Nowa wersja 2022.3.1 oraz 2022.4.1

Nowa wersja 2022.3.1 oraz 2022.4.1

 2022

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z nowymi wersjami systemu Comarch ERP Optima 2022.3.1. oraz 2022.4.1. Nowe wydania uwzględniają wszelkie zmiany umożliwiające sprawniejszą pracę w programie oraz modyfikacje dotyczące zmian w przepisach. Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

 

2022.3.1

 

Ogólne

 

Comarch sPrint

 

Jedną z nowości wprowadzonych w Comarch ERP Optima 2022.3.1 jest możliwość podglądu wydruków Comarch sPrint. Należy podkreślić, że wywołanie podglądu wydruku nie blokuje możliwości jednoczesnej pracy w programie Comarch ERP Optima. Umożliwiono, również utworzenie nowej definicji wydruku w formacie Comarch sPrint bez konieczności jej wcześniejszego importu z pliku.

 

 

Kasa/Bank

 

Odsetki podatkowe i Odsetki ustawowe od zaległości

 

 • W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank Comarch wprowadził nową wartość odsetek podatkowych. Od 09.02.2022 roku odsetki te wynoszą 50%.
 • W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank Comarch wprowadził nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 09.02.2022 roku wynoszą one 25%.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi modułu Kasa/Bank na dedykowanej stronie Comarchu. 

 

 

Handel

 

Przekształcanie RO do ZD

 

Zmiany wprowadzone w programie nie ominęły również modułu Handel. Umożliwiono przekształcenie dokumentu Rezerwacji Odbiorcy będącego w buforze do Zamówienia do Dostawcy.

 

 Kody JPK_V7  i wydruki 

 

Umożliwiono import i eksport Faktur wraz z kodami JPK_V7 w formacie xml.

 

Co więcej, dodano wydruk korekty zbiorczej i rabatu dla Faktur Zakupu.

 

 

Handel Plus

 

Elektroniczne dokumenty dostawy (eDD)

 

Od dnia 1 lutego 2022 r. nie ma możliwości stosowania papierowego dokumentu dostawy przez podmioty, które w poprzednim roku kalendarzowym sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych. Comarch umożliwił daną funkcjonalność w programie Comarch ERP Optima poprzez możliwość utworzenia Dokumentu dostawy ręcznie bądź do wybranej Faktury sprzedaży, a następnie przesłanie go do platformy PUESC.

 

Na stronie Pomocy Comarchu mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowym opisem:

 • ogólnej konfiguracji,
 • tworzenia Dokumentu dostawy – listy Faktur sprzedaży,
 • formularza Dokumentu dostawy,
 • listy dokumentów dostawy oraz jego konfiguracją.

 

 

CRM
 

 

Faktury

 

W nowej wersji Comarch ERP Optima 2022.3.1 chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na optymalizacje wprowadzone w module CRM. Na formularzu Faktury cyklicznej na zakładce Nagłówek faktury w panelu Daty, dla daty wystawienia lub daty sprzedaży dodano opcję ostatni dzień poprzedniego miesiąca. Na fakturach ustawiana jest wtedy data przypadająca na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc generowania dokumentów. Należy podkreślić, że daty wypadające w weekend nie są przesuwane na dzień roboczy.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pomocy Comrach- sprawdź. 

 

 

Płace i Kadry

 

 

Aktualne wskaźniki

 

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia

 

Wartości obowiązujące od 01.01.2022

 

– przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 6221,04 zł

 

Wartości obowiązujące od 01.03.2022

 

– przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5995,09 zł.

 

– minimalna stawka uczniów:

I roku:  299,75 (5%)

II roku: 359,71 (6%)

III roku:  419,66 (7%)

 

– młodociany – przyuczenie: 239,80 (4%)

 

Kwota wolna od potrąceń dotycząca zasiłków ZUS

 

– potrącenie alimentacyjne: 594,05 zł

 

– potrącenie z innych tytułów: 980,19 zł

 

– najniższa emerytura: 1338,44 zł

 

Wartości obowiązujące od 01.04. 2022

 

– wskaźnik waloryzacji: 108,9%

 

 

Składka zdrowotna dla właścicieli – kilka form opodatkowania

 

W nowej wersji Comarch ERP Optima 2022.3.1 umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej w przypadku prowadzenia przez właściciela działalności gospodarczej opodatkowanej w różny sposób. Na podanym formularzu danych właściciela dodano zakładkę Ubezpieczenie (zdrowotne). Na zakładce należy odnotować informację o formach opodatkowania, którym dany właściciel podlega. Występuje możliwość ustawienia jednej z dwóch opcji: 

 

 • Pobieraj dane o dochodzie (przychodzie) właściciela z deklaracji podatkowych,
 • Podaj dane o dochodzie (przychodzie). 

 

 

 

Zmiany w zakładkach:

 • Na formularzu właściciela na zakładce Ubezpieczenie (etat) parametry dotyczące ustalania podstawy składki zdrowotnej zostały przeniesione na zakładkę Ubezpieczenie (zdrowotne).
 • Na formularzu wypłaty dodano zakładkę Ubezpieczenie (zdrowotne), na której są wykazane informacje dotyczące podstawy składki zdrowotnej oraz wysokość składki zdrowotnej dla każdej formy opodatkowania.
 • W zakładce Ubezpieczenie w polu Podstawa składki zdrowotnej oraz składka zdrowotna jest wykazywana suma podstaw i składek wyliczonych na zakładce Ubezpieczenie (zdrowotne).

 

 
ZUS DRA i  Deklaracje PIT

 

Kolejną ważną zmianą jest dostosowanie deklaracji ZUS DRA do wzoru obowiązującego od stycznia 2022 r. Usunięto naliczanie ZUS RZA. Należy podkreślić, iż w przypadku osób zgłoszonych jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego generowany będzie załącznik ZUS RCA.

 

Dodatkowo utworzono nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT – 4R (12), IFT – 1/ IFT‑1R(16).

 

Oddelegowanie

 

W module kadrowo płacowym dodano funkcję Odnotowanie okresów oddelegowania. Dana funkcja umożliwia odnotowanie informacji o okresie oddelegowania dla zaznaczonych pracowników. W trakcie zapisu okresu oddelegowania automatycznie zostanie dodany zapis historyczny z informacją

o oddelegowaniu i danymi, które obowiązywały pracownika przed wprowadzonym okresem oddelegowania.

 

Bilans otwarcia PIT

 

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2022.3.1 umożliwia zaczytanie informacji o zaliczce podatku do pobrania w kolejnych miesiącach. Arkusz Bilans PIT zawiera kolumnę Zaliczka_podatku_do_rozlicz, w której należy podać kwotę zaliczki podatku, którą należy rozliczyć w kolejnych miesiącach.

 

W naliczanych wypłatach w miesiącu, w którym zaliczka podatku będzie niższa niż ta ustalona na dzień 31.12.2021 zaliczka zostanie zwiększona o niepobraną zaliczkę wynikającą z bilansu otwarcia. Należy podkreślić, że zaliczka zostanie podwyższona do kwoty nieprzewyższającej zaliczki podatku według przepisów obowiązujących do końca 2021 roku.

 

 Testy integralności

 

Z poziomu zakładki [Narzędzia/Testy integralności/ zakładka Testy] dodano nowy test: Wypłaty z naliczoną składką zdrowotną od netto wypłacone od 2022 roku. Zakładka umożliwia wyszukanie wynagrodzeń, w których zapisana jest składka zdrowotna od kwoty netto.

 

Zwolnienie z PIT

 

Warto wspomnieć, iż w przypadku naliczania wynagrodzenia dla pracownika, który ma ustawione zwolnienie z PIT z tytułu jako osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, nie będzie weryfikowane prawo do emerytury lub renty. Pozwoli to na naliczanie wynagrodzenia z zastosowaniem zwolnienia dla osób, które mają np. zawieszoną emeryturę.

 

Dokładny opis zmian wprowadzonych w nowej wersji 2022.3.1 znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch.

 

 

Księgowość

 

Deklaracja CIT-8(31)

Comarch przy aktualizacjach nie pominął również modułu księgowość. Na formularzu obowiązującym za rok 2021 wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(31) wraz z załącznikami:

 • CIT‑8/O(17),
 • CIT-D(7),
 • CIT-ST(7),
 • CIT-ST/A(5),
 • CIT-BR(8),
 • CIT/IP(3),
 • CIT/PM(1),
 • CIT/MIT(3),
 • CIT/WZ(2),
 • CIT/8S(5)
 
Deklaracja CIT-8(31). Załącznik CIT/8S(5)

 

Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(31) obowiązującej za rok 2021 wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/8S(5). Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu.

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT/8S do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

 

1. Załącznik CIT/8S, zakładka 1 (B)

 

2. Załącznik CIT/8S, zakładka 2 (C-D)

 

 

3. Załącznik CIT/8S, zakładka 3 (E-F)
 

Kwoty w polach:

 

 • 21 Dochód z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach,
 • 23 Strata z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach,
 • 26 Dochód z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu,
 • 28 Strata z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu,

są wyliczane przez program na podstawie wcześniejszych pozycji załącznika CIT/8S i nie podlegają edycji przez użytkownika.

 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Deklaracji CIT-8(31) oraz Załącznika CIT/8S(5) mogą zapoznać się Państwo na stronie Pomocy Comarchu. 

 

Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8)

 

Kolejną ważną innowacją w module księgowym jest informacja o nowym formularzu zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Formularz uwzględnia wszelkie zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, wraz z wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

 

Księgowość. Deklaracje

 

Warto wspomnieć, że dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(24), PIT-36(29), PIT-36L(18), PIT‑37(28) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

 

Biuro Rachunkowe. Deklaracje

 

Dużym ułatwieniem dla Biur Rachunkowych jest możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(31) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2021. Formularz zawiera możliwość podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

 

Szczegółowe informacje na temat zmian wprowadzonych w module księgowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch.

 

 

 

 

2022.4.1

 

 

Najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima mogą Państwo pobrać już od 28 kwietnia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zastosowane
w programie.

 

 

Księgowość 

 

Najważniejszą zmianą w zakresie Księgowości jest dodanie w programie Zestawienia dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej. Zestawienie umożliwia wyliczenie dochodu/przychodu dla składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie oraz
w sposób uproszczony.

 

Nowo dodaną zakładkę Zestawienie dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej znajdą Państwo z poziomu listy zaliczek na PIT-36, PIT-36L,
PIT-28.

 

Formularze zestawiania różnią się pomiędzy sobą, ze względu na sposób rozliczenia podatnika:  

 • według skali lub liniowo,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Warto również wspomnieć, że zestawienie dochodów/przychodów jest tworzone automatycznie:

 • po wyliczeniu zaliczki na PIT,
 • po wyliczeniu listy płac właściciela.

 

 

W związku z powyższym w programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zmianom uległ mechanizm generowania zaliczek PIT-36/PIT-36L/PIT-28.


Zestawienie dochodów/przychodów może być generowane w programie Comarch ERP Optima:

 • automatycznie po przeliczeniu dla właściciela zaliczki PIT-36/PIT-36L/PIT-28
 • automatycznie po przeliczeniu listy płac dla właściciela
 • ręcznie, dodając je z poziomu Księgowość/Zaliczki na PIT-36/PIT-36L/PIT-28 na zakładce 2. Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej

 

Więcej informacji na temat Zestawienia dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej, jak również na temat pozostałych zmian i poprawek wprowadzonych w tym obszarze znajdą Państwo na stronie pomocy Comarchu.

 

 

Kadry i Płace 

 

W module kadrowo-płacowym szczególnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwość naliczania podstawy składki zdrowotnej, dla osób rozliczających się z urzędem skarbowym w cyklach kwartalnych oraz na zasadach uproszczonych na podstawie danych o przychodzie/dochodzie pobranych z danych księgowych.

 

Dane dotyczące kwoty przychodu/dochodu, która będzie uwzględniona przy wyliczaniu podstawy składki zdrowotnej będą pobierane z Zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych oraz Zestawienia przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu utworzonych w modułach księgowych.

 

Jeśli w momencie naliczania wypłaty zestawienia nie będzie, zostanie ono automatycznie dodane.

 

W nowej wersji zastosowano również szereg poprawek związanych z naliczaniem wypłat. Ze wszystkimi nowościami zastosowanymi w module Kadry i Płace mogą się Państwo zapoznać przechodząc na dedykowaną stronę Comarchu.

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy sprawdzić wymogi techniczne. Mogą się Państwo z nimi zapoznać na dedykowanej  stronie Comarchu. 

 

 

Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2022.3.1

Aby pobrać nową wersję należy kliknąć poniższy przycisk.