Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.1

ERP XL

Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.1

 2019

Szanowni Państwo możemy poinformować o udostępnieniu systemu Comarch ERP XL  w nowej wersji 2019.1. W najnowszej odsłonie systemu Comarch ERP XL dodano blisko 120 nowości, które objęły każdy z obszarów systemu.

 

Do najbardziej godnych uwagi należy udostępnienie zupełnie nowego modułu Kontrola jakości, który oferuje funkcjonalności potrzebne i przydatne w firmach produkcyjnych:

 

  • definiowanie w systemie parametrów oraz wzorców kontroli jakości,

 

  • przypisywanie wybranych parametrów kontroli jakości do materiałów/wyrobów w technologii,

 

  • rejestrowanie odpowiednich wyników kontroli jakości na zleceniach produkcyjnych w ramach dokumentu PKJ (Protokołu kontroli jakości).

 

 

W kolejnych wersjach moduł będzie rozwijany w obszarach logistycznych, aby umożliwić blokowanie sprzedaży zasobów podlegających kontroli jakości.

 

 

 

Nowy moduł kontrola jakości.

 

 

 

Nowe funkcjonalności pojawiły się również module Księgowość. Dodano parametry na formularzu faktury zakupu na zakładce VAT.  Obok parametru Powiązane MK wprowadzono kolejne w ramach jednego rozwijanego pola:

 

  • Rozliczone,

 

  • Nierozliczone,

 

  • Wszystkie.

 

W module tym umożliwiono także dodawanie delegacji z poziomu systemu, a nie tylko za pośrednictwem aplikacji Comarch HRM. Dodawanie delegacji wymaga posiadania licencji na moduł Księgowość, bez konieczności dołączania innych uprawnień za pomocą roli czy na operatorze. Wszystkie inne działania na delegacjach (zatwierdzanie delegacji, wydatków itd.) pozostają bez zmian.

 

W nowej wersji 2019.1 uruchomiono usługę Comarch OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). Technologia pozwala na rozpoznawanie danych z zeskanowanych faktur (np. kontrahentów, kwot netto/brutto/VATczy dat) a następnie przenosi je do systemu. Jedną z głównych korzyści tej usługi jest znacząca oszczędność czasu przy wprowadzaniu faktur kosztowych do systemu księgowego.

 

 

Zmiana nastąpiła również w obszarze Logistyki. Przedstawimy Państwu najistotniejsze, gdyż wszystkich modyfikacji jest znacznie więcej. 

 

 

W wersji Comarch ERP XL 2019.1 udostępniona została możliwość rejestrowania zbiorczych korekt wartościowych do faktur typu spinacze elementów, w tym możliwość rozliczania za ich pomocą rabatów retrospektywnych dla transakcji objętych tego typu dokumentami.

 

 

ERP

Generowanie korekty zbiorczej (Z)FSK do faktur typu spinacz elementów (s)FS

 

 

Kolejne zmiany z zakresu logistyki, na które chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę to:

 

 

  • możliwość zmiany waluty na zatwierdzonym PZ/PZI, na którym nie ustalono jeszcze ostatecznie wartości dostawy,

 

  • prezentacja numeru BDO firmy na wydrukach m. in: fakturach sprzedaży i ich korektach, wydaniach magazynowych, paczkach i wysyłkach, reklamacjach sprzedaży,

 

  • ustalanie kursu na dokumencie zakupu w oparciu o mniejsza z dat wystawienia zakupu. Funkcjonalność ta została udostępniona na dokumentach: FZ, (S)FZ, (s)FZ, (A)FZ oraz (A)FZK i ręcznej FZK,

 

  • udostępnienie wydruków faktur eksportowych w języku francuskim, niemieckim i ukraińskim.

 

 

Na koniec warto wspomnieć, że nieustannie są wprowadzane udogodnienia w zakresie komfortu i wygody pracy na modułach. W wersji Comarch ERP XL 2019.1 odświeżono wygląd Pulpitu operatora. Zmieniono wygląd ikon wyświetlanych na przyciskach przez co są one bardziej czytelne.

 

 

Interfejs Pulpitu przy użyciu domyślnych ustawień może teraz wyglądać jak na poniższym rysunku.

 

 

erp xl

Odświeżony wygląd pulpitu operatora na przykładzie Pulpitu handlowca.

 

 

Szczegółowy opis aktualizacji jest dostępny w pliku poniżej.