Comarch BI Point 8.01

Buisness Intelligence

Comarch BI Point 8.01

 2019

Comarch BI Point jest już dostępny w nowej, odświeżonej wersji 8.01. Jest to dobra wiadomość dla użytkowników rozwiązania, ale również dla tych którzy interesują się rozwiązaniem. Jak widać funkcjonalność ciągle jest rozwijana i udoskonalana.

Znacząco poprawiła się wydajność pracy na aplikacji, czego nie sposób nie zauważyć. Średnio o 40% jest krótsze ładowanie raportów i dashboardów, w modelu OLAP jak i opartych o SQL. Wprowadzono także dane historyczne, które dotyczą działania przeprowadzonego w związku z subskrypcjami oraz związanym z obiektami. Zmieniono również samą estetykę dashboardów wprowadzając jako automatyczne białe tło.

Buisness Intelligence

Comarch BI Point to nowoczesna forma analiz i zarządzania przedsiębiorstwem. BI najogólniej mówiąc jest to forma przekształcania dużych ilości danych i informacji w przejrzystą i przydatną wiedzę. Aplikacja jest bardzo intuicyjna a przygotowywane raporty czytelne i łatwe do interpretacji dla innych podczas prezentacji. Dzięki funkcjonalności Buisness Intelligence można uzyskać dokładną, przekrojową wiedzę o każdym z obszarów w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie firma może planować działania w oparciu o dostępne, zebrane dane z przeszłości. Sama obsługa nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. Na platformie BI Point można pracować na różnych urządzeniach oraz przez przeglądarkę internetową. Pojawiły się nowe modele raportów i dashboardów w Comarch ERP XL BI Point/ BI Point Start jak:

  • Dashboard płynności finansowej – umożliwia analizowanie i prognozowanie do 3 miesięcy w przód płatności firmy z uwzględnieniem Split Payment. Daje możliwość wglądu w stany należności i zobowiązań, przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa, co pozwala na prognozowanie wyników finansowych. Wszystko bazuje na aktualnych kursach walut.
  • Dashboard zakupów – analiza wyników zakupów w firmie, która uwzględnia trend miesięczny i porównanie rok do roku.
  • Dashboard sprzedaży – analogicznie do dashboardu zakupów.
  • Dashboard lojalności – usprawnienie zarządzania programami lojalnościowymi.
  • Raport struktura/analiza zleceń serwisowych – szczegółowe raporty dotyczące kolejno prowadzonych usług serwisowych oraz wskazujące obecny stan zleceń serwisowych.
Buisness Intelligence

Korzyści z Buisness Intelligence

Comarch BI Point to nowoczesna forma analiz i zarządzania przedsiębiorstwem. BI najogólniej mówiąc jest to forma przekształcania dużych ilości danych i informacji w przejrzystą i przydatną wiedzę. Aplikacja jest bardzo intuicyjna a przygotowywane raporty czytelne i łatwe do interpretacji dla innych podczas prezentacji. Dzięki funkcjonalności Buisness Intelligence można uzyskać dokładną, przekrojową wiedzę o każdym z obszarów w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie firma może planować działania w oparciu o dostępne, zebrane dane z przeszłości. Sama obsługa nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. Na platformie BI Point można pracować na różnych urządzeniach oraz przez przeglądarkę internetową.

Od 15 lat rozwiązania Business Intelligence są integralną częścią oferty Comarch. Co pół roku są wprowadzane zmiany, aby dalej udoskonalać i unowocześniać funkcjonalność. Business Intelligence to przyszłość dla firm.

Buisness Intelligence