Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.3

nowa wersja Comarch ERP XL

Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.3

 2019

W najnowszej wersji Comarch ERP XL dodano kolejne nowości i wprowadzono zmiany, które objęły każdy z obszarów systemu.

 

Mechanizm podzielonej płatności

 

W wersji 2019.3 dokonano zmiany nazewnictwa parametru Split Payment na Podzielona płatność (MPP). Od 01.11.2019 r. wprowadzono obligatoryjny „Mechanizm podzielonej płatności” dla około 150 grup towarowych.

 

Dotyczy on między innymi:

 

 • wyrobów ze stali, metali szlachetnych, metali kolorowych,
 • węgla,
 • paliw do napędu samochodów,
 • elektroniki: procesorów, smartfonów, tabletów, tonerów, dysków twardych,
 • praw do emisji gazów cieplarnianych,
 • robót budowlanych.

 

Od teraz w trakcie wykonywania mechanizmu podzielonej płatności umożliwiono stosowanie komunikatu zbiorczego, pozwalającego na dokonanie zapłaty za wszystkie faktury wystawione w danym okresie przez jednego kontrahenta.

 

nowa wersja Comarch ERP XL

Rys 1. Karta towaru, nowy parametr Podzielona płatność (MPP).

 

Przy wystawianiu dokumentów sprzedaży i zakupu, system kontroluje czy należy zastosować mechanizm podzielonej płatności. Kontrola ta uzależniona będzie od zaznaczenie w Konfiguracji parametru Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

 

 

Zmiany w obszarze Produkcja

 

Kreator BOM

 

Kreator BOM to narzędzie umożliwiające rejestrowanie technologii składających się z jednej operacji. Budowanie tej technologii odbywa się poprzez wskazanie wyrobu, dla jakiego będzie ona rejestrowana oraz zdefiniowanie struktury materiałowej. Pozostałe parametry zostaną uzupełnione automatycznie domyślnymi wartościami.

 

Definiowanie technologii za pomocą kreatora odbywa się w trzech krokach:

 

Krok 1 – wskazanie wyrobu, w  tym kroku możemy też wskazać magazyn, na jaki wyrób będzie wysłany.

Krok 2 – wskazanie materiałów potrzebnych do wytworzenia wyrobu. Możemy dodawać materiały z listy materiałów, półprodukty oraz zamienniki.

Krok 3 – zakończenie pracy z kreatorem – powstaje technologia.

 

 

Zmiany w module Produkcja nastąpiły również na Planie produkcji. W sekcji „Meteriały/Półprodukty”, dodano nową kolumnę (B) Do wykorzystania, gdzie prezentowana jest ilość konieczna do pokrycia danej potrzeby materiałowej, w określonym terminie.

 

 

Spośród pozostałych nowości w wersji Comarch ERP XL 2019.3 warto wymienić:

 

 • nową matrycę Stawek VAT,
 • możliwość dodania „zestawu” na dokument w postaci niepowiązanych ze sobą indeksów towarowych,
 • obsługę załączników na promocjach,
 • usprawnienia ergonomiczne i możliwość generowania nowych dokumentów na podstawie Umów,
 • parametryzację sposobu wyliczania realizacji planu sprzedaży w CRM,
 • wyposażenie systemu w mechanizm pozwalający na monitorowanie rachunków bankowych kontrahenta. W Karcie kontrahenta w zakładce Rozliczenia dodano kolumnę Zgłoszony, dzięki której czy dany rachunek bankowy zgłoszono do Urzędu Skarbowego.

 

nowa wersja Comarch ERP XL

Rys 2. Dodana kolumna “Zgłoszony”

 

 

Oprócz wyżej wymienionych zmian Comarch ERP przygotował zupełnie nową aplikację Comarch Magazynier.

 

W pierwszej odsłonie umożliwia ona obsługę prostych procesów wydań i przyjęć towarów z magazynu na podstawie zleceń stworzonych w systemie Comarch ERP XL m.in.: faktur, przyjęć/wydań zewnętrznych, zamówień, zleceń produkcyjnych). Dyspozycje mogą być realizowane natychmiast za pomocą magazyniera w kolektorze danych. Aplikacja docelowo również obejmie zadania inwentaryzacyjne i przesunięcia międzymagazynowe.

 

Instrukcję obsługi aplikacji znajdą Państwo tutaj.

 

 

Najnowsza wersja Comarch ERP XL 2019.3 współpracuje z najnowszymi aplikacjami internetowymi oraz rozwiązaniami mobilnymi, w szczególności z:

 

 • Comarch Magazynier 2020.0
 • Comarch DMS 2019.3
 • Comarch MES 2019.3
 • Comarch WMS 2019.6
 • Comarch Mobile 2019.5
 • Comarch ERP e-Sklep 2019.6

 

 

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu znajduje się w dokumencie: „Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.3”.