Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

2023

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z nowościami i zmianami w wersji 2023.5.1, które niosą za sobą szereg udoskonaleń. Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

Ogólne 

 

Domyślna forma płatności

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 umożliwiły określenie domyślnej formy płatności podpowiadanej w programie. Na formularzu formy płatności dodano parametr Domyślna. Należy podkreślić, że parametr może być zaznaczony najwyżej na jednej formie płatności.

 

 

 

Korekta podstawy opodatkowania w pliku JPK_V7

 

W najnowszej wersji programu umożliwiono ręczne oznaczenie dokumentu jako korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Dzięki temu możliwe jest oznaczenie wprowadzonych do rejestru sprzedaży VAT dokumentów jako korekty pierwotnej lub korekty powrotnej z pominięciem załącznika VAT-ZD. Dodatkowo dodano nowe atrybuty JPK_V7: KOREKTA_ART.89A, TERMIN_PLATNOSCI oraz DATA_ZAPLATY.

 
JPK_V7 sprzedaż energii i gazu

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 zastosowane w programie umożliwiają wykazanie w pliku JPK_V7 sprzedaży i nabycia energii elektrycznej oraz gazu objętych odwrotnym obciążeniem VAT. Dodano atrybut JPK o kodzie SPRZ_ENERGIA_GAZ_OO i nazwie JPK_Sprz. i nabycie energii, podleg. oo.

 
Lista certyfikatów

 

Podczas wysyłania deklaracji PIT, CIT i VAT za pomocą podpisu kwalifikowanego, użytkownikowi wyświetli się nowe okno z wyborem certyfikatu.

 
 

Na dole okna dostępne są przyciski:

 

 • Podgląd – po jego kliknięciu pojawiają się szczegóły podświetlonego certyfikatu,
 • Zmień przyjazną nazwę – po kliknięciu można zmienić nazwę wyświetlaną w kolumnie Przyjazna nazwa,
 • Wybierz– kliknięcie powoduje wybór podświetlonego certyfikatu.

 

 

Wydruki XML

 

Od wersji 2023.5.1 standardowe wydruki w formacie XML mają wskazany domyślny format eksportu PDF.

 

 

 

 Moduł dostępowy (Kasa/Bank)

 

 

Automatyczne rozliczanie przy imporcie

 

Zmieniono kryterium związane z kwotą przy imporcie wyciągów bankowych z zaznaczonym parametrem automatycznego rozliczania wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty. Należy podkreślić, że sprawdzana jest kwota jaka pozostała do zapłaty, zamiast kwoty dokumentu.

 

 

Webservice

 

Wprowadzono możliwość zapamiętania sposobu wysyłki przelewów do banku przy eksporcie przelewów za pomocą usługi sieciowej do Alior Bank, ING Bank Śląski, BNP Paribas, Bank PeKaO SA.

 

 

 • Wyślij bez akceptacji – spowoduje wysłanie przelewów, które będą wymagały akceptacji na stronie banku.
 • Zaakceptuj teraz – pojawi się okno, na którym należy wskazać certyfikat służący do podpisu przelewów.

 

Santander Webservice

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 zawierają dostosowany kreator certyfikatów do współpracy z nową stroną banku Santander Bank Polska (IBiznes24).

 
Współpraca modułu dostępowego (Kasa/Bank) z Comarch Apfino

 

Z informacjami dotyczącymi współpracy modułu dostępowego z Comarch Apfino można zapoznać się – tutaj.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi modułu dostępowego na dedykowanej stronie Comarchu.

 

 

CRM

 

Makro z linkiem do płatności Comarch Apfino 

 

Na szablonie mailowym dodano makro: Link do płatności (Zapłać teraz). Gdy dla faktury sprzedaży pobrano link do płatności z Comarch Apfino, na wiadomości mailowej danego dokumentu pojawia się link do płatności.

 

Więcej informacji o zastosowanych innowacjach w module CRM można znaleźć na stronie Pomocy Comarchu.

 

 

Handel

 

Krajowy System e-Faktur

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 umożliwiają odbiór e-faktur z KSeF jako Faktur Zakupu. Lista faktur z KSeF dostępna jest w zakładce KSeF lub bezpośrednio z listy Faktur Zakupu lub Rejestrów VAT Import dokumentów.  Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2024 roku wymiana faktur za pomocą platformy będzie obowiązkowa. 

 

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Na zakładce Atrybuty istnieje możliwość dodania atrybutu dokumentu lub kontrahenta. Dodanie lub usunięcie dodanego atrybutu nie jest możliwe na dokumentach przeniesionych do rejestru VAT lub Handlu.

Na formularzu znajduje się przycisk  Przenieś, po wybraniu którego dokument jest przenoszony zgodnie ze wskazaną kwalifikacją. 

Po zaznaczeniu parametru Do handlu i kliknięciu przycisku  Przenieś, dokument będzie widoczny na liście Faktur Zakupu. Dokumenty można również zaimportować bezpośrednio na liście Faktur Zakupu.

 

Import na liście Faktur Zakupu

 

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Na liście Faktur Zakupu dostępny jest przycisk  KSeF pozwalający na pobranie Faktur z KSeF. Po rozwinięciu listy przy przycisku dostępne są opcje:

 

Nowe – pobierane są wszystkie dokumenty, które były wystawione w poprzedniej synchronizacji. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno Faktury z KSeF. Na liście znajdują się dokumenty pobrane z KSeF. 

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Za okres – pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie czasu. System domyślnie ustawia zakres dat od pierwszego dnia poprzedniego miesiąca do dnia bieżącego. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno, na którym należy wskazać, za jaki okres mają zostać zaimportowane dokumenty:

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

 

Pozycje na Fakturze

 

Podczas importowania Faktur Zakupu, przy wyszukiwaniu pozycji w pierwszej kolejności system weryfikuje, czy w bazie istnieje produkt o kodzie EAN odczytanym ze skanu. Więcej informacji na temat weryfikacji pozycji i dodawania ich na dokument znajduje się w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima.

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

 

Formularz Faktury Zakupu – zakładka KSeF

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Na Fakturach Zakupu widnieje zakładka KSeF. Co więcej, po lewej stronie okna znajduje się podgląd dokumentu zaimportowanego z KSeF.

 

Na zakładce KSeF znajdują się następujące pola:

 

 • Numer dokumentu – numer dokumentu nadany w KSeF, numer zwracany jest bezpośrednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO.
 • Forma płatności – wybrana płatność dla KSeF, przenoszona z dokumentu na zakładkę KSeF.
 • Data przyjęcia – data przesłania Faktury do KSeF określona jako data wystawienia.
 • Środowisko – środowisko pracy z KSeF, wskazane w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF.

 

Integracja z Comarch Shipping

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 umożliwiają integrację z Comarch Shipping. Aplikacja pozwala na obsługę zleceń przez szerszą listę kurierów. Warunki konieczne do utworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping:

 

 • użytkownik musi posiadać konto w Comarch Cloud i mieć aktywowany dostęp do usługi Comarch Shipping,
 • uzupełnione dane w Pieczątce firmy, w tym NIP; przy współpracy z aplikacją Comarch Shipping z poziomu Comarch ERP Optima informacja o kontekście firmy jest ustalana na podstawie nr NIP firmy, w której pracuje (wystawia dokumenty) użytkownik programu,
 • w aplikacji Comarch Shipping musi być ustawiony jako domyślny co najmniej jeden kurier.

 

Konfiguracja dostępna jest na stronie Pomocy Comarchu.

 

 

Wydruki seryjne

 

Nowa wersja daje możliwość ustawienia parametrów:

 

 • Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru, na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki w zakładce Comarch Shipping zaznaczany jest domyślnie parametr Pobranie.
 • Jeśli forma płatności na dokumencie to – parametr uaktywnia się po zaznaczeniu parametr Ustawiaj domyślnie pobranie. Po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie.
 • Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów – domyślnie parametr nie jest zaznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, to w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn.

 

 

Generowanie przesyłek kurierskich z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping

 

Od wersji 2023.5.1 nadanie przesyłki możliwe jest z listy dokumentów: Faktur Sprzedaży, Paragonów, Wydań Zewnętrznych, Rozchodów Wewnętrznych, Rezerwacji Odbiorcy, Faktur Pro Forma, Zleceń Serwisowych, Przesunięć Międzymagazynowych, a także z listy Zleceń Nadania Przesyłek.

 

Jeżeli usługa będzie skonfigurowana poprawnie, na liście dokumentów handlowo-magazynowych pod przyciskiem Przesyłki kurierskie będzie dostępna opcja Comarch Shipping pozwalająca na wybór opcji:

 

 • Zarejestruj przesyłkę – po wyborze tej opcji w tle tworzy się Zlecenie Nadania Przesyłki w programie Comarch ERP Optima, a następnie przesyłane jest do Comarch Shipping i rejestrowane u kuriera. Zlecenie poprawnie zarejestrowanie, przyjmuje stan Potwierdzone.
 • Zarejestruj i zamów kuriera – po wyborze tej opcji w tle tworzy się Zlecenie Nadania Przesyłki w programie Comarch ERP Optima, a następnie przesyłane jest do Comarch Shipping i rejestrowane u kuriera przy jednoczesnym jego zamówieniu. Zamówiony kurier, przyjmuje stan Zlecone.

 

 

Formularz Zlecenia Nadania Przesyłki

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Opis zakładek ogólne, Comarch Shipping oraz dokumenty zostały przedstawione – tutaj 

 

 

Lista dokumentów ZNP

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Na liście Zleceń Nadania Przesyłek dostępnej w menu Ogólne, następnie Przesyłki kurierskie znajduje się zakładka Comarch Shipping. Z dostępnymi na niej kolumnami można zapoznać się na stronie Pomocy Comarchu.

 

 

Rabaty terminowe

 

Warto dodać, że wprowadzono możliwość tworzenia rabatów terminowych. Operator dzięki tej funkcjonalności może decydować o czasie trwania promocji. Okres obowiązywania rabatu można ustalić w dotychczasowej lokalizacji rabatów Ogólne, następnie Rabaty. Co więcej, dla każdego rodzaju rabatu możemy w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji określić ich okres obowiązywania.

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Należy podkreślić, że jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zdefiniuje się żadnych dat, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo.

 

Lista rabatów kontrahenta

 

Na liście rabatów wywoływanej z poziomu listy kontrahentów oraz dla formularza kontrahenta wyświetlane są domyślnie rabaty na dzień bieżący lub ustalony w menu Narzędzia, następnie Data bieżąca. Na liście, na zakładkach Rabaty oraz Stała cena dodano nowe kolumny: Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji.

 

Integracje

 

Zdefiniowane rabaty terminowe są przesyłane podczas synchronizacji do:

 • Comarch ERP Optima Detal,
 • Comarch e-Sklep od wersji 2023.4,
 • Comarch Mobile od wersji 2023.2.

 

 

Operacje seryjne

 

W wersji Comarch ERP Optima 2023.5.1 wprowadzono możliwość seryjnego dodawania nowych oraz modyfikacji już istniejących rabatów. W menu Ogólne, następnie Rabaty, dla wszystkich rodzajów i typów rabatów dodano przycisk operacji seryjnych . Funkcjonalność ta działa w obrębie danego rodzaju rabatu. Po rozwinięciu strzałki dostępne są dwie opcje:

 • Dodaj rabaty – wybór umożliwia zdefiniowanie nowych rabatów
 • Zmień rabaty – wybór umożliwia modyfikację istniejących rabatów.

 

 

Kod QR na wydruku Faktury

 

Kolejną wprowadzoną innowacją jest możliwość drukowania kodu QR, pozwalającego na szybkie uzupełnienie danych w aplikacji bankowej w celu opłacenia Faktury. Kod QR jest drukowany dla wydruków sPrint:

 • Faktury Sprzedaży,
 • Faktury Zaliczkowej,
 • Faktury Finalnej,
 • Faktury VAT Marża.

 

Parametry dotyczące wydruków sPrint znajdują się w Drukuj kod QR do przelewu. Warto dodać, że parametr jest domyślnie zaznaczony. Warunki wydruku kodu QR na Fakturze oraz co zawiera Kod QR dostępny jest – tutaj 

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

 

Wydruki

 

 • Umożliwiono drukowanie pieczęci prewencyjnej na wydrukach sPrint.
 • Dodano wydruk sPrint dla Faktury VAT marża oraz korekt do niej, jednocześnie umożliwiając seryjne drukowanie przy użyciu tego typu wydruku.
 

Nową funkcjonalność modułu Handel, a także pozostałe zmiany wprowadzone w obszarze handlowym można znaleźć na stronie Pomocy Comarch.

 

 

 

Płace i Kadry

 

Wskaźniki


Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

 

Wartości obowiązujące od 1.06.2023:

 

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 124,26 zł,
 • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 356,21 zł
 • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 427,46 zł
 • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 498,70 zł
 • młodociany – przyuczenie: 284,97 zł
  •  

Wartości obowiązujące od 1.07.2023:

 

 • wskaźnik waloryzacji: 109,9%.

 

 

Korekta do korekty

 

Bez wątpienia ważną zmianą jest możliwość anulowania wypłat korygujących i naliczania do nich kolejnych korekt. Dodatkowo wprowadzono zmiany usprawniające proces korekt.

 

 • Korygowanie wypłaty- Opcja ‘Koryguj wypłatę’ powoduje anulowanie wypłaty i utworzenie od razu listy płac korygującej, na której należy naliczyć wypłatę korygującą
 • Korygowanie nieobecności- Po anulowaniu wypłaty korygującej, jeśli jest taka konieczność, można anulować skorygowaną nieobecność. Operacja anulowania nieobecności korygującej jest nieodwracalna.
 • Korygowanie zestawienia czasu pracy- z poziomu zakładki Zestawienie, dodano opcja ‘Anuluj zestawienie’ oraz ‘Koryguj nieobecność’.
 • Naliczanie wypłaty korygującej- Od wersji 2023.5.1 data wypłaty jest dziedziczona z listy płac, do której naliczana jest korekta, Użytkownik może ją zmienić.

 

 

Różnicowe wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny

 

Comarch umożliwił naliczenie nadgodzin za poprzedni miesiąc, w przypadku, gdy były już one częściowo rozliczone na listach płac z ustawioną opcją

Mies. wstecz lub na kolejnej liście płac o rodzaju etat za ten sam okres. Od wersji 2023.5 różnicowo będą naliczane standardowe składniki:

 

 • Dopłata do nadgodzin 100%,
 • Dopłata do nadgodzin 50%,
 • Dopłata do nadgodzin dobowych 100%,
 • Dopłata do nadgodzin dobowych 50%,
 • Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%,
 • zasad. powyżej normy,
 • Wynagrodzenie powyżej normy,
 • zasad. poniżej normy,
 • Wynagrodzenie poniżej normy,
 • Dopłata za pracę w nocy.

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia wg normy art. 130 k.p

 

System Comarch ERP Optima umożliwia wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca, w oparciu o wymiar liczony zgodnie z kodeksem pracy. Dodano parametr Licz wynagr.zasadnicze/mies. wg normy art.130 k.p. w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia. Zaznaczenie parametru powoduje, że w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie miesiąca pracownika mającego stawkę miesięczną, pomniejszenie za okres niezatrudnienia będzie naliczone z zastosowaniem normy czasu pracy wynikającej z art. 130 k.p.

 

Nowelizacja kodeksu pracy

 

Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 26 kwietnia 2023r.

 

 • Zwolnienie – siła wyższa. Od 26.04.2023 r. pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.W celu odnotowania zwolnienia od pracy w programie dodano standardowe nieobecności: Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz. oraz  powiązane z nimi  limity nieobecności. Podczas planowania nieobecności przez pracownika z poziomu aplikacji Comarch HRM, zostanie dodana odpowiednia nieobecność.
 • Urlop opiekuńczy – bezpłatny. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny. Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika, nie przysługuje za nią wynagrodzenie. Podczas planowania nieobecności Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni) przez pracownika z poziomu aplikacji Comarch HRM, w programie Comarch ERP Optima jest dodawana nieobecność.
 • Urlop macierzyński i rodzicielski. Na formularzu nieobecności dla nieobecności Urlop macierzyński, w polu Przyczyna dodano nową opcję: ‘Urlop macierzyński 81,5%. Natomiast w polu Przyczyna dodano dwie opcje: Urlop rodzicielski 81,5% oraz Urlop rodzicielski 70%.

 

Deklaracja ZUS DRA

 

Warto dodać, że dostosowano deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA do nowych wzorów obowiązujących od 1 maja 2023 roku.

 
Urlop opiekuńczy

 

W nowej wersji wprowadzono kontrolę wieku dziecka, na które udzielany jest urlop opiekuńczy. P0rogram podczas zapisu nieobecności weryfikuje czy na liście członków rodziny jest wprowadzone dziecko, które ma mniej niż 14 lat, na ‘datę do’ wprowadzonej nieobecności. Jeżeli nie ma dziecka poniżej 14 lat, podczas zapisu nieobecności wyświetla się odpowiedni komunikat.

 
Algorytm 12

 

W algorytmie 12, w funkcjach CzasPracaDni i CzasNormaDni, dodano możliwość odwołania się do wybranej strefy, co pozwala np. ustalić liczbę dni pracy zdalnej, na potrzeby wyliczenia kwoty dodatku za pracę zdalną. Dodatkowo w powyższych funkcjach dodano możliwość zliczania stref niewliczanych do czasu pracy.

 
e-Teczka oraz  Świadectwo pracy

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 zawierają nowe części do e-Teczki o nazwie Część E. Przeznaczone są na dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Ponadto dostosowano wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 23.05.2023 r.

 

Wydruk Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZNP-7 oraz Wydruk ZUS Z-3a

 

Warto wspomnieć, że dostosowano wydruk do nowego wzoru opublikowanego na stronie zus.pl. Co więcej, dostosowano wydruk Z-3a, do nowego wzoru opublikowanego przez ZUS na stronie zus.pl.

 

 

Szczegółowe informacje na temat zmian wprowadzonych w module kadrowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch.

 

 

 

Księgowość

 

Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

 

W nowej wersji umożliwiono import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz faktur zakupu do modułu Handel. Możliwość importu dokumentów do rejestru VAT jest dostępna w nowym menu KSeF, następnie Faktury z poziomu rejestru VAT zakupu i sprzedaży. Szczegóły importu dokumentów do modułu Handelopisano w części Handel.

Proces uruchomienia importu dokumentów z KSeF oraz uprawienia operatora zostały przedstawione na stronie Pomocy Comarch. Dodatkowo mogą Państwo zapoznać się z opisem Środowiska pracy z KSeF.

 

Zmiana na formularzu dokumentu w rejestrze VAT

 

Ponadto na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zmieniono nazwę dotychczasowej zakładki JPK na KSeF/JPK i dodano na niej sekcję KSeF, w której znajdują się pola:

 • Numer KSeF – numer dokumentu, pod jakim jest identyfikowany w KSeF.
 • Data przyjęcia – data przesłania faktury do KSeF określona jako data wystawienia.

 

Na dokumencie pobranym z KSeF wyżej wymienione pola uzupełniane są automatycznie i nie podlegają edycji. Dane uzupełnione w polach Numer KSeF oraz Data przyjęcia nie są przenoszone podczas kopiowania dokumentu na skopiowany dokument.

 
Lista faktur z KSeF

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 umożliwiają import dokumentów z KSeF do rejestru VAT jest dostępna w nowym menu KSeF i Faktury. Lista faktur składa się z jednej lub dwóch zakładek w zależności od ustawienia parametru Prawo do odbierania e-Faktur na formularzu operatora.

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Na wstążce programu dostępny jest przycisk  Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 Po rozwinięciu listy dostępne są opcje:

 

 • Nowe– pobierane są wszystkie dokumenty, które wystawione były w poprzedniej synchronizacji.
 • Za okres – pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie. System przenosi dokumenty na listę faktur z KSeF po naciśnięciu przycisku Dodaj dokumenty.

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

 

Opis kolumn dostępnych na liście faktur opisany jest –tutaj. Dodatkowo filtry na liście faktur z KSeF oraz funkcje w menu kontekstowym przedstawiono na stronie Pomocy Comarchu.

 

 

Podgląd dokumentu pobranego z KSeF

 

Po naciśnięciu przycisku Zobacz dokument wyświetli się formularz dokumentu pobranego z KSeF. Zakładki Ogólne oraz Atrybuty opisane są – tutaj.

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do rejestru VAT

 

Co więcej, po zaznaczeniu faktur i naciśnięciu przycisku Przenieś do rejestru pojawia się okno umożliwiające wskazanie rejestru, do którego mają trafić faktury.

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

 

Należy podkreślić, że jeżeli zaznaczono parametr Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu to po zaznaczeniu przycisku Przenieś do rejestru VAT następuje kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT zgodnie kryteriami wskazanymi w Konfiguracji.

 

Natomiast, jeśli użytkownik zaznaczy parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT oraz na fakturze wskażę formę płatności o typie gotówka to w rejestrze kasowym utworzy się zapis kasowy rozliczający fakturę.

 

 Kontrola duplikacji w module Księga podatkowa

 

W dalszej kolejności dodano parametr Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej, który jest domyślnie zaznaczony wraz z opcjami: NIP KontrahentaNumer dokumentu oraz Kwota dokumentu. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów kontroli i wybrania oprócz wyżej wymienionych opcji: Akronim podmiotuData księgowaniaData operacji.

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Kontrola duplikacji z listy zapisów w KPiR

Z poziomu listy zapisów w KPIR w pasku menu dodano przycisk Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 Po zaznaczeniu przycisku pojawia się okno z zakresem dat i listą parametrów kontroli:

 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

 

Kontrolę duplikacji podczas dodawania zapisu do KPiR oraz podczas księgowania dokumentów źródłowych opisano- tutaj. 

 

Rejestry VAT oraz ewidencja dodatkowa

 

Na liście dokumentów w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy:

 • dodano nową operację seryjną Rozlicz, która jest również dostępna na przycisku Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1
 • dodano funkcję Rozlicz pojedynczo,
 • dodano funkcję Usuń rozliczenie.

 

Nowe funkcje RozliczRozlicz pojedynczoUsuń rozliczenie oraz dotychczasowa operacja seryjna Usuń rozliczenia są aktywne jeżeli na formularzu operatora na zakładce Ogólne. Opis powyższych funkcji dostępny jest na stronie Pomocy Comarchu. 

 

Ewidencja dodatkowa

 

W wersji 2023.5.1 dodano możliwość wykorzystania makr w szablonie e-mail na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej. Funkcja jest dostępna, jeśli pobrano moduł CRM lub CRM Plus. Podczas konfiguracji szablonu e-mail istnieje możliwość wykorzystania w temacie i treści wiadomości następujących makr:

 

 • Data – data zapisu z dokumentu.
 • E-mail z podmiotu – adres e-mail z karty podmiotu wybranego na dokumencie.
 • Id – numer identyfikacyjny dokumentu zapisany w bazie.
 • Kwota z dokumentu – kwota z dokumentu z zakładki [Ogólne].
 • Nazwa – nazwa podmiotu wybranego na dokumencie.
 • Nazwa wydruku – nazwa wydruku.
 • Numer dokumentu – numer obcy dokumentu.
 • Opis – opis uzupełniony na dokumencie.
 • Podmiot – Id – numer identyfikacyjny podmiotu zapisany w bazie.
 • Podmiot – Kod – kod podmiotu wybranego na dokumencie.
 • Podmiot – Nazwa – nazwa podmiotu wybranego na dokumencie.
 • Podmiot – Typ – typ podmiotu zapisany w bazie.
 • Termin płatności – termin płatności z dokumentu.
 • Typ dokumentu – typ dokumentu zapisany w bazie.
 • Waluta dokumentu – waluta w jakiej wystawiony jest dokument.
 • Waluta rozliczenia – waluta w jakiej rozliczany jest dokument.

 

 Ewidencja samochodów

 

Comarch umożliwił w systemie dodanie załączników do formularza samochodu. Funkcja jest dostępna, jeśli pobrano moduł Obieg dokumentów. Zmiana na karcie samochodu i Zmiana na dokumencie w Bibliotece dokumentów opisana jest na stronie Comarch. 

 

Dokładny opis zmian wprowadzonych w nowej wersji 2022.3.1 znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

 

Comarch ERP Optima Analizy BI
 

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 zastosowanych w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.

 

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2023.5.1

należy sprawdzić wymogi techniczne.

 

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 dostępne do pobrania poprzez kliknięcie poniższego przycisku.