezentowany jest czas rozliczeniowy pauzy.
 • Przyczyna pauzy – w kolumnie prezentowana jest przyczyna pauzy.
 • Dodał – w kolumnie wyświetlany jest identyfikator operatora, który dodał pauzę.
 • Dodano – w kolumnie wyświetlana jest data dodania pauzy wraz z godziną.

 

Szerszy opis list pauz znajdą Państwo – tutaj.

 

Nowe opcje i parametry na KLK

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0 umożliwia przeliczanie kalkulacji kosztu dla dowolnej ilości wyrobu z technologii.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0  pole daje możliwość podania ilości wyrobu, dla której przeliczana będzie kalkulacja. Ilość ta wyrażona jest w jednostce podstawowej wyrobu.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0 pole daje możliwość wskazania wyrobu, którego będzie dotyczyło przeliczenie kalkulacji. Wyrób będzie można wybrać z technologii wczytanej już na dokument KLK.

 

 

Nowe kolumny na KLK

 

Kolejną innowacją wersji 2023.0 jest dodanie nowych kolumn na KLK, w których prezentowana jest ilość materiałów i wyrobów, wyrażona w jednostce pomocniczej.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

 

Ponadto na dokumencie KLK wprowadzono nowy obszar, w którym prezentowana jest kalkulowana wartość wyrobu oraz jego koszt jednostkowy.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

 
 
Kolumny z kodem i nazwą wyrobu na liście KLK

 

Co więcej na liście KLK dodano nowe kolumny, w których prezentowany jest kod i nazwa wyrobu, którego dotyczy dany dokument KLK.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0

 
Uruchamianie i kończenie operacji w oknie Harmonogram operacji

 

Warto wspomnieć, że w oknie Harmonogram operacji dodano dedykowane przyciski służące do uruchamiania lub realizacji podświetlonej na liście operacji planowanej.

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0 Uruchom realizację terminu z opcjami do uruchamiania operacji.

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0 Realizuj termin z opcjami do dodawania realizacji operacji.

 

W ramach opcji pod przyciskiem do uruchamiania operacji, dostępne są opcje:

 • Uruchom operację,
 • Uruchom operację bez edycji,
 • Uruchom realizację terminu,
 • Uruchom realizację terminu bez edycji,
 • Uruchom pozostałe,
 • Uruchom pozostałe bez edycji.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pomocy Comrach- sprawdź.

 

 

Księgowość

 

Deklaracja VIU-DO:

 

Zmiany w pieczątce firmy

 

Comarch przy aktualizacjach nie pominął również modułu Księgowość. W pieczątce firmy wprowadzono pole o nazwie VIU-DO (OSS). W powyższym polu, należy wskazać urząd skarbowy, będący adresatem deklaracji VIU-DO. Warto dodać, że wcześniej wprowadzony urząd będzie się automatycznie podpowiadał na formularzu deklaracji VIU-DO.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Miejsce udostępnienia deklaracji VIU-DO

 

Nowa wersji Comarch ERP XL 2023.0 daje możliwość udostępniania z poziomu Ribbona formularza deklaracji VIU-DO.

W celu wyświetlania deklaracji VIU-DO oraz dodania nowego formularza, należy wybrać opcję VIU-DO.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Konstrukcja formularza deklaracji VIU-DO

 

Formularz deklaracji VIU-DO składa się z następujących zakładek:

 • Ogólne
 • Nagłówek
 • Kursy walut
 • Deklaracja
 • Ewidencja
 • Ewidencja dodatkowa
 • Płatności
 • Księgowość
 • Załączniki

 

Statusy deklaracji VIU-DO zostały opisane tutaj -> sprawdź.

 

Formularz deklaracji VIU-DO zawiera następujące zakładki:

 •  „Nagłówek”
 •  „Ogólne”
 •  „Kursy walut”
 •  „Deklaracja”
 •  „Ewidencja” 
 • „Ewidencja dodatkowa”
 • „Wg kraju konsumpcji”
 • „Płatności” LINK

 

Opis zakładek formularza deklaracji VIU-DO można znaleźć na stronie Pomocy Comarchu.

 
Schemat księgowania deklaracji VIU-DO

 

Co więcej schemat księgowania deklaracji VIU-DO można definiować z poziomu okna Schematy księgowań dokumentów.

Należy podkreślić, że zakres pól udostępnionych w nagłówku schematu księgowania nie uległ zmianie.

Z poziomu zakładki Pozycje wybranie przycisku Nowy umożliwia dodanie nowej pozycji schematu księgowego.

 

 

 

W polu „Oblicz dla” do wyboru są trzy opcje:

 • Płatności – możliwość wyksięgowania płatności utworzonej na deklaracji VIU-DO.
 • Kwot z deklaracji – możliwość wysięgowania kwot powiązanych z konkretnymi polami deklaracji.
 • Opis analityczny – deklaracji VIU-DO nie można opisać analitycznie, zatem wybranie tej opcji nie zwróci żadnych wartości

 

Z opisem wysyłki deklaracji VIU-DO oraz eksportem do Excela formularza VIU-DO mogą Państwo zapoznać się na dedykowanej stronie Comarchu.

 
Pomniejszanie wartości na paczce przelewów

 

Generowanie paczki z korektami

 

Warto wspomnieć, że na liście nierozliczonych płatności znajdują się przyciski dodające płatności do paczki. Użytkownik może na podstawie zaznaczonych płatności:

 

 • Utworzyć paczkę przelewów – poszczególne płatności są dodawane do paczki, a jeśli są one częściowo rozliczone z innym dokumentem, to jego numer jest dodawany do tytułu przelewu.
 • Utworzyć paczkę przelewów z korektami – system aktywnie poszukuje korekt, które zostały wystawione do danego zlecenia, ale nie zostały jeszcze z nim rozliczone. W przypadku ich odnalezienia ich wartość także zostaje dodana do paczki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Generowanie paczki z preliminarza

 

W przypadku preliminarza płatności można do paczki dodawać należności pochodzące z innych dokumentów np. faktur sprzedaży.

 

 
 
Dzielenie zapisu kasowo-bankowego

 

Wydzielenie zapisu

 

Zaimportowany wyciąg bankowy można podzielić na oknie rozliczenia zapisu kasowo-bankowego. Służy do tego przycisk Wydziel kwotę do nowego zapisu, następnie zostanie otwarte nowe okno, pozwalające na określenie kwoty oraz parametrów zapisu.

 

 
Automatyczny podział zapisu

 

W sytuacji, gdy użytkownik zgrupował na paczce przelewów należności i zobowiązania, kwota zostanie obniżona do zapłaty na rzecz kontrahenta.

Po otrzymaniu wyciągu bankowego system automatycznie dopasuje rozchód do istniejącej paczki i podzieli zapis.

 

 
Integracja z faktoringiem Comarch Apfino

 

Ofertę Comarch Apfino wzbogacono o możliwość zlecania faktoringu na podstawie listy wysłanych faktur.

Takie faktury można przesyłać z poziomu Okna windykatora.

 

Dodatkowo na oknie windykatora znajduje się przycisk Faktoring – Finansuj fakturę, który dostępny jest dla nierozliczonych faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Po jego uruchomieniu następuje sprawdzenie synchronizacji z platformą Apfino. Należy podkreślić, że konieczne jest założenie konta na platformie i uzyskanie klucza wymiany pozwalającego na synchronizację danych. Dla przesłanych faktur następuje weryfikacja dostępnej kwoty finansowania jak i zgłoszenia kontrahenta do usługi faktoringu. Ważna informacja, jeśli odbiorca nie został zgłoszony z poziomu Apfino, zlecenie zakończy się błędem.

 

Nowe stawki diet i ryczałtów w podróżach krajowych

 

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe stawki dla:

 • Diety – zwiększenie stawki z 38 zł do 45 zł
 • Ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejskiej – wzrost z 7,60 zł do 9 zł
 • Ryczałtu za nocleg (jeżeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku za nocleg w hotelu) – wzrost z 57 zł do 67,50 zł
 
Aktualizacja stóp procentowych dla odsetek kapitałowych oraz ustawowych za opóźnienie

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0 zawiera nowe stawki dla odsetek kapitałowych oraz ustawowych za opóźnienie dla:

 • kapitałowych: 10,25%
 • ustawowych za opóźnienie: 12,25%
 • konfiguracja, zakładka Odsetki – nowe stawki odsetek kapitałowych, ustawowych z opóźnienie

 

Zapamiętywanie zaznaczenia na liście kontrahentów po zmianach filtra

 

Kolejną innowacją wprowadzoną w nowej wersji jest umieszczenie na liście kontrahentów działania analogicznego tak jak na liście towarów, gdzie zaznaczenie rekordów jest zapamiętywane po zmianie filtrów. Dzieje się tak również dla tych pozycji, które na skutek filtrowania zostaną na liście ukryte.

 

 

Współpraca z Comarch WMS

 

Łączenie źródłowych pozycji dokumentu (W)ZWM zgodnie z konfiguracją

 

W nowej wersji 2023.0 parametr Łącz pozycje dokumentów źródłowych jest uwzględniany na dokumencie (W)ZWM. Po ustawieniu parametru łączone są subelementy dokumentów źródłowych tak, aby na jednym elemencie znalazły się wszystkie subelementy dotyczące tej samej partii towaru oraz typu dokumentu źródłowego. Aby było od razu widoczne, czy System uwzględnia algorytmy łączenia lub nie łączenia pozycji, na dokumencie (W)ZWM wyświetlany jest parametr o analogicznej nazwie, jak w definicji dokumentu.

 

 

Wyróżnia się trzy możliwości jego ustawienia:

 • Parametr jest widoczny i zaznaczony – oznacza, że subelementy podlegają łączeniu,
 • Parametr jest widoczny i nie zaznaczony – oznacza, że subelementy nie podlegają łączeniu,
 • Parametr nie jest widoczny – oznacza działanie jak dotychczas, czyli łączenie dla wszystkich przypadków nie występuje (jest losowe, jak opisano powyżej). Z tego właśnie powodu parametr jest ukryty na wszystkich dokumentach (W)ZWM wystawionych przed konwersją.

 

Szczegółowy opis wpływu działania parametru na dokumenty (W)ZWM można znieść na dedykowanej stronie Pomocy Comarchu.

 

Osobne uprawnienie dostępu do okna Pulpit dyspozytora

 

Ponadto w nowej wersji Comarch ERP XL dodano nowy parametr Aktywny Pulpit dyspozytora, który decyduje czy w module Sprzedaż na Ribbonie aktywny jest przycisk Pulpit dyspozytora. Warto dodać, że parametr jest zawsze aktywny. 

 

 

Współpraca z Comarch POS

 

Aby zapoznać się z synchronizacja towarów powiązanych i zamienników w Comarch POS zapraszamy na stronę Pomocy Comarchu.

 

Warunki przesyłania towarów powiązanych i zamienników

 

Do Comarch POS przesyłane są te powiązania, które na zakładce Miejsca w strukturze firmy mają dodane centrum powiązania z oddziałem Comarch POS.

 

 

Do POS przesyłane są zamienniki towaru, które spełniają następujące warunki:

 • zamiennik jednostronny lub obustronny (nie są przesyłane zamienniki: równoważne wszystkim)
 • przelicznik towaru do zamiennika jest równy 1:1
 • zaznaczono rodzaj dokumentów: Rozchodowe

 

Po usunięciu lub modyfikacji zamiennika/towaru powiązanego w Comarch ERP XL, zmiany przesyłane są do POS i następnie są aktualizowane.

 
Obsługa limitów kredytowych

 

Kolejną innowacją jest możliwość obsługi limitów kredytowych we współpracy z Comarch POS. Limity są wysyłane na poszczególne stanowiska POS i kontrolowane podczas sprzedaży. Kontrahenci mogą mieć limit nieograniczony, ograniczony do określonej wysokości lub mogą korzystać z limitów innego kontrahenta. Dodatkowo jest możliwość korzystania z opcji kontroli limitów akwizytora.

 

Konfiguracja działania limitów we współpracy z POS dostępna jest tutaj-> sprawdź.

 
Wymagane płatności bezgotówkowe

 

Aby działały funkcjonalności związane z limitami konieczne jest przesyłanie na stanowisko POS przynajmniej jednej płatności, która nie jest płatnością gotówkową, czyli nie tworzy zapisów kasowo-bankowych podczas zatwierdzania dokumentu. Należy podkreślić, że tylko dla takich płatności stosowane są zabezpieczenia przed przekroczeniem limitu.

 

 
Parametry otwierania raportów kasowych

 

Dodano nowe parametry umożliwiające bardziej elastyczne sterowanie otwieraniem i zamykaniem raportów kasowych:

 • Otwieranie i zamykanie raportów kasowych na podstawie otwarcia i zamknięcia sesji w POS otworzy kolejny raport.
 • Codzienne otwieranie raportów kasowych podczas importu pierwszego dokumentu
 

 

Współpraca z Comarch Shipping

 

Osoba kontaktowa i dane kontaktowe przekazywane na zlecenie

 

Comarch do dokumentu paczki dodał możliwość ustawiania osoby kontaktowej oraz opcjonalnie jej danych kontaktowych.

Dane są przekazywane na Zlecenia Nadania Przesyłki podczas ich tworzenia z poziomu Systemu.

 

 

Współpraca z wszystko.pl
 
Pobieranie danych słownikowych

 

Przy kreacji oddziału w ostatnim kroku pobierane są nazwy danych słownikowych z wszystko.pl, które są możliwe do wykorzystania

na kategoriach oraz na towarach. Należą do nich:

 • Nazwy słowników predefiniowanych: Czas realizacji oraz Jednostka miary.
 • Nazwy słowników użytkownika: Cennik dostaw, Warunki gwarancji, Warunki reklamacji i Warunki zwrotów.
 
Pobieranie drzewa kategorii

 

Zaktualizowano również przycisk do pobierania danych z wszystko.pl  Pobierz kategorie. Jego użycie pozwala na pobranie wszystkich kategorii dostępnych na portalu celem ich przypisywania do towarów. Nalezy podkreślić, że pobierane są same kategorie, bez parametrów.

Ponieważ lista kategorii zawiera dużą ilość rekordów, to pobieranie odbywa się paczkami, o czym informuje log z operacji. Pobrane rekordy są prezentowane na zakładce wszystko.pl listy towarów w postaci drzewa. Przycisk importu można wykorzystywać w dowolnym momencie do pobierania nowych kategorii dodanych na portalu

 

Parametry konfiguracyjne dla integracji z wszystko.pl dostępne są na stronie Pomocy Comarchu.

 
Usuwanie połączenia z wszystko.pl

 

Po poprawnym nawiązaniu połączenia z kontem wszystko.pl na definicji oddziału dodano przycisk do jego usuwania Usuń połączenie.

Po jego użyciu połączenie zostaje usunięte, a wraz z nim usuwane są dane autoryzacyjne umożliwiające integrację.

 

 
 

 

Zakładka [wszystko.pl] na liście towarów

 

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0 zawiera nowy panel prezentujący kategorie pobrane z wszystko.pl. Dodatkowo można dokonać filtrowania

towarów po statusie oferty oraz wykonywania operacji wprowadzonych na potrzeby integracji.

 

Opis drzewa kategorii z wszystko.pl oraz operacje na liście towarów znajdą Państwo – tutaj.

 
Dane do integracji z wszystko.pl na karcie towaru

 

Warto wspomnieć, że przy rozpoczęciu pracy w zakresie integracji z portalem wszystko.pl dla towarów, które mają być wystawione na portalu jako oferty, należy najpierw uzupełnić dane niezbędne dla tych ofert. Dane te zostały umieszczone na zakładce Aplikacje oraz wszystko.pl:

 • dane słownikowe,
 • kategoria i wartości parametrów (szczególnie parametry obowiązkowe).