Comarch DMS 2019.0

Comarch DMS

Comarch DMS 2019.0

 2019

 

Początek roku to fala nowych wersji programów i aplikacji. Do tego grona dołączył Comarch DMS z nową wersja 2019.0. Kolejna odsłona nowych funkcjonalności i usprawnień dla użytkowników.

Comarch DMS odnotował bardzo wysoki wzrost sprzedaży ogółem o blisko 300%. Możemy śmiało wywnioskować, że rozwiązanie sprawdza się u klientów i jest pozytywnie odbierane.

Nowa wersja systemu DMS 2019.0 pozwala na automatyczne przenoszenie numeru rachunku bankowego do danego dokumentu w Comarch ERP XL z kontrolki Dokument. W tej części jest także możliwość, na przykład przenoszenia załączników z wielu kontrolek na Dokument ERP XL.

Comarch DMS

W Comarch DMS 2019.0 powstał mechanizm Automatycznego zapisu karty obiegu w pierwszym etapie. Innymi słowy powstaje ścieżka zapisu dokumentu. W pierwszej kolejności jest on zapisywany w bazie danych i otrzymuje własne ID, a potem definiowane są wartości dla zapytań SQL. Tę możliwość należy wybrać w Ustawieniach obiegu, aby zaczęła automatycznie funkcjonować w systemie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powstał szereg nowych możliwości w kontrolce Dane tabelaryczne w Comarch DMS 2019.0. Przede wszystkim możemy wyróżnić:

  • Tryb kolumny „Tylko do odczytu” – parametr ten blokuje możliwość edycji wartości w danej kolumnie, dana kolumna pozostanie jedynie do wyświetlenia;
  • Zmiany w zakresie ustawień wymaganych do uzupełnienia na kontrolce Dane tabelaryczne – od wersji 2019.0 wystarczy do zapisania danych co najmniej jedna komórka tabeli, w ówczesnej wersji należało wypełnić wszystkie kolumny;
  • Nowy tryb pracy kontrolki – dodano parametry, które mogą zablokować dodawanie i usuwanie wierszy w kontrolce Dane tabelaryczne; domyślnie parametry są wyłączone.
Comarch DMS

Oczywiście wprowadzono zmiany podnoszące ergonomię pracy na Comarch DMS. Została zablokowana możliwość pracy na jednym dokumencie jednocześnie przez wielu użytkowników. W nowej wersji możemy zmienić szerokość paska panelu z drzewem katalogów i typów obiegów oraz listą dokumentów.

Comarch DMS

Użytkownik może także zapamiętać w systemie szerokość kolumn prezentowanych tabel. Funkcja przydatna w pracy na systemie w przyszłości. Użytkownik nie musi za każdym razem edytować całych tabel. Podobnie można ustawić nowy tryb wyszukiwania wartości w kontrolce oraz kolumnie typu Lista. Ponadto dzięki tej opcji możemy wyszukiwać wartości po dowolnym ciągu znaków. Parametr znajduje się we właściwościach kontrolki.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi artykułami o rozwiązaniu Comarch DMS.