Biała lista podatników VAT

biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

 2019

1 września weszła w życie biała lista dla podatników VAT. Mają na niej znajdować się między innymi informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania, statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Z pewnością, dane te pomogą firmom szybko zweryfikować kontrahentów.

 

Wprowadzenie białej listy VAT zastąpi trzy funkcjonujące dotychczas wykazy, w których przedsiębiorcy szukają danych swoich kontrahentów: wykaz firm niezarejestrowanych lub tych, którzy zostali z rejestru wykreśleni czyli tzw. czarna lista, wykaz firm którym przywrócono rejestrację VAT, wykaz podatników czynnych i zwolnionych.

 

W systemach Comarch ERP biała lista podatników VAT jest obsługiwana przez następujące wersje:

 

 

 

Dostęp i aktualizacja bazy danych

 

Biała lista podatników ma stanowić ogólnodostępny, bezpłatny, oraz stale aktualizowany wykaz prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Istotnie ważną informacją jest to, iż wykaz jest aktualizowany raz na dobę, w każdy dzień roboczy i jest udostępniany w:

 

 

W sytuacji gdy Szef KAS nie zaktualizuje danych zawartych w wykazie, to podatnik dokonujący przelewu na nieaktualny rachunek bankowy nie ponosi negatywnych konsekwencji podatkowych.

 

Sankcje podatkowe

 

Jeżeli, podatnik przekaże należności kontrahentowi na inny rachunek niż wynikający z białej listy, a kwota przelewu będzie wyższa niż 15 000 zł, nabywca:

 

  • nie będzie mógł zaliczyć takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu w PIT lub CIT,
  • odpowie solidarnie ze swoim kontrahentem za VAT nierozliczony z tytułu transakcji.

 

 

Aby uniknąć tych przykrych konsekwencji, należy przy każdej wpłacie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście. Istotny jest również dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenie rachunku sprzedawcy. Sankcję będzie można jednak wyłączyć poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu. Podatnik nie poniesie również odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT, gdy zastosuje mechanizm podzielonej płatności.

Sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. W związku z tym, wpłaty na inne konto niż podane w wykazie w terminie od 1.09.2019 r.   do 1.01. 2020 r. nie podlegają karze.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące białej listy podatników VAT:

 

  • na białej liście widnieją dane kontrahenta z ostatnich 5 lat, starsze będą usuwane,
  • w wykazie nie znajdują się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR),
  • w wykazie figurują wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK- otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • urząd skarbowy do białej listy wykorzystuje numery kont bankowych udostępnione mu przez System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). Wprowadzenie STIR pozwoli Szefowi KAS przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych na szybką reakcję organów na próby wykorzystania systemu finansowego.
  • Ministerstwo Finansów informuje, iż z powodów technicznych ze względu na konieczność aktualizacji danych mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Wykazu podatników VAT każdego dnia w godzinach 22.00 – 0.00,
  • do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji.

 

 

Systemy Comarch ERP na podstawie zbudowanego konektora a API Ministerstwa Finansów, będą mogły odczytywać dane bezpośrednio z białej listy. Do zadań systemu będzie należało zatem odczytywanie rekordów z bazy Ministerstwa oraz „pilnowanie”, czy w systemie widnieją odpowiednie dane – podobnie jak ma to miejsce obecnie przy sprawdzaniu statusu podatnika VAT. Ministerstwo Finansów opublikowało finalną wersję interfejsu API do sprawdzenia statusu podatnika. Klikając tutaj dowiesz się jakie funkcje spełnia interfejs.

 

Reasumując, głównym celem wprowadzenia białej listy jest zwiększenie bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, co istotnie ograniczy ryzyko oszustw wyłudzenia VAT. Bezsprzecznie, wykaz pozwoli na dochowanie należytej staranności w doborze partnerów biznesowych i podniesie świadomość przedsiębiorców.