Nowa wersja Optima 2020.0.1

nowa wersja Optima

Nowa wersja Optima 2020.0.1

 2019

Z przyjemnością informujemy Państwa o udostępnieniu nowej wersji Comarch ERP Optima 2020.0.1. W najnowszej odsłonie pojawia się ponad 70 nowości i udoskonaleń, które jeszcze bardziej poprawiają ergonomię pracy.

 

 

Co nowego?

 

W związku z wieloma niewiadomymi dotyczącymi dostosowania i współpracy programu Optima z białą listą podatników VAT, mamy już odpowiedzi. Umożliwiono automatyczne sprawdzenie czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja numeru rachunku wykonuje się z poziomu formularzy:

 

 • faktury zakupu,
 • korekty faktury sprzedaży,
 • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
 • korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT,
 • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
 • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów,
 • podczas eksportu płatności do banku.

 

Jeżeli numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatników VAT, użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat. Natomiast nie jest blokowana możliwość zapisania dokumentu czy wysłania przelewu. Istotnie ważną informacją jest to, że weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów dla których łączna kwota brutto jest większa niż 15 tys. zł, NIP płatnika jest polskim numerem, a  na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym.

 

Z racji pytań odnośnie generowanie potwierdzeń związanych z weryfikacja rachunku danego dnia informujemy, że wynik każdej weryfikacji jest zapisywany na karcie kontrahenta.

 

Ponadto na zakładce Płatności w sekcji Numery rachunków bankowych dodano 2 nowe kolumny: „Data ostatniego sprawdzenia” oraz „W wykazie”

 

nowa wersja Comarch ERP Optima

Grafika 1. Formularz kontrahenta – zakładka Płatności z dwoma nowymi kolumnami.

 

Więcej szczegółów na temat weryfikacji numerów rachunków bankowych poznają Państwo tutaj.

 

 

Zmiany dotyczące innych obszarów

 

 • umożliwiono stosowanie w programie dłuższych haseł operatorów, zwiększając ich długość z 8 do maksymalnie 30 znaków,
 • wprowadzono możliwość wyliczania zajęcia wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich wypłat pracownika w danym miesiącu oraz naliczania zajęcia na liście płac o rodzaju „Inne”,
 • umożliwiono import oraz eksport czasu pracy dla zleceniobiorców z/do arkusza Excel. W oknie Eksport danych kadrowych dodano parametr Czas pracy zleceniobiorców z dwoma opcjami: Czas przepracowany z kalendarza oraz Uproszczone zestawienie czasu pracy,
 • wprowadzono funkcjonalność automatycznego numerowania dokumentów wewnętrznych w rejestrze VAT na podstawie numeru dokumentu pierwotnego,
 • dodano możliwość nadawania przesyłek za pośrednictwem InPost. Dostępne usługi to Paczkomaty InPost oraz dla zamówień realizowanych za pośrednictwem serwisu Allegro: Allegro Kurier24 InPost oraz Allegro MiniKurier24 InPost,
 • gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, umożliwiono liczenie ilości dni zwłoki od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym,
 • w związku z wprowadzeniem usługi Upgrade Premium, na oknie Pomoc/ O programiewidnieje przycisk Upgrade, który przekierowuje nas na stronę internetową, gdzie można zapoznać się z zasadami tej usługi. W przypadku Optimy w Chmurze widoczny jest przycisk Regulamin wsparcia telefonicznego kierujący użytkownika do odpowiedniego dokumentu.

 

 

Nowe funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach prawnych

 

W związku z nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17% oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, zmieniono sposób liczenia zaliczek na PIT-36 w okresie przejściowym od września do grudnia 2019 roku.

 

 • korekty zaliczek za rok 2019 liczone po 30 września 2019 r. liczone są wg stawki 17,75% i kwoty wolnej 548,30 (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).
 • zaliczki za rok 2020 i kolejne lata liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 525,12 zł.

 

W przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K umożliwiono generowanie zapisów korekcyjnych związanych z zawiadomieniem VAT-ZD do poszczególnych miesięcy. Zapisy korekcyjne, które dotyczą poszczególnych faktur generowane są w miesiącu ich ujęcia w zawiadomieniu VAT-ZD i w tym samym miesiącu są uwzględniane w pliku JPK_VAT.

 

 

Mechanizm podzielonej płatności

 

Na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 r. dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami, w przypadku towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, należy stosować mechanizm podzielonej płatności. Jeżeli użytkownik chce wykonywać przelewy za pomocą mechanizmu podzielonej płatności to powinien zaznaczyć na dokumentach parametr MPP- podzielona płatność. Parametr jest możliwy do zaznaczenia jeżeli na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie Podmiot gospodarczylub na dokumencie wybrano urząd.

 

nowa wersja Comarch ERP Optima

Grafika 2. Import danych kadrowych

 

 

W kolejnej wersji programu będzie można wysyłać zbiorcze przelewy MPP (jeden przelew jako zapłata za kilka faktur objętych metodą podzielonej płatności).

 

 

Ze względu na pojawienie się wielu nowości udostępniamy dla Państwa kilka filmów instruktażowych. Prezentują najnowsze funkcjonalności wprowadzone w nowej wersji Optimy 2020.0.1.  Wystarczy wybrać i kliknąć interesujący temat:

 

 1. Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów w Wykazie podatników VAT
 2. Mechanizm Podzielonej Płatności
 3. Blokada edycji czasu pracy po naliczeniu wypłaty
 4. Miesięczne zawiadomienie VAT-ZD do deklaracji VAT-7K

 

 

Najnowsza wersja Comarch ERP Optima 2020.0.1 znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami i aktualizacji programu. Poniższy przycisk przekieruje Państwa na dedykowaną stronę.