Comarch BI Point 7.5

Organizacja Comarch BI Point

Comarch BI Point 7.5

Szanowni Państwo, możemy poinformować o nowej wersji platformy do analiz Comarch BI Point 7.5. Została poprawiona wydajność samej platformy oraz wprowadzono szereg nowości, które opisujemy poniżej.

Administrator ma możliwość podglądu repozytorium, tak jak widzą go inni użytkownicy. Na wyświetlanej liście administrator może wybrać dowolnego pracownika. Na panelu wyświetlają się także aktualnie zalogowani użytkownicy.

BI 1

Znaczącą poprawę otrzymała funkcjonalność Comarch BI Point filtrowania danych na raportach:

  • Zdecydowanie lepsza wydajność filtrów dla dużych wymiarów,
  • Wyszukiwanie w oparciu o predefiniowane warunki (wildcards): Zaczyna się na, Kończy się na, Zawiera,
BI 2
  • Jest możliwość pokazania wybranego elementu danego typu. Zawiera takie opcje jak: Pokaż wszystkie – pokazane wszystkie elementy z wybranego zbioru; Pokaż zaznaczone – pokazane tylko zaznaczone elementy z wybranego zbioru; Pokaż odznaczone – pokazane tylko odznaczone elementy,
BI 3
  • Ergonomię pracy specjaliści poprawili,
  • Rozbudowali globalne filtry dashboardu,
  • Architektura platformy uporządkowana,

Dodano, także możliwość automatycznej migracji baz, bez konieczności manualnego uruchamiania skryptów migracyjnych. Kolejną zmianą jest  wymaganie osobnej licencji dla użytkowników zewnętrznych podczas definiowania subskrypcji. Dodana funkcja Split umożliwia pobieranie elementów do końca. Natomiast przy próbie usunięcia, wyświetli się informacja, że dashboard jest udostępniany.

BI 4

Jest również dostępny nowy produkt Comarch XL BI Point Start 7.5. Bardzo nas to cieszy, ponieważ od teraz użytkownicy Comarch ERP XL będą mogli korzystać z platformy analitycznej Comarch BI Point bez konieczności zakupu kosztownego modułu BI. Oprócz pełnych funkcjonalności Comarch BI Point 7.5 użytkownicy otrzymają dostęp do zestawu predefiniowanych raportów i dashboardów, które usprawnią codzienną pracę i pomogą w analizie pracy całego przedsiębiorstwa.

Chcieliśmy również przypomnieć o nowej wersji Comarch BI Point Menadżer 2.0, w którym głównie Comarch rozbudował część raportowa, dodawał możliwość komentowania zestawień, a sama platforma po wszystkich zmianach jest teraz bardziej intuicyjna. Więcej o dostępnej aktualizacji pisaliśmy w poprzednim artykule.