Nowości i zmiany w wersji 2024.3.1

Nowości i zmiany w wersji 2024.3.1

2024    

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wydaniem 2024.3.1, które niesie za sobą szereg udoskonaleń oraz uwzględnia wszelkie zmiany umożliwiające sprawniejszą pracę w programie. Wszelkie innowacje zastosowane w programie przedstawiamy Państwu poniżej.

 

 

Moduł dostępowy

 

Automatyczna wymiana danych z bankiem PKO Bank Polski

 

Nowości i zmiany w wersji 2024.3.1 umożliwiają bezpośrednią wymianę danych z bankiem PKO Bank Polski. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z iPKO biznes (po włączeniu w bankowości elektronicznej usługi Integra ERP) mogą:

 

 • pobierać aktualny stan środków na swoich rachunkach bankowych,
 • pobierać historię rachunku z banku,
 • wysyłać przelewy krajowe (w tym przelewy MPP/Split Payment, przelewy do ZUS, przelewy podatkowe),
 • wysyłać przelewy zagraniczne (w tym również SEPA),
 • akceptować płatności za pomocą certyfikatu imiennego banku lub podpisu kwalifikowanego,
 • aktualizować stan płatności wysłanych do banku.

 

Należy podkreślić, że korzystanie z bezpośredniej wymiany danych z PKO Bankiem Polskim wymaga złożenia wniosku w serwisie iPKO biznes o aktywację usługi Integra ERP oraz samodzielnej konfiguracji uprawnień do usługi Integra przez administratora iPKO biznes.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi modułu dostępowego na  stronie Comarchu.

 
 
CRM

 

Indywidualny opis na wzorcu faktury cyklicznej

 

W najnowszej wersji umożliwiono zdefiniowanie indywidualnego opisu dla kontrahenta oraz grupy kontrahentów na wzorcu faktury cyklicznej. Zmiana pozwoli na personalizację opisu na generowanych Fakturach Sprzedaży oraz Fakturach Pro Forma. Ponadto, na wzorcu faktury cyklicznej na zakładce Podmioty dodano kolumnę Indywidualny opis na fakturze.

 

 

 

Dodatkowo, umożliwiono dodanie indywidualnego opisu dla kontrahenta w kreatorze faktury cyklicznej generowanej z poziomu listy Propozycji faktur cyklicznych.  

 

 

 

Więcej informacji o zastosowanych innowacjach w module CRM można znaleźć – tutaj.

 
 
Handel z magazynem

 

  Krajowy System e-Faktur

 

Comarch udostępnił import korekty zbiorczej/rabat z Krajowego Systemu e-Faktur. Import i eksport Faktury Sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur odbywa się wraz z informacją o Odbiorcy i Płatniku, jeżeli podmioty te są inne niż Nabywca.

 

Współpraca z Comarch e-Sklep

 

Nowości i zmiany w wersji 2024.3.1 dają możliwość przesyłania jednostki miary, dla której w nazwie występował znak specjalny.    

 

Wszystkie wprowadzone w module modyfikacje są opisane na stronie pomocy Comarch.

 

 

Płace i Kadry

 

  Wskaźniki

 

Wartości obowiązujące od 1.01.2024

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
– przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 7 767,85 zł.

Wartości obowiązujące od 1.03.2024

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
– przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 540,36 zł,
– najniższa emerytura: 1 780,96 zł,
– minimalne wynagrodzenie uczniów:

I roku: 603,23 zł,
II roku: 678,63 zł,
III roku: 754,04 zł,
– młodociany – przyuczenie: 527,83 zł,
– kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia alimentacyjnego: 764,62 zł,
– kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia z innych tytułów: 1 261,64 zł..
Wartości obowiązujące od 01.04.2024

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
– wskaźnik waloryzacji: 107,60%.

 

 
Opodatkowanie z małżonkiem/ samotny rodzic

 

Nowa wersja Comarch ERP Optima umożliwia odnotowanie opodatkowania pracownika wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem. Na formularzu danych pracownika wprowadzono ustawienia dotyczące progów podatkowych z 3 opcjami:

 

 • standardowe (domyślne ustawienie) – przy wyliczaniu zaliczki podatku uwzględniane są progi podatkowe zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu. Nie można edytować progów z poziomu formularza pracownika.
 • opodatkowanie z małżonkiem/ samotny rodzic – należy zaznaczyć, jeżeli pracownik złożył płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody wspólnie z małżonkiem albo wspólnie z dzieckiem. W wypłacie, w której naliczane są elementy mające ustawioną opcję naliczać wg progów zaliczka podatku jest wyliczana według pierwszego progu podatkowego ustawionego w konfiguracji programu, niezależnie od kwoty dochodu. Dodatkowo zaznaczenie parametru uaktywnia nowy parametr Stosować dodatkową ulgę podatkową w przypadku opodatkowania z małżonkiem/dzieckiem, który należy zaznaczyć jeśli pracownik oświadczył, że jego dochody w danym roku nie przekroczą 120 000 zł. 
 • indywidualne – przy wyliczaniu zaliczki podatku uwzględniane są progi podatkowe ustawione na formularzu danych pracownika. Użytkownik może modyfikować tabelę z progami podatkowymi.

 

 

 

 

Typy wypłat

 

Wprowadzono nowe elementy wynagrodzenia:

 

 • Karnet sportowy (bez ZUS). Składnik opodatkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części odpłatności za karnet sportowy, finansowanej przez pracodawcę.
 • Karnet sportowy (potrącenie). Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika odpłatności za karnet sportowy, finansowanego przez pracownika.
 • Karnet sportowy (z ZUS). Składnik opodatkowany i oskładkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku i składek ZUS od części odpłatności za karnet sportowy, finansowanej przez pracodawcę.
 • Opieka medyczna (bez ZUS). Składnik opodatkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty, umożliwiający naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę.
 • Opieka medyczna (potrącenie). Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika opłaty za opiekę medyczną, finansowaną przez pracownika.
 • Opieka medyczna (z ZUS). Składnik opodatkowany i oskładkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku i składek ZUS od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę.
 • Zwrot kosztów kierowcy (sanitariaty). Składnik umożliwiający obsługę należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Na formularzu typu wypłaty, na zakładce  Szczegółowe jest zaznaczony parametr Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy.
 • Potrącenie alimentacyjne. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia alimentacyjnego.
 • Potrącenie komornicze. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia komorniczego.

 

PIT-11

 

Warto dodać, że z poziomu okna Deklaracje PIT pracowników umożliwiono seryjne podpisanie deklaracji podpisem niekwalifikowanym. Wydruk ZUS DRA. Dodatkowo umożliwiono wydruk deklaracji ZUS DRA wysyłanej bezpośrednio do ZUS.

 

Na formularzu deklaracji ZUS dodano przycisk Drukuj  i Podgląd . W celu wygenerowania wydruku, na formularzu deklaracji należy przejść na zakładkę Dokumenty i otworzyć formularz naliczonej deklaracji.    

 

Szczegółowe informacje na temat zmian wprowadzonych w module kadrowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch.

 

 

 

Księgowość

 

Deklaracja IFT-2(10) oraz IFT-2R(10)

 

Wprowadzono formularz IFT-2 – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz IFT-2R. Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2022 roku. Należy podkreślić, że do sporządzenia deklaracji IFT-2/IFT-2R konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa.

Zmiany w konfiguracji oraz opis dodania deklaracji IFT-2/IFT-2R opisano – tutaj.

 

Deklaracja CIT-8E

 

W wersji stacjonarnej programu Comarch ERP Optima umożliwiono dodanie deklaracji rocznej CIT-8E(4) z załącznikiem CIT EZ(3) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jego wydrukiem oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.

 

-> Ważne! Dla użytkowników pracujących w Chmurze Standard deklaracja CIT-8E(4) zostanie udostępniona w późniejszym terminie.  

 

Biuro Rachunkowe Deklaracja roczna CIT-8

 

Warto dodać, że z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(33) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023, wraz z możliwością podglądu w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

 
 Deklaracja IFT-2/IFT-2R i Deklaracja CIT-8E oraz CIT-10Z

 

 • W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość wysyłki deklaracji IFT-2 oraz IFT-2R do systemu e-Deklaracje wraz z opcją odbioru UPO oraz wydruku tych deklaracji.
 • W raportach: Dokumenty modyfikowane, Statusy e-Deklaracji, dodano informacje o deklaracjach IFT-2/IFT-2R(10).
 • Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe dodano możliwość wydruku deklaracji CIT-8E, CIT-10Z.  
 
Deklaracja CIT-8E – Raporty/Informacja dla Klientów

 

W raporcie Podatki do zapłaty, Comarch dodał informację o kwocie płatności do deklaracji CIT-8E od wersji formularza 3. Co więcej, informacja jest uwzględniona na wydruku Informacja dla Klientów.  

 

Księgowość kontowa. Schematy księgowań

 

W schematach księgowych o typie Lista płac umożliwiono księgowanie za pomocą makr: @ZasilekOpod@ZasilekNOpod następujących typów wypłaty:

 • Wyrówn. zas. macierz. (rodz. Za życiem),
 • Zasiłek macierz. (rodz. Za życiem) (n),
 • Zasiłek macierz. (rodz. Za życiem) (o),
 • Zasiłek macierzyński (rodz. Za życiem),
 • Wyrówn. zasiłku macierz. (rodz. 9 tyg.),
 • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.),
 • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.) (n),
 • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.) (o).

 

Z bardziej szczegółową dokumentacją opisującą zmiany wprowadzone w obszarze księgowym mogą się Państwo zapoznać na stronie pomocy Comarch sprawdź.

 
 
Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2024.3.1

należy sprawdzić wymogi techniczne.

 

Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

Nowości i zmiany w wersji 2024.3.1 dostępne do pobrania poprzez kliknięcie poniższego przycisku.