Zmiany podatkowe w 2021 roku

Zmiany podatkowe w 2021 roku

 2021

 

Druga połowa obecnego roku przyniesie wiele przemian w kwestiach regulacji podatku od towarów i usług. Zmiany podatkowe w 2021 roku będą miały znaczący wpływ na kwestie rozliczeniowe. Następujące zmiany podatkowe wejdą w życie już od 1 lipca 2021 roku. Reforma będzie dotyczyła między innymi: pakietu e-commerce, pakietu SLIM VAT, zapowiedzi pakietu SLIM VAT 2 oraz ustrukturyzowania e-faktur.       

 

 

 

Pakiet e-commerce

 

Zmiany dotyczące pakietu e-commerce zostały wprowadzone 1 lipca 2021 roku. Głównym celem jest ułatwienie przedsiębiorcom rozliczania VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich w Unii Europejskiej. W zakresie pakietu e-commerce obejmują między innymi:

 • rozszerzenia zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT będą rozliczane za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
 • możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop,
 • wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro,
 • nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów.

 

 

Pakiet SLIM VAT

 

Nowelizacja dotyczy również pakietu SLIM VAT, którego  zadaniem jest uproszczenie rozliczenia VAT. Najważniejsza zmiana wiąże się z rozliczaniem faktur korygujących VAT, gdzie wprowadzone zostało zwolnienie z potwierdzenia odbioru faktury. Należy spełnić następujące warunki:

 • uzgodnić warunki korekty z nabywcą,
 • spełnić warunki obniżenia podstawy opodatkowania,
 • posiadać dokumentację potwierdzającą uzgodnienie warunków obniżenia,
 • zapewnić zgodności faktur korygujących z posiadaną dokumentacją.

 

 

 

Zapowiedź pakietu SLIM VAT 2

 

Pakiet SLIM VAT 2 będzie miał na celu ułatwianie rozliczenia obowiązków podatkowych i ma zostać wprowadzony 1 października 2021 roku

Pakiet SLIM VAT 2 będzie dotyczył kwestii:

 • uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
 • umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek dokonanie korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył
  w prawidłowej wysokości podatku,
 • wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

 

 

 

Ustrukturyzowane e-faktury

 

Następna nowelizacja będzie dotyczyła ustrukturyzowania e-faktur, które początkowo mają być dobrowolne, a obowiązek stosowania ma wejść
w życie w 2023 roku.

Przede wszystkim zmiana będzie umożliwiać dostawcom wystawianie faktur we własnym systemie finansowo-księgowym. Następnie przekazywanie ich bezpośrednio na platformę Ministerstwa Finansów. Związku z tym odbiorca będzie pobierać fakturę z platformy MF. Rozwiązanie nosi określenie Krajowego Systemu e-Faktur, w skrócie KSeF. Wprowadzenie ustrukturyzowanych faktur będzie miało na celu rozszerzenie stosowania rozwiązań informatycznych.

 

 

 

Nowa Comarch ERP Optima 2021.5.1 jest już dostosowana do nowych przepisów podatkowych. Zapraszamy do śledzenia informacji o nowych wersjach.