Comarch ERP Optima 2022.0.1

Comarch ERP Optima 2022.0.1


 2021

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z nową wersją systemu Comarch ERP Optima. Wydanie 2022.0.1, to przede wszystkim szereg udoskonaleń i zmiany spowodowane wejściem w życie nowych przepisów prawnych. Innowacji zastosowanych

w programie jest bardzo dużo, najciekawsze przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

OGÓLNE

 

Słownik powiatów, gmin i miejscowości oraz Globalny słownik miejscowości

 

Jedną z nowości w wersji Comarch ERP Optima 2022.0.1 jest słownik powiatów, gmin i miejscowości w Polsce. Słownik ten importowany jest z bazy Teryt przygotowywanej przez Główny Urząd Statystyczny. Aktualnie użytkownik ma możliwość wyboru z listy oprócz województwa również powiatu, gminy

i miasta. Proces uzupełnienia danymi adresowymi odbywa się dzięki odpowiednio zwężającej się liście.

 

Dodany został również parametr Globalny słownik miejscowości, który można znaleźć w zakładce Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Parametry.

Należy podkreślić, że dany parametr wpływa na wyświetlenie listy miejscowości w polach Miasto i Poczta na formularzach w programie.

 

Więcej informacji o funkcjonalności powyższych słowników znajdą Państwo – tutaj 

 

 

Pobieranie rachunków bankowych kontrahentów podczas importów

 

Usprawniając pracę w programie Comarch ERP Optima dodano możliwość automatycznego pobierania numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów. Należy pokreślić, że dana opcja jest możliwa, gdy kontrahenci importowani są z plików JPK_VAT / JPK_V7  lub dodawani

są automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR.

 

Szczegółowe informację dotyczące nowości oraz zmian znajdą Państwo – tutaj 

 

 

Kasa/Bank
 

 

Automatyczne rozliczanie dokumentów pochodzących z Comarch OCR

 

W usłudze Comarch OCR umożliwiono automatyczne rozliczenie dokumentów dodanych do rejestru VAT. Należy zaznaczyć, że rozliczenie możliwe jest gdy:

 

 • w Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr: Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT,

 

 • na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie gotówka,

 

 • w Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatycznie generuj dokumenty zapłaty kartą kredytową,

 

 • na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie karta.

 

Wprowadzono również automatyczne zakładanie kart kontrahentów po rozpoznaniu dokumentu. Szczegóły znajdują się – tutaj

 

 

CRM
 

 

Przenoszenie załącznika z wiadomości mailowej do Obiegu dokumentów i rejestru VAT

 

W nowej wersji Comarch ERP Optima 2022.0.1 chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na moduł CRM, w którym pojawiła się opcja przenoszenie załącznika

z wiadomości mailowej do Obiegu dokumentów i rejestru VAT.

 

Na formularzu wiadomości mailowej na zakładce [Załączniki] dostępne są dwie ikony:

 •   Zapisz załącznik ,
 •    Zaczytaj dokument przez OCR do rejestru VAT.

 

Wyjaśnienie ikon dostępne jest na stronie Pomocy Comarchu.

 

 

Zaczytywanie dokumentów przez OCR do rejestru VAT

 

Wybierając opcję Zaczytaj dokument przez OCR do rejestru VAT uruchamia się funkcja OCR, która zaczytuje dokument tak samo jak przy uruchomieniu OCR

z poziomu Rejestrów VAT.

 

Przy zaczytywaniu dokumentu przez OCR pojawia się możliwość wyboru do jakiego rejestru mają trafić dokumenty. Co więcej na wyświetlanym oknie można zdecydować, czy dany dokument ma zostać dodany do rejestrów zakupu, czy też sprzedaży. Po wybraniu rejestru dokumenty są przetwarzane przez OCR

i dodawane do wybranego rejestru.

 

 

Więcej informacji na temat funkcjonalności usługi OCR znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch. 

 

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

Comarch przy aktualizacjach nie pominął również modułu księgowość.

 

 

Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO

 

Ważną zmianą wprowadzoną w module księgowym jest deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej (OSS). Deklaracje VIUD składa się za okresy kwartalne w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

 

Formularz deklaracji VIU-DO otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Informację jakie dane przenoszone są z programu Comarch ERP Optima znajdą Państwo – tutaj 

 

W zakładce Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VIU-DO dostępna jest Lista deklaracji VIU-DO. Zakres zawartych kolumn znajdą Państwo – tutaj 

 

Warto dodać, że użytkownik ma możliwość dodania lub usunięcia własnych pozycji na deklaracji VIU-DO. Między innymi istnieje możliwość dodania nowego kraju ze zdefiniowanej listy krajów lub dodanie pozycji dotyczącej danego rodzaju dostaw i stawki VAT.

 

Informacje dotyczące konfiguracji, dodawania deklaracji oraz wiele innych tematów dotyczących deklaracji VIU-DO mogą Państwo znaleźć na dedykowanej stronie Pomocy Comarchu. 

 

 

Rejestry VAT

 

Na liście dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku operacji seryjnych dodano nową grupę OSS zawierającą operacje seryjne takie jak:

 

 • Przelicz po kursie EBC – funkcja umożliwia seryjne przeliczenie dokumentów po kursie Europejskiego Banku Centralnego dla dokumentów zakwalifikowanych do deklaracji VIU-DO w danym kwartale.

 

 • Zmień datę deklaracji VIU-DO – funkcja umożliwia seryjną zmianę daty deklaracji VIU-DO dla dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS.

 

Z bardziej szczegółowym opisem wyżej podanych funkcjonalność mogą Państwo zapoznać się na stronie pomocy Comarch- sprawdź.

 

Z racji wprowadzenia formularza deklaracji VIU-DO, w rejestrze VAT sprzedaży dodano nowy wydruk Klasyfikacja sprzedaży/ Zestawienie

transakcji do VIU-DO.

 

Informacje dotyczące wydruków w rejestrze Vat oraz opis sekcji, odpowiadających formularzowi deklaracji VIU-DO znajdą Państwo – tutaj 

 

 

Automatyczne przenoszenie dokumentów zakupowych z modułu Handel

 

Kolejną innowacją wprowadzoną w module księgowym jest automatyczne przenoszenia do rejestru VAT pozycji z Dokumentów Wewnętrznych Zakupu

i ich korekt oraz Faktur Zakupu i ich korekt (za wyjątkiem noty korygującej). Należy podkreślić, że funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Faktury,

Handel lub Handel Plus.

 

Procedurę związaną z automatycznym przenoszeniem dokumentów zakupowych z modułu Handel znajdą Państwo – tutaj 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rejestrów VAT na stronie Pomocy Comarchu.

 

Księga Podatkowa oraz Ewidencja Ryczałtowa. Automatyczne księgowanie dokumentów

 

Bez wątpienia warto również wspomnieć o możliwości automatycznego księgowania dokumentów do Księgi Podatkowej oraz Ewidencji Ryczałtowej.

Należy podkreślić, że dana funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Księga Podatkowa oraz jako Rodzaj księgowości wskazano Księgę Podatkową

lub Ewidencję Ryczałtową.

 

Listę dokumentów, które objęte są możliwością automatycznego księgowania w przypadku Księgi Podatkowej i Ewidencji Ryczałtowej

znajdą Państwo – tutaj 

 

 

Automatyczne księgowanie dokumentów

 

W zakres automatycznie księgowanych dokumentów wchodzą:

 • Amortyzacje,
 • Delegacje,
 • Ewidencja dodatkowa kosztów i przychodów,
 • Faktury zakupu,
 • Likwidacje,
 • Lista płac,
 • Rejestr sprzedaży i zakupu VAT,
 • Różnice kursowe MW,
 • Spis z natury,
 • Zapisy kasowo/bankowe.

 

Zakres oraz opisy wyżej wymienionych dokumentów znajdą Państwo- tutaj

 

Faktury Zakupu

Przy module księgowym nie sposób wspomnieć o fakturach zakupu. Są księgowane po naciśnięciu przycisku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu.

 

Ustalenie księgowanej kwoty jest zależne od ustawień kategorii oraz rodzaju podatnika do Księgi Podatkowej, co zostało opisane –tutaj 

 

Biuro Rachunkowe. Deklaracje

 

Usprawniając pracę Biur Rachunkowych umożliwiono seryjne obliczanie deklaracji ZUS DRA wraz z możliwością jej podglądu oraz eksportu do programu Płatnik. Funkcja Eksport do programu Płatnik  predysponuje zapis deklaracji ZUS DRA dla wskazanych firm jako pliki xml, które będzie można zaczytać do programu Płatnik.

 

Kolejną innowacją jest wprowadzenie funkcjonalności pozwalającej na równoległe konwertowanie określonych ilości baz. Dodano sekcje dotyczącą jednoczesnej konwersji baz danych, które zwierają dwa parametry:

 

 • automatycznie dostosuj ilość jednoczesnych konwersji,

 

 • konwertuj jednocześnie wskazaną ilość firm.

 

Z bardziej szczegółową dokumentacją opisującą zmiany wprowadzone w obszarze księgowości mogą się Państwo zapoznać

na stronie pomocy Comarch- sprawdź.

 

 

 

HANDEL

 

Nowości i zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima 2022.0.1 nie ominęły modułu Handel.

 

Usługa Comarch OCR dla Faktur Zakupu

 

W wersji 2022.0.1 Comarch wprowadził mechanizm, dzięki któremu za pomocą OCR Użytkownik będzie miał możliwość

wczytywania otrzymanych od dostawców Faktur Sprzedaży jako Faktury Zakupu w menu modułu Handel.

 

Szczegółowy opis działania usługi OCR można znaleźć na stronie Pomocy Comarch.

 

 

Funkcja OCR na liście Faktur Zakupu

 

Na liście Faktur Zakupu pojawia się komunikat, informujący o możliwości wykorzystania usługi Comarch OCR. Dodatkowa funkcja została wsparta przyciskiem OCR – Dodaj fakturę ze zdjęcia, skanu lub PDF

 

Po pierwszym kliknięciu w przycisk, wyświetlane jest menu dostępnych opcji, które zawiera:

 

 • Wybierz dokumenty z dysku,

 

 • Wybierz dokumenty z Obiegu dokumentów,

 

 • Oznacz dokumenty jako zweryfikowane/niezweryfikowane,

 

 • Sprawdź ilość stron do wykorzystania.

 

Z opisem powyższych opcji mogą zapoznać się Państwo na stronie Comarch.

 

 

Atrybuty opisujące dokument

 

Na dokumentach wczytanych poprzez usługę OCR, widoczne są atrybuty dokumentu:

 

 • NUMER_STRONY – informacja, na której stronie w pliku znajduje się dokument,

 

 • OBRACANIE i OBRACANIE_ILOŚĆ_STR – atrybuty techniczne,

 

 • OCR – atrybut, który jest dodawany w celu łatwego odnalezienia dokumentów przetworzonych za pomocą usługi Comarch OCR.

 

 

Znaczenie opisanych wyżej atrybutów znajdą Państwo – tutaj 

 

 
Powiązanie z modułem Obieg Dokumentów

 

Na formularzu wczytanej Faktury Zakupu, w zakładce [Dokumenty] widoczne jest powiązanie z dokumentem w Bibliotece dokumentów, jeśli operator zalogowany jest również do modułu Obieg Dokumentów.

 

Warto dodać, że jeśli na liście Faktur Zakupu wybrana zostanie opcja OCR – Wybierz dokumenty z Obiegu dokumentów, wówczas pojawi się okno Pliki zapisane w Obiegu dokumentów – Wybierz.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Comarch.

 

Korekta zbiorcza do Faktur Zakupu

 

W module Handel wprowadzono Korektę zbiorczą do Faktur Zakupu.

Z  poziomu listy Faktur Zakupu pod przyciskiem  oraz w menu kontekstowym umożliwiono wprowadzenie rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług otrzymanych od jednego dostawcy w danym okresie. Co więcej Korektę Zbiorczą może wystawić dla wszystkich faktur zakupu wraz z korektami z wybranego okresu lub dla poszczególnych faktur wskazanych przez Użytkownika.

 

Warto zaznaczyć, że na formularzu korekty prezentowane są wartości zakupu usług/towarów pogrupowane według stawek VAT z faktur zakupu.

 

 Korekta zbiorcza do Faktur Sprzedaży

 

 • Umożliwiono wykonanie Korekty Zbiorczej dla faktur, na których wskazane były różne magazyny.

 

 • Na formularzu Korekty Zbiorczej umożliwiono wybór magazynu serwisowego.

 

 • Umożliwiono ręczne zaznaczenie parametru MPP – podzielona płatność na formularzu Korekty zbiorczej/rabat.

 

 Deklaracja Intrastat – kraj pochodzenia na deklaracji wywozowej

 

W  nowej wersji Comarch ERP Optima 2022.0.1  na deklaracji Intrastat – wywóz, na elemencie deklaracji zostało utworzone nowe pole Kod kraju pochodzenia. Powyższe pole będzie obowiązkowe przy wypełnianiu deklaracji Intrastat od 1 stycznia 2022 roku, do tego czasu będzie to opcja wariantowa.

Warto dodać, że wprowadzono również możliwość przenoszenia kodu kraju pochodzenia z kartoteki towarowej.

 

 

Na formularzu deklaracji Intrastat została dodana kolumna Kraj pochodzenia. W danej kolumnie wyświetlany jest kraj pochodzenia, który pobierany

jest z poszczególnych pozycji dokumentu.

 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na dedykowanej stronie Comarch – sprawdź.

 

Numer własny

 

Na dokumencie deklaracji Intrastat znajduje się pole Numer własny. Numer ten jest automatycznie nadawany podczas generowania pliku XML.

Co ważne umożliwiono automatyczne wypełnianie tego pola podczas wysyłki deklaracji Intrastat.

 

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacji na temat Deklaracji Intrastat na stronie Pomocy Comarch.

 

Numer EORI

 

W Pieczątce Firmy i na karcie kontrahenta umożliwiono dodanie numeru EORI.

 

Numer EORI jest to numer stosowany do celów identyfikacji podmiotów gospodarczych w kontaktach z organami celno-skarbowymi

na terytorium całej Unii Europejskiej.

 

 
Zmiany dotyczące kas fiskalnych

 

Przeorganizowano wygląd konfiguracji kas fiskalnych w menu jak widać na poniższym obrazku.

 

 

Zmiany obejmują następujące pola:

 

 • Sterownik – usunięto pole z wersją i opisem sterownika.

 

 • Kasy fiskalne dla stanowiska – na liście kas fiskalnych zmieniono wyświetlanie wartości dla kolumny Nr portu, a także jej nazwę – obecnie                           jest to kolumna o nazwie Komunikacja.

 

 • Sekcje – Ustawienia importu oraz Ustawienia eksportu zostały przeniesione poniżej listy Kas fiskalnych dla stanowiska.

 

W kasie fiskalnej dodano nowy rodzaj komunikacji LAN. Może być wykorzystany dla kas mających bezpośrednie połączenie przez LAN. W konfiguracji kasy dodano możliwość wykonania testu połączenia kasy fiskalnej z programem.

 

Z poziomu listy Zasobów i Cennika dodano operacje seryjne:

 

 • operację seryjną Dodaj/Usuń kod CN,

 

 • operację seryjną Zmiana parametrów zamówienia, na której umożliwiono ustawienie parametrów Zamówienia,

 

 • w oknie operacji seryjnej Zmiana parametrów kart cennikowych umożliwiono seryjne ustawienie parametru Udostępniaj w cenniku zewnętrznym.

 

Wszelkie informacje dotyczące kas fiskalnych znajdą Państwo na stronie Pomoc Comarch.

 

 

Płace i Kadry

 

Tradycyjnie nowa wersja Optimy niesie za sobą aktualizację wskaźników w module kadrowo-płacowym.

 

Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

 

Wskaźniki obowiązujące od 1.09.2021:

– przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5504,52 zł.

– minimalna stawka uczniów:

-I roku: 275,23 zł,

-II roku: 330,27 zł,

-III roku: 385,32 zł.

– młodociany – przyuczenie: 220,18 zł.

 

Wskaźniki obowiązujące od 1.10.2021:

– wskaźnik waloryzacji: 100,9%.

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.01.2022 r.:

– najniższe wynagrodzenie dla etatu: 3010,00 zł,

– minimalna stawka godzinowa dla umów: 19,70 zł.

 

 
Dodatkowy urlop dla pracowników z niepełnosprawnością

 

W module kadrowo płacowym umożliwiono naliczanie dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni dla pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności jako oddzielnego limitu.  W konfiguracji dodano standardowy typ limitu Urlop dodatkowy.

Należy pokreślić, że przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na etat.

 

Pracownik z niepełnosprawnością nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawność. Prawo do kolejnego urlopu z tytułu niepełnosprawności pracownik nabywa w dniu 1 stycznia

lub w pierwszym dniu zatrudnienia w roku następującym.

 

Więcej informacji na temat dodatkowego urlopu dla pracowników z niepełnosprawnością znajdą Państwo na stronie Comarchu.

 

Ograniczenie zaliczki podatku dla składników ZFŚS

 

Wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne ograniczenie zwolnienia z podatku składników finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wysokości limitu.

 

W Konfiguracji programu dodano nową sekcję ‘Świadczenia socjalne’ z nowym wskaźnikiem ‘Limit zwolnienia ZFŚS’, w którym zapisana jest kwota obowiązującego limitu. Następnie została dodana sekcja ‘Świadczenia socjalne’ z dwoma parametrami:

 

 • Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS.

 

 •  Wykazuj jako świadczenie socjalne na wydrukach.

 

Opis parametrów znajdą Państwo – tutaj

 

Co więcej w bazie dodano nowe pole, w którym będzie zapisywana informacja o kwocie składnika ZFŚS, która podlega zwolnieniu z opodatkowania.

 

Wszelkie informację dotyczące powyższego tematu znajdą Państwo na stronie Comarch.

 

 Stanowisko pracownika

 

W programie z poziomu [Płace i Kadry/Słowniki] dodano nowy słownik – Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe. Umożliwia on określenie czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych na danym stanowisku pracy oraz automatyczne wykazanie na wydruku skierowania na badania lekarskie.

Dzięki tej funkcjonalność użytkownik ma możliwość dodania, edytowania oraz usuwania pozycji znajdujących się na liście czynników. W związku z powyższymi innowacjami wprowadzono również zmianę na wydruku skierowania na badania lekarskie.

 

 
GUS Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

 

Należy wspomnieć o nowym raporcie GUS Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Warto zaznaczyć, że raport jest możliwy do wykonania

za okres od początku roku wskazanego przez Użytkownika do końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału.

 

e-Teczka – współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM

 

Umożliwiono wprowadzanie dokumentów do e-Teczki pracownika z poziomu aplikacji Comarch HRM. Dokument dodany w aplikacji Comarch HRM

wymaga zatwierdzenia i przypisania do odpowiedniej części e-Teczki przez Operatora pracującego w module kadrowo-płacowym.

 

Dokładny opis zarówno tych jak i pozostałych zmian wprowadzonych w module Płace i Kadry znajdą Państwo na stronie Pomocy Comarch. 

 

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2022.0.1 należy sprawdzić wymogi techniczne.

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na dedykowanej stronie Comarchu.

 

 

 

Comarch przygotował filmy instruktażowe, które szczegółowo prezentują wybrane nowe funkcjonalności. Zachęcamy do zapoznania się!

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie opisanych zmian znajdą Państwo w prezentacji przygotowanej przez Comarch.

Aby pobrać prezentację należy kliknąć poniższy przycisk.

 

 

Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2022.0.1

Aby pobrać nową wersję należy kliknąć poniższy przycisk.