Nowości i zmiany w wersji 2022.7.1

Nowości i zmiany w wersji 2022.7.1

 2022

Szanowni Państwo informujemy, że Comarch udostępnił kolejną wersję programu Comarch ERP Optima 2022.7.1.

Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

Ogólne i Kasa/Bank

 

Logowanie serwisowe bez pobierania licencji

 

Nowości i zmiany w wersji 2022.7.1 nie ominęły modułu Kasa/Bank. W Comarch ERP Optima w Chmurze Standard umożliwiono logowanie do programu bez pobierania licencji. Należy podkreślić, że po zaznaczeniu parametru, operator ADMIN  użytkownik uzyskuje pełny dostęp do konfiguracji oraz do wszystkich funkcji serwisowych dostępnych w programie.

 

Automatyczna wymiana danych z Santander Bank Polska (iBiznes24 Connect)

 

Bez wątpienia warto również wspomnieć o możliwości automatycznej wymiany danych z bankiem Santander. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z usługi iBiznes24 Connect banku Santander mają możliwość:

 

 • pobrania stanu środków na rachunkach bankowych,
 • wysłania przelewów krajowych (w tym przelewów MPP i przelewów do ZUS), przelewów podatkowych, zagranicznych, SEPA wraz z ich akceptacją za pomocą kodu SMS, tokena, podpisu kwalifikowanego,
 • aktualizacji stanu płatności wysłanych do banku,
 • pobrania potwierdzenia transakcji,
 • importowania wyciągów i historii rachunku (przelewów).

 

Więcej informacji na temat eksportu i importu przelewów znajdą Państwo – tutaj. 

 

Ze szczegółowym opisem nowości i zmian w module Kasa/Bank mogą zapoznać się Państwo na dedykowanej stronie Pomocy.

 

Płace i Kadry

 

Zaświadczenie płatnika składek Z-3

 

Kolejną z nowości wprowadzonych w Comarch ERP Optima 2022.7.1 jest możliwość generowania Zaświadczenia płatnika składek Z-3 w formacie xml. Umożliwiono jego złożenie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Należy podkreślić, że zaświadczenie można utworzyć pojedynczo dla wskazanego pracownika z poziomu listy pracowników w Kadrach po wybraniu opcji Deklaracje ZUS dostępnej przy przycisku Deklaracje pracownika.

 

Po naciśnięciu zielonego plusa otworzy się okno, w którym należy wskazać:

 

 • datę nieobecności, dla której generowane jest zaświadczenie
 • sposób ustalania okresu wyliczenia składników wynagrodzenia. Dostępne są dwie opcje:

automatycznie – opcja spowoduje automatyczne ustawianie zakresu dat, z jakiego mają być wykazane składniki miesięczne oraz okresowe, na podstawie wpisanej daty nieobecności

ręcznie – po zaznaczeniu tej opcji Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia zakresu dat składników miesięcznych i okresowych

 

Po naciśnięciu przycisku  otworzy się aplikacja Comarch Deklaracje, wówczas nastąpi podniesie formularza Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. Comarch ERP Optima pobiera wszelkie dane, które przenoszone są na formularz.

 

Warto znaczyć, że na zaświadczeniu domyślnie będzie wskazany adres zamieszkania pracownika. Dodatkowo, jeśli pracownik ma przekazywane wynagrodzenie na rachunek bankowy zostanie on także domyślnie podany na zaświadczeniu.

 

Należy podkreślić, że dane wykazane na formularzu zaświadczenia podlegają edycji lub usunięciu. Jeżeli nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól podczas próby zapisania formularza wyświetli się komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu.

Wydruk Z-3 jest dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem  

 

Podgląd wydruku jest dostępny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem 

 

 
Wynagrodzenie płatnika podatku

 

W module kadrowo-płacowym chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na zmianę w naliczaniu wynagrodzenia płatnika podatku. Od 1.07.2022 kwota wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od przekazywanego do Urzędu Skarbowego podatku naliczanego z zastosowaniem skali podatkowej wynosi 0,60% tej kwoty. Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie z tytułu pozostałych podatków nadal wynosi 0,30%. W związku z powyższym wprowadzono zmiany

w konfiguracji firmy w gałęzi Podatki. Sekcja Wynagrodzenie płatnika podatku zawiera dwa parametry określające procent wynagrodzenia dla płatnika podatku:

 

 • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku z zastosowaniem skali podatkowej (PIT-4R). Wartość wykorzystywana jest do wyliczania wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazanego jako zaliczka na PIT-4R. 
 • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonych pozostałych podatków (PIT-8AR). 
 

 

Deklaracje podatkowe

 

W nowej wersji zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e Deklaracje: PIT-4R(12), IFT-1/1R(16).

 

 

Szczegółowy opis wszystkich nowości i zmian wprowadzonych w module kadrowo-placowym znajdą Państwo na stronie Comarch – sprawdź.

 

 

Księgowość
 

 

Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej

 

Ważną innowacją w module księgowym jest możliwość wyliczenia dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środka trwałego kupionego

w latach poprzednich.

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. dodano pole Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną. Dodatkowo warto wspomnieć, że pole przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne.

 

 

Formularz kwot indywidualnych, zakładka PIT-36

 

 
Formularz kwot indywidualnych, zakładka PIT-36L

 

 

Kwota uzupełniona w polu Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną przenoszona jest na formularz zestawienia dochodów

do wyliczenia składki zdrowotnej narastająco od początku roku do pozycji Zwiększenie / zmniejszenie dochodu. Kwota podlega edycji i nie jest ograniczana

do wysokości innych kwot.

 

 

Z kolei kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Zwiększenie / zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną nie jest uwzględniania podczas wyliczenia zaliczki na PIT-36/ PIT-36L.

 

 

Biuro Rachunkowe. Seryjna konwersja baz

 

Dużym ułatwieniem dla Biur Rachunkowych jest rozszerzenie pliku kopii bezpieczeństwa. Zmieniono format tworzenia się kopii bezpieczeństwa na format BAC podczas seryjnej konwersji baz danych. 

 

Więcej informacji na temat nowości znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch. 

 

 

Szkolenia ERP Optima

 

Zapraszamy do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu systemów Comarch ERP, ale także pozostałych tematów, które sporządził dla Państwa Comarch. Przygotowano trzy oferty szkoleniowe:

 

 • W okresie 1 – 31 lipca każde e-szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima mogą Państwo zakupić w cenie 49,90 zł netto. Rejestracja dostępna z pozycji rejestratora Centrum Szkoleniowego Comarch oraz e-Sklepie.
 • Do końca lipca szkolenie e-elearningowe z zakresu funkcjonalnych Arkuszy Google, będzie w cenie 29,90 zł netto.
 • Od 1.07 w e-Sklepie Comarch znajdą Państwo również Pakiety e-szkoleń MS Office, a w stałej ofercie poszczególne e-learningi Office również poza pakietami na stronach naszego Centrum Szkoleniowego.

 

Wszystkie e-szkolenia Comarch udostępnia na platformie E-profesor, na okres 365 dni. Przypominamy, że konta uczestników są personalizowane,

a w przypadku trudności z rejestracją zachęcamy do kontaktu z Centrum Szkoleniowym Comarch.

 
 
Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2022.7.1 należy sprawdzić wymogi techniczne.

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

 

Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2022.7.1

Aby pobrać nową wersję należy kliknąć poniższy przycisk.