Nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.4.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.4.1

 2021

Szanowni Państwo, dziś swoją odsłonę ma kolejna wersja programu Comarch ERP Optima. Nowa wersja – Optima 2021.4.1 to przede wszystkim zmiany wprowadzone w module kadrowo-płacowym, ale również szereg usprawnień i korekt zastosowanych w pozostałych obszarach programu.

 

 

Ogólne

Brak aktualizacji do zainstalowania

 

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone w obszarze automatycznych aktualizacji, ponieważ modyfikacji uległo  okno Ważne aktualizacje.

Jeżeli dla danej wersji nie ma dostępnych aktualizacji, to po przejściu do zakładki Pomoc/ Ważne aktualizacje otwierane jest okno:

 

 

 

Jeżeli aktualizacje zostały pobrane, otwierana jest ich lista z informacjami o:Ważne aktualizacje

  • numerze kolejnym aktualizacji,
  • nazwie aktualizacji,
  • czy aktualizacja została zainstalowana (Tak / Nie),
  • rodzajem aktualizacji (Stanowiskowa / Serwerowa)
  • liczbą zaktualizowanych stanowisk (dla aktualizacji stanowiskowej):

 

Tak szeroki zakres informacji istotnie usprawni organizację wykonanych w firmie aktualizacji programu.

 

 

 

Nowa wersja programu przynosi również zmiany w zakresie Internetowej Wymiany Dokumentów. W menu Kasa/Bank oraz Rejestry VAT dodana została sekcja Wymiana danych, która zapewnia szybszy dostęp do konfiguracji i uruchomienia usługi.

Tych, którzy nie mają jeszcze uruchomionej Internetowej Wymiany Dokumentów, a chcieliby korzystać z tej funkcji zapraszamy na stronę pomocy Comarch, gdzie znajduje się dokładna instrukcja jak uruchomić IWD.

 

 

Kadry i Płace

 

W nowej wersji programu zaktualizowano wskaźniki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, minimalną stawkę dla uczniów i młodocianych, wskaźnik najniższej emerytury oraz kwotę wolną od potrąceń dotyczącą zasiłków ZUS. Zmianie uległ również wskaźnik waloryzacji, który aktualnie jest na poziomie 108,6%.

 

Dodatkowo wprowadzono zmiany dotyczące deklaracji podatkowych, m.in.:

 

  • Udostępniono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2021: PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27).
  • Wprowadzono nowe wzory wydruków dla deklaracji: PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27).
  • Umożliwiono wysyłanie nowych wzorów deklaracji PIT-4R (12), PIT-8AR(11), PIT-11(27) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
  • Poprawiono wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-11(27) do systemu eDeklaracje.

 

Aktualizacja objęła również słownik kodów zawodów. Ze względu na planowane wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o kodzie wykonywanego zawodu w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA w Optimie została udostępniona lista klasyfikacji zawodów i specjalności. Jest ona dostępna
z poziomu formularza danych kadrowych pracownika na zakładce [3.Etat].

 

Ze względu na wprowadzone zmiany Comarch zmienił sposób zapisu kodu zawodu na karcie pracownika. Będzie on zapisywany jako symbol w nowym polu PRE_KodZawoduSymbol.

 

 

Warto również wspomnieć o modyfikacjach dotyczących numeracji e-Teczek. Od teraz możliwe będzie numerowanie dokumentów oddzielnie dla każdego pracownika i części jego e-Teczki.

 

Szczegółowy opis wszystkich nowości i zmian wprowadzonych w module kadrowo-placowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch.

 

 

Księgowość

 

Nowa wersja Optimy umożliwia naliczanie deklaracji rocznej CIT-8(30) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2020. Oczywiście wraz z jej wydrukiem, wysyłką do sytemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Godne uwagi są również zmiany dot. formularza zaliczki na
CIT-8 i deklaracji CIT-8(30) spowodowanych dodaniem nowego parametru – Okres podatkowy inny niż obrachunkowy.

 

Comarch wprowadził również szereg poprawek związanych z naliczaniem deklaracji, dotyczących min. wysokości odliczonej darowizny, rozliczenia straty.

 

Z bardziej szczegółową dokumentacją opisującą zmiany wprowadzone w obszarze księgowości mogą się Państwo zapoznać na stronie pomocy Comarch.

 

 

Handel

 

W tej wersji programu najbardziej chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na udoskonalenie wprowadzone w module Handel Plus.

 

Comarch umożliwił wysyłkę deklaracji CUK-1 bezpośrednio z programu. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK
– w sekcji JPK/CUK znajduje się adres usługi Web Service JPK/CUK https://e-dokumenty.mf.gov.pl, który będzie uruchamiany podczas wysyłania deklaracji CUK-1 drogą elektroniczną.

Na formularzu zapisanej i zablokowanej przed zmianami deklaracji, po ponownym jej otwarciu, dostępna jest ikona Wyślij , która umożliwia elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym.

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu warto przede wszystkim sprawdzić wymogi techniczne. Mogą się Państwo z nimi zapoznać tutaj.

 

 

 

Podsumowując, jak zawsze zachęcamy Państwa do zainstalowania najnowszej wersji Comarch ERP Optima, która dostosowuje program do obowiązujących przepisów oraz usprawnia realizowaną w nim pracę.

 

Aby pobrać Optimę w wersji 2021.4.1 wystarczy kliknąć poniższy przycisk: