Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.0

Comarch ERP XL

Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.0

W najnowszej wersji Comarch ERP XL 2019.0 dodano ponad 300 nowości. Zmiany dotyczą każdego obszaru systemu.

Comarch ERP XL

Ze względu na zmiany w obowiązku wysyłania sprawozdań finansowych powstało dedykowane rozwiązanie. e-Sprawozdania jako nowy moduł, który odpowiada na aktualne przepisy Ministerstwa Finansów i jest kompatybilny z Comarch ERP XL.

Zapraszamy do przygotowanego wcześniej artykułu na ten temat.

Klienci przede wszystkim wybierają program Comarch ERP XL, aby usprawnić i zautomatyzować działanie firmy. Chcą mieć program, który pomoże nadzorować pracę przedsiębiorstwa także przekazywać przejrzyste dane do analizy. Dlatego zachęcamy do korzystania z modułu Modelowania Procesów. Jest to funkcjonalność specjalistyczna, ale niebywale pomocna w tworzeniu różnorodnych procesów produkcyjnych. W module jest możliwość wyboru wzoru grafu do przedstawienia i ułożenia widoku definicji procesu.  W związku z tym na wybranym grafie można modyfikować dane przez przeciągnięcie elementu. Aktualna wersja wyświetla także informacje o szczegółach zadań i akcji. Zaktualizowano także wygląd terminarza, co znacząco ułatwia korzystanie z funkcji.

Na liście Bilansu Stanu Towarów, tzw. BST zastosowano jeszcze więcej możliwości: filtrowanie, sortowanie i grupowanie danych metodą drag&drop oraz wyróżnianie kolorystyczne wybranych rekordów. Z pewnością ułatwi i uporządkuje to pracę w spersonalizowanej zakładce. Takie zmiany będą systematycznie wprowadzane również na inne listy. Od najnowszej wersji można także wywołać raporty BI bezpośrednio z okien systemowych.

Podobnie jak inne moduły również ciągle usprawniany jest moduł Budżetowanie Projektów. W nowej wersji wszelkie kalkulacje kosztów  projektów można także realizować w dowolnej walucie i odwołać się do wartości z planu kont.

Z pewnością wielu Klientów najbardziej zainteresowanych będzie modułem Produkcja w nowej wersji programu. Produkcja została wzbogacona w Comarch ERP XL 2019.0 o wiele nowych funkcjonalności. Jedną z nich, która jest godna uwagi to tworzenie Złożonego Zlecenia Produkcyjnego. Ułatwia on generowanie zleceń cząstkowych, np. na półprodukty lub dodawanie zlecenia produkcyjnego na inne gotowe wyroby. W ten sposób tworzymy Nadzlecenie, z poziomu którego można śledzić postęp wszystkich operacji, które zostały dołączone do jednego przewodnika produkcyjnego.

Wszystkich zmian jest jeszcze więcej. Przedstawimy najbardziej godne uwagi nowości jakie pojawiły się w konkretnych modułach:
COMARCH ERP XL LOGISTYKA
 • Możliwość zmiany daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie;
 • Prezentacja waluty na listach elementów dokumentów handlowych;
 • Parametryzacja automatycznego dodawania elementów na korektach dokumentów handlowych;
 • Na rekordach tabeli VAT widoczny jest identyfikator i adres kontrahenta;
 • Na zleceniach przewozu towarów wrażliwych widoczna stawka VAT (zgłoszenia SENT).
Comarch ERP XL Produkcja
 • W trakcie planowania zlecenia na wyrób gotowy możliwość wygenerowania zlecenia na półprodukty (wg technologii złożonej);
 • Przypisywanie zasobów do technologii;
 • Kopiowanie załączników z TP na ZP;
 • Możliwość skorzystania z jednostki pomocniczej podczas przeliczania kosztów wyrobu;
 • Przeliczanie niezależne jednostek: podstawowej i pomocniczej na materiałach i wyrobach na zleceniu produkcyjnym.
Comarch ERP XL Produkcja
 • Tworzenie receptur dla urządzenia/ grupy urządzeń;
 • Na podstawie receptury użytkownik może wprowadzić czynności, składniki, serwisantów i zasoby na zlecenie serwisowe;
 • Użytkownik może definiować nowe receptury na podstawie zlecenia serwisowego.
Comarch ERP XL Produkcja
 • Rozliczanie podatku VAT naliczonego metodą kasową w obrocie z „Małymi podatnikami” oraz Rolnikami Ryczałtowymi;
 • Zmiana terminu korekty podatku VAT ze 120 na 90 dni;
 • Pokazywanie na dokumentach ich daty księgowania;
 • Zmiany funkcjonalne ułatwiające dodawanie rachunków bankowych kontrahenta;
 • Funkcja zbiorczego importu wyciągu do wielu rejestrów bankowych;
 • Tworzenie własnych reguł przyporządkowania typu operacji na wyciągu bankowym.
Comarch ERP XL Produkcja
 • Plan kont umożliwia wyliczanie dodatkowych kosztów budżetu;
 • Pełna kontrola zgodności generowanego budżetu – już od etapu potwierdzenia projektu;
 • Oznaczanie w strukturze projektów tych, które są powiązane z budżetem.
Comarch ERP XL Produkcja
 • Z poziomu systemu ERP XL możliwość wyświetlania raportów BI Point;
 • Powstało okno Ważnych informacji, w którym można zamieszczać informacje do użytkowników systemu;
 • Automatyczne tłumaczenie wstążkach po zmianie języka w module;
 • Operator otrzymał prawo do przerywania sesji w systemie;
 • Z karty operatora jest możliwe ustawiania haseł innym użytkownikom;
 • Jest dostępny nowy dokument Korekta danych; umożliwia on przede wszystkim na korektę sprzedaży z tytułu zmiany kontrahenta, jego danych i/lub formy oraz terminu płatności;
 • Jest już synchronizacja zgód pomiędzy Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep.
Szczegółowy opis nowej wersji Comarch ERP XL znajdą Państwo po pobraniu w dokumencie.