Nowa wersja Optima 2023.2.1

Nowa wersja Optima 2023.2.1

Nowa wersja Optima 2023.2.1

2023

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wydaniem 2023.2.1, które niesie za sobą szereg udoskonaleń oraz uwzględnia wszelkie zmiany umożliwiające sprawniejszą pracę w programie. Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

Ogólne

 

Lista certyfikatów

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1 posiada nowe okno wyboru certyfikatów, które zastąpiło standardowe okno systemu Windows. Na oknie dostępne są kolumny Wystawiony dla, Wystawiony przez, Data wygaśnięcia oraz Przyjazna nazwa. Nowe okno dostępne jest w konfiguracji konta e-mail oraz na formularzu banku.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

Na dole okna dostępne są przyciski:

 • Pokaż – po jego kliknięciu pojawiają się szczegóły podświetlonego certyfikatu,
 • Zmień przyjazną nazwę –  można zmienić nazwę wyświetlaną w kolumnie Przyjazna nazwa,
 • Wskaż – kliknięcie powoduje wybór podświetlonego certyfikatu.

 

Moduł dostępowy

 

Comarch zmienił nazwy modułów Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus na Moduł dostępowy oraz Moduł dostępowy Plus. Zmiana nazw nie wpływa na działanie programu, a podkreśla fakt, że powyższe moduły są wymagane do pracy w programie. Nowe nazwy modułów widoczne są na oknie logowania

do programu oraz na karcie operatora.

 

Zapisywanie informacji o działaniach w programie

 

W Konfiguracji Stanowiska, Użytkowe, następnie Parametry wprowadzono możliwość zmiany ilości danych zapisywanych do logów programu Comarch Optima. Dla znajdującego parametru możliwe są 3 ustawienia do wyboru:

 

 • Tylko ostrzeżenia i błędy,
 • Ostrzeżenia, błędy i podstawowe informacje o działaniach Operatora (ustawienie domyślne),
 • Pełne dane diagnostyczne.

 

 

 
 Moduł dostępowy (Kasa/Bank)

 

Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych

 

Warto wspomnieć, że wprowadzono nową wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 01.01.2023 roku odsetki wynoszą 16.75%.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Modułu dostępowego na dedykowanej stronie Comarchu.

 
 

 

Handel

 

Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

 

W wersji Comarch ERP Optima 2023.2.1 udostępniono nowy formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.

Formularz dostępny jest na liście deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

Dodatkowo na formularzu deklaracji, na zakładce Dane ogólne A udostępniono nowe pola z możliwością wyboru, w zależności od typu deklaracji:

 • AKC-WW – opcja dla Rodzaju transakcji: krajowy, podatnikiem jest nabywca.
 • AKC-WWn – opcja dla Rodzaju transakcji: wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny, wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, procedura OSS.

 

Ponadto utworzono nowy wzór wydruku Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn (1) odpowiedni dla wybranego rodzaju deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn,

a także wydruk Zestawienie dokumentów z naliczoną akcyzą.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

 

Lista deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn

 

Na liście deklaracji znajduje się kolumna Rodzaj deklaracjiprzyjmuje ona wartości:

 • AKC-WWn – dla deklaracji związanej z nabyciem wewnątrzwspólnotowym.
 • AKC-WW – dla pozostałych typów deklaracji.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 
 
Świadectwo jakości paliw stałych

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1 posiada nowy wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych. W programie zmiany z tym związane dotyczą:

 • pozycji cennika,
 • pozycji dokumentu,
 • oraz samego wydruku świadectwa jakości paliw stałych.

 

Pozycja cennika

 

Na karcie towaru, na zakładce Dodatkowe, Akcyza dodano pole Zawartość siarki całkowitej (%). Użytkownik może określić wartość wskazaną przez przedsiębiorcę oraz minimalną lub maksymalną wartość dopuszczalną.

 

 

Pozycja dokumentu

 

Na pozycji dokumentu, na zakładce Akcyza również dodano pole Zawartość siarki całkowitej (%) ponadto istnieje możliwość określenia wartości wskazanej przez przedsiębiorcę. Natomiast wartości minimalnej lub maksymalnej wartości dopuszczalnej przenoszone są na pozycję dokumentu bezpośrednio z karty towaru.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

Należy podkreślić, że jeśli wartości dotyczące siarki całkowitej zostaną zmienione na pozycji dokumentu i będą różne od wartości uzupełnionych na karcie towarowej, to w momencie zatwierdzania na stałe dokumentu przychodowego pojawi się informacja o możliwości aktualizacji tych danych na karcie cennikowej. Wybór opcji Tak spowoduje ich aktualizację.

 

Dodatkowo z poziomu pozycji dokumentu, na liście ostatnich dostaw węgla dodano kolumnę informującą o całkowitej zawartości siarki.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

 

Wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych

 

Wartości uzupełnione na pozycji dokumentu dla pola Zawartość siarki całkowitej (%) są następnie przenoszone w odpowiednie pola, na wydruk świadectwa jakości paliw stałych.

 

Usługa Comarch OCR dla Przyjęć Zewnętrznych

 

Kolejną wprowadzoną innowacją jest możliwość odczytywania skanów i zdjęć dokumentów magazynowych na liście Przyjęć Zewnętrznych przy pomocy usługi OCR. Funkcjonalność została szczegółowo opisana w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima.

 

Integracja z Comarch Apfino

 

Umożliwiono założenie konta i podpisania umowy o windykację bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Przy próbie przekazania faktury do windykacji mogą pojawić się następujące okna:

 

 • W Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany. Może to oznaczać, że Użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

 • Użytkownik posiadający konto na platformie Comarch Apfino, powinien zaznaczyć opcję przejdź do konfiguracji, gdzie pojawi się okno umożliwiające wpisanie klucza wymiany.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

 • W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada konta na platformie Comarch Apfino i chciałby je założyć, to należy uzupełnić informacje w poniższym oknie, zaznaczyć wymagane zgody i wybierać przycisk Dalej.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

 • W następnym kroku, pojawi się okno, na którym można zweryfikować wprowadzone dane, zmienić lub dodać numer telefonu i zaznaczyć wymagane zgody. W dalszej kolejności Użytkownik ponownie wybiera przycisk Dalej.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

 • Po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli proces przebiegnie prawidłowo, pojawi się następujące okno:

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

 • Jeżeli cały powyższy proces przebiegnie prawidłowo, to przy kolejnej próbie przekazania Faktury do windykacji automatycznie pojawi się okno:

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

 • Po naciśnięciu przycisku Przekaż sprawę dokument zostanie przekazany do windykacji, a dalsze informacje o statusie sprawy można znaleźć po zalogowaniu na platformie Comarch Apfino.

 

Ze szczegółowymi informacjami na powyższy temat mogą zapoznać się Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

 

sPrint

 

Dodano wydruki w formacie sPrint dla dokumentów:

 • Faktur Sprzedaży oraz korekt,
 • Paragonów oraz korekt,
 • Wydań Zewnętrznych i korekt,
 • Rezerwacji Odbiorcy,
 • a także wydruki z kodami JPK_V7 dla: Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokumentów.

 

Nową funkcjonalność modułu Handel, a także pozostałe zmiany wprowadzone w obszarze handlowym można znaleźć na stronie Pomocy Comarch.

 

 

Księgowość

 

Deklaracja CIT-8(32)

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1 umożliwia naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(32) wraz z załącznikami: CIT‑8/O(18), CIT-D(7), CIT-BR(9), CIT/IP(4), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(3), CIT/8S(5), CIT/KW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2022 wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

 

Na liście Księgowość, CIT, Zaliczki na CIT-8 opcji Deklaracje roczne oraz Deklaracja CIT-8 wersja 32 pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja. Jeżeli wybrany zostanie okres obrachunkowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022.

 

 

Po naciśnięciu przycisku zarówno dla deklaracji pierwotnej, jak i korekty, pojawia się komunikat: Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyświetlenie formularza ulgi za złe długi wraz z dokumentami zakwalifikowanymi do korekty w danym roku. Należy podkreślić, że załącznik CIT/WZ(3) nie podlega edycji z poziomu formularza deklaracji CIT-8(32), w związku z tym przed wyliczeniem deklaracji CIT-8(32) należy dokonać ewentualnych zmian w oknie Ulga na złe długi w podatku dochodowym.

 

 

Co więcej, na formularzu ulgi na złe długi dodanej do deklaracji CIT-8(32) przeniesiono przycisk . Po jego naciśnięciu użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentów usuniętych z formularza ulgi na złe długi. Następnie należy ponownie przeliczyć listę dokumentów do ulgi na złe długi.

 

 

Warto dodać, że formularz deklaracji CIT-8(32) otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Możliwość dodania załączników do deklaracji CIT-8(32) (z wyjątkiem załącznika CIT/WZ(3)) jest dostępna pod przyciskiem , który znajduje się w prawym górnym rogu formularza deklaracji.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1

 

 

Instrukcję dodania nowego załącznika do deklaracji CIT-8(32) można znaleźć – tutaj.

 

Załącznik CIT/KW(3)

 

System Comarch ERP Optima, dzięki nowej wersji zawiera możliwość dodania załącznika CIT/KW(3) z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(32). Użytkownik ma możliwość dodania jednego załącznika CIT/KW do deklaracji CIT-8. Należy podkreślić, że kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, ponieważ nie są pobierane z żadnego miejsca w programie.

 

Deklaracje

 

System pozwala naliczenie i wysyłkę deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022. Szczegółowe informacje znajdują się – tutaj.

 

 Najem prywatny

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1  została dostosowana do zmian w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z powyższym dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑28(17) oraz zaliczki na PIT-36(22) wraz z ich wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

 

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2023 r. zaktualizowano pole Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego, który służy do odliczenia na PIT-28. Dodatkowo poprawiono nazwę zakładki  Najem prywatny, która umożliwia użytkownikowi określenia udziału oraz uzupełnienia przychodów z najmu prywatnego w stawce 8,5% oraz 12,5%.

 

 

 

Zaliczka na PIT-28(17)

 

Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w menu Księgowość, następnie PIT dodano opcję Zaliczki na PIT-28. Jest ona widoczna jeżeli w Konfiguracji Firmy, Dane firmy, Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje, odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nowy parametr PIT-28. Należy podkreślić, że parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1 dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w menu Księgowość, PIT, Zaliczki na PIT-28 ma możliwość dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2023 r. Po wskazaniu okresu wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki na PIT-28(17).

 

 

Z szczegółowym opis i zakresem funkcjonalności w systemie dla opcji Zaliczka na PIT-28 w rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa, mogą Państwo zapoznać się na stronie Pomocy Comarchu.

 

Zaliczka na PIT-36(22)

 

Formularz zaliczki na PIT-36 w wersji 22 służy do rozliczenia za okres od stycznia 2023 r. Po wskazaniu okresu wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki na PIT-36(22). Należy dodać, że z  formularza zaliczki na PIT-36(22) usunięto w sekcji D Ustalenie dochodu, straty pozycje związane z najmem usunięto zakładkę Najem.

 

 

Biuro Rachunkowe
 

 

Deklaracja roczna CIT-8

 

Nowa wersja Optima 2023.1.2 nie ominęła również innowacji systemowych dla Biur Rachunkowych. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(32) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2022, wraz z możliwością podglądu w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Warto podkreślić, że w przypadku konieczności dodania załącznika CIT/WZ(3) do deklaracji CIT-8(32) deklarację, należy przeliczyć z poziomu programu Comarch ERP Optima.

 
 Zaliczki na PIT-28(17)/PIT-36(22)

 

W związku ze zmianami w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość przeliczania zaliczek na PIT-28(17) oraz PIT-36(22) na nowych formularzach obowiązujących od 01.01.2023 wraz z możliwością wydruku oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

 

Informacja dla Klientów

 

W odniesieniu do zmian w najmie prywatnym dla firm, które maja wybrany rodzaj księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Informacja o wysokości podatku wynikającego z przeliczanych w tych bazach zaliczkach na PIT-28 jest uwzględniana w przypadku generowania plików z informacją o podatkach/ ZUS dla Klientów lub w przypadku wysyłki wiadomości do Klientów z informacją o podatkach/ZUS.

 

Na stronie Comarch znajdą Państwo szczegółowy opis zamian wprowadzonych w module księgowym – sprawdź.

 

Płace i Kadry

 

Wskaźniki:

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia

 

Wskaźniki obowiązujące od 01.01.2023 r.

 

 • przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 6 965,94 zł.
 • dochód deklarowany (składki społeczne): 4 161,00 zł
 • maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 17 337,50 zł
 • minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 6 935,00 zł
 • współczynnik ekwiwalentu: 20,83

 

 

Konfiguracja/ Program/Płace/ Podstawa składek ZUS

 

Wskaźniki obowiązujące od: 01.01.2023 r.

 

 • roczna podstawa składek ZUS: 208 050,00 zł.

 

 

Konfiguracja/Program/ Płace/ Zasiłki

 

Wskaźniki obowiązujące od: 01.01.2023r.

 

maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 4 161,00 zł

 

Deklaracje podatkowe:
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R(12) i PIT-8AR(12) do systemu e-Deklaracje.
 • Umożliwiono przekazanie nowego wzoru deklaracji PIT-8C(11) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Udostępniono wydruk umożliwiający utworzenie jednego pliku PDF dla zaznaczonych deklaracji PIT-11.
 • Na wydruku deklaracji PIT-11 dodano na każdej stronie w dolnej części dane pracownik.
 • Dodano wydruk seryjny PIT-2 (wiele plików e-mail).

 

 

Algorytm 12

 

W nowej wersji programu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na optymalizacje wprowadzone w module Płace i Kadry. Comarch Optima umożliwia odwołanie się do czasu pracy w dniach lub godzinach, w poszczególne dni tygodnia, według typu dnia: praca, święto lub wolny oraz w dni świąteczne.

Na liście Operator lub funkcję dostępnej w algorytmie 12, dodano funkcje:

 

 • czas CzasPracaWybranyDzienGodz – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach we wskazanym dniu tygodnia. Jako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
 • liczba CzasPracaWybranyDzienDni – funkcja zwracająca liczbę dni, np. sobót czy niedziel, w których pracownik pracował. Jako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
 • czas CzasPracaSwietoGodz – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach, w dni świąteczne. Jako święta traktowane są niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dnia są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy pracy.
 • liczba CzasPracaSwietoDni – funkcja zwraca liczbę niedziel oraz dni świątecznych, w których pracownik pracował. Jako święta należy traktować niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dnia są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy prac.
 • czas CzasPracaTypDniaGodz – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach w dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny.
 • liczba CzasPracaTypDniaDni – funkcja zwracająca liczbę dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny, w których pracownik wykonywał pracę.

 

Szczegółowy opis powyższych funkcji mogą Państwo znaleźć – tutaj.

 

Urlop okolicznościowy (plan)

 

Co więcej, dodano standardową nieobecność Urlop okolicznościowy (plan), który zaznacza się, gdy pracownik zaplanuje urlop okolicznościowy w aplikacji HRM. Zatwierdzenie urlopu przez przełożonego powoduje zmianę statusu nieobecności na standardowy Urlop okolicznościowy. Należy podkreślić, że nieobecność nie pomniejsza czasu pracy i wynagrodzenia.

 

 Filtr PPK – osoby, które zrezygnowały z PPK

 

Bez wątpienia warto również wspomnieć o nowym filtrze, informujący o osobach, które zrezygnowały z PPK i podlegają autozapisowi w marcu 2023 r.

Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień (domyślnie podpowiada się data 2023-03-01), mają zawartą umowę cywilnoprawną lub są zatrudnione na etat i w najnowszym zapisie historycznym na zakładce PPK, Dodatkowe mają odnotowaną datę rezygnacji z PPK.

 

Comarch Migrator

 

Umożliwiono przenoszenie danych dotyczących:

 

 • Przychodu ze stosunku pracy oraz umów zleceń, zasiłków macierzyńskich, od których był pobierany podatek dla osób powyżej 60/65 lat, którzy nie pobierają emerytury.
 • Przychodu ze stosunku pracy, umów zleceń, zasiłków macierzyńskich, do których stosowano zwolnienie z PIT dla osób, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci, przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski, ukończyły 60/65 lat i nie pobierają emerytury oraz osobom do 26 lat.
 • Przychodu z tytułu zasiłku macierzyńskiego, od którego pobierano zaliczkę podatku dla osób do 26 lat oraz osób, które nie mają prawa do żadnego zwolnienia z PIT.
 • Składek ZUS pobranych z wynagrodzenia, od którego naliczano podatek dla osób powyżej 60/65 lat oraz składek ZUS od przychodów, do których stosowano zwolnienie z PIT.

Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszach Bilans ZUS oraz Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia ZUS i PIT-11, z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch ERP Migrator.

 

Szczegółowy opis wszystkich nowości i zmian wprowadzonych w module kadrowo-placowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch – sprawdź.

 

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2023.2.1

należy sprawdzić wymogi techniczne.

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

 

Nowa wersja Optima 2023.2.1 dostępna do pobrania poprzez kliknięcie poniższego przycisku.