Comarch ERP Optima 2021.5.1

Comarch ERP Optima 2021.5.1

 2021

Szanowni Państwo informujemy, że Comarch udostępnił już nową wersję programu Comarch ERP Optima 2021.5.1. Nowa wersja zawiera zmiany umożliwiające sprawniejszą pracę w programie oraz modyfikacje dotyczące zmian w przepisach, z których najważniejszą jest niewątpliwie wprowadzenie procedury OSS. Tą i inne innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

 

Pakiet VAT e-commerce

 

Głównym celem pakietu VAT e-commerce jest umożliwienie stosowania jednej deklaracji podatkowej do rozliczania VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym w konfiguracji programu dodano stawki VAT obowiązujące we wszystkich krajach UE.

 

 

Wartości zapisane w konfiguracji są wykorzystywane do przypisywania konkretnej stawki do poszczególnych towarów w bazie. Co ważne, można skorzystać

z operacji seryjnych w celu sprawnego uzupełnienia tej informacji.

 

Ponadto na karcie kontrahenta wprowadzono nowy rodzaj transakcji, czyli procedura OSS. Ten rodzaj jest przeznaczony tylko dla osób fizycznych z innego kraju UE. W momencie realizacji transakcji do klienta oznaczonego powyższym rodzajem, na dokumencie zostanie domyślnie zaznaczony parametr Rozliczam podatek w OSS. Odpowiednio do wprowadzonych przepisów oprogramowano funkcjonalności związane z opakowaniami kaucjowanymi, korektami dokumentów czy MPP. Szczegółowe informacje na temat stosowania procedury OSS dostępne są w bazie wiedzy na stronie dot. modułu Handel.

 

 

Kasa/ Bank

 

Nowości i zmiany w nowej wersji programu nie ominęły modułu Kasa/ Bank.

 

Program w wersji dla biur rachunkowych posiada teraz powiadomienia dla pracowników o wiadomościach od Klientów. W związku z tym w Comarch ERP Optima w menu Kasa/ Bank oraz Rejestry VAT dodano ikonę Wiadomości od Klientów.

 

 

Co ważne, modyfikacją objęto import rachunków bankowych. Teraz możliwy jest import rachunków dla zaznaczonych kontrahentów z Wykazu podatników VAT. Należy pamiętać, że rachunki bankowe importują się wyłącznie dla kontrahentów z polskim numerem NIP oraz, że podczas importu nie są usuwane istniejące rachunki kontrahenta, a jedynie dopisywane kolejne.

 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na dedykowanej stronie Comarch – sprawdź.

 

 

Handel z Magazynem

 

Na dokumentach Przyjęcia wewnętrznego dodano kolumnę Stan Zasobów, która wyświetla informacje o zasobach, pod warunkiem że są one w buforze. Stan Zasobów dotyczy jednostki miary wskazanej na karcie towaru dla ilości minimalnej. Należy pamiętać, że Stan Zasobów nie wyświetla się dla usług.

 

Kolumna Stan Zasobów przyjmuje następujące wartości:

 

stan towaru powyżej ilości minimalnej określonej w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby,

 

stan towaru poniżej ilości minimalnej określonej na karcie towaru,

 

zerowa ilość towaru na magazynie.

 

Warto wspomnieć, że umożliwiono seryjną fiskalizację faktur i paragonów. Opcja fiskalizacji jest dostępna po zaznaczeniu wybranych dokumentów. Dodatkowo udostępniono bezpośredni podgląd załącznika podpiętego pod dokument Biblioteki dokumentów i powiązanego z dokumentem handlowym.

 

Zmiana dotyczy również mechanizmu podzielonej płatności na dokumentach. Na powiązanych dokumentach typu: Faktura Pro Forma, Faktura Zaliczkowa, Faktura Sprzedaży.

 

Indeks Mechanizm podzielonej płatności będzie zaznaczony automatycznie wyłącznie, gdy wartość danego dokumentu przekroczy kwotę 15 tys. zł brutto
i będzie na nim występować towar oznaczony parametrem MPP. Godny uwagi jest również fakt, że w momencie wystawienia Faktury Pro Forma na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto, a następnie kilku zaliczek bez Mechanizmu podzielności płatności to  po przekształceniu do Faktury Finalnej, parametr MPP nie będzie zaznaczany.

 

Jeśli wskutek korekty, wartość transakcji będzie niższa niż 15 tys. zł brutto, to na korekcie nie będzie zaznaczany automatycznie parametr Mechanizm podzielonej płatności. Jeśli natomiast korekta będzie zwiększać wartość dokumentu do powyżej 15 tys. zł brutto, to na korekcie zostanie automatycznie zaznaczony parametr MPP oraz nadany kod MPP dla JPK_V7.

 

Nową funkcjonalność modułu Handel, a także pozostałe zmiany wprowadzone w obszarze handlowym można znaleźć na stronie pomocy Comarch.

 

 

Księgowość 

 

Comarch ERP Optima 2021.5.1 to bez wątpienia szereg modyfikacji w module księgowość. W schematach księgowych dodano możliwość warunkowania kodami JPK_V7 wskazanymi na dokumentach.

 

Warto zaznaczyć, że nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce pojawiły się również w obszarach księgowych. Na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży dodano nowy rodzaj transakcji Procedura OSS. Jest możliwość przeniesienia go z karty kontrahenta lub wybrania bezpośrednio na dokumencie. Skutki wyboru rodzaju Procedury OSS i  dalsze opcje zostały szczegółowo opisane na stronie Pomocy Comarch.

 

Zmiany objęły również obieg dokumentów.  Umożliwiono przenoszenie powiązania dokumentów handlowych z dokumentami Biblioteki do Rejestru VAT. Odnosi się to do przenoszenia dokumentów z modułu Faktury.

Z bardziej szczegółową dokumentacją opisującą zmiany wprowadzone w obszarze księgowości mogą się Państwo zapoznać na stronie pomocy Comarch- sprawdź.

 

 

CRM

 

W nowej wersji programu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na optymalizacje wprowadzone w module CRM.

 

Program umożliwia wprowadzenie mechanizmu sugerującego użytkownikowi, które dokumenty wystawiane w programie ręcznie mogą być generowane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych.

 

Użytkownik zalogowany do programu z uprawnieniami oraz z licencją na moduł CRM lub CRM Plus, może z poziomu listy Propozycji faktur cyklicznych utworzyć nowy wzorzec faktury cyklicznej. Listę dostępnych Propozycji faktur cyklicznych można uruchomić z poziomu zakładki CRM/Faktury cykliczne przy pomocy przycisku:

 

 

Warto również dodać, że sprawdzanie faktur potencjalnie cyklicznych uruchamia się raz dziennie, przy pierwszym zalogowaniu do określonej bazy danych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pomocy Comrach-sprawdź.

 

 

Płace i Kadry – Aktualne wskaźniki

 

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 1.06.2021:

 

– przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5681,56 zł

– minimalna stawka uczniów I roku: 284,08 zł

– młodociany – przyuczenie: 227,26 zł

– minimalna stawka uczniów II roku: 340,89 zł

– minimalna stawka uczniów III roku: 397,71 zł

Wartości obowiązujące od 1.07.2021:

– wskaźnik waloryzacji: 109,9%.

 

Zmiany obejmą również deklaracje podatkowe oraz ZUS. Dostosowano deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 r. Przede wszystkim modyfikacja dotyczy wzoru dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji: PIT-4R (12) oraz PIT-8AR (11) w systemie e-Deklaracje.

 

 

Płace i Kadry

 

Znaczne zmiany  dotyczą limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych. Pracownikowi młodocianemu po przepracowaniu pełnych
6 miesięcy przysługuje 12 dni urlopu. Natomiast po przepracowaniu pełnego roku uzyskuje prawo do kolejnych 26 dni urlopu, czyli łącznie za okres roku ma prawo do 38 dni urlopu.

 

Ponadto wprowadzono mechanizm umożliwiający wyliczanie stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia. W konfiguracji firmy [System/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry] dodano parametr Automatyczne korygowanie stażu pracy o okresy pokrywające się.

 

Biorąc pod uwagę wprowadzenie mechanizmu automatycznej korekty stażu pracy na a oknie ‘Lista historii zatrudnienia’ dodano pole Staż pracy (skorygowany), w którym wyświetlany jest sumaryczny staż pracy w oparciu o odnotowane okresy pracy od-do historii zatrudnienia pracownika
w poprzednich firmach. Zakładka Staż pracy (skorygowany) wyświetla sumaryczny staż pracy z uwzględnieniem tylko nakładających się okresów pracy.

 

W nowej wersji programu wprowadzono możliwość oznaczania własnego przychodu z tytułu PPK i przypisania go do umowy. Opcja dostępna jest na formularzu typu wypłaty, z poziomu [System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat] na zakładce [Ogólne]. Parametr przychód PPK dla umów cywilnoprawnych, będzie służył do rozliczania przychodu z tytułu składek PPK finansowanych przez pracodawcę dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Modyfikacje dotyczą zmiany naliczającej przychód z tytułu PPK dla umów będących kontraktem menadżerskim, radą nadzorczą lub powiązanymi z prawami autorskimi. W konfiguracji dodano nowe, standardowe typy wypłat służące do naliczania przychodu PPK przeznaczone dla rad nadzorczych.

 

Bez wątpienia warto również wspomnieć o możliwości zaimportowania e – Zwolnienia na dni, w których wprowadzono inną nieobecność. Na oknie importu nieobecności z pliku z pobranego z PUE dodano parametr Zamień nieobecność/obecność na e – Zwolnienie.

 

Szczegółowy opis wszystkich nowości i zmian wprowadzonych w module kadrowo-placowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch-sprawdź.

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2021.5.1 należy sprawdzić wymogi techniczne. Mogą się Państwo z nimi zapoznać na dedykowanej stronie Comarchu.

 

 

 

 

Comarch przygotował filmy instruktażowe, które szczegółowo prezentują wybrane nowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu

 

 

 

 

 

 Podsumowanie opisanych zmian znajdą Państwo w prezentacji przygotowanej przez Comarch.

Aby pobrać prezentację należy kliknąć poniższy przycisk.

 

 

Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2021.5.1

Aby pobrać nową wersję należy kliknąć poniższy przycisk.