Comarch WMS

Integracja WMS

Comarch WMS

Chcieliśmy Państwa poinformować o nowej wersji Comarch WMS 2018.5. Dzięki ciągłemu podnoszeniu funkcjonalności aplikacja cieszy się rosnącym zainteresowaniem.

Wśród dostępnych nowości jest funkcjonalność seryjnego przyjęcia pełnych jednostek logistycznych. W Comarch WMS Magazynier będzie teraz możliwość przeprowadzenia procesu kontroli towarów znajdujących się na paletach w strefie przyjęć, co umożliwia zbiorcze przenoszenie określonych palet w wybrane miejsce w strefie składowania.

Z uwagi na potrzeby Klientów do dostępnych języków w programie dołączył język ukraiński. Lista języków w aplikacji to: angielski, francuski, niemiecki, polski i teraz dodatkowo ukraiński. Została uruchomiona również funkcja komunikatów dźwiękowych, głosowych. Dzięki niej magazynier jest informowany na każdym etapie, co ma zrobić. Umożliwia to pracę bez patrzenia na kolektor, bezwzrokowo, a pracownik ma dodatkowo wolne ręce od skanera.

Został dodany również nowy moduł synchronizacji. Kierowany jest szczególnie do działów IT i Partnerów. Umożliwia on sprawdzanie statusów zadań usług synchronizacji oraz wglądu w szczegóły wymiany danych bezpośrednio z poziomu aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Comarch  WMS współpracuje z najnowszymi wersjami Comarch ERP Altum 2018.2 oraz Comarch ERP XL 2018.2.

Integracja WMS

Comarch WMS – nowoczesne zarządzanie magazynem

Aplikacja Comarch WMS Magazynier jest narzędziem, które umożliwia sprawną realizację zadań na stanowisku magazynowym. Magazynier z poziomu kolektora może sprawdzać zadania przydzielone mu przez kierownika, również dodawać dokumenty magazynowe. Aplikacja umożliwia przyjmowanie, wydawanie, przesuwanie oraz inwentaryzowanie towarów. Te cechy sprawiają, że praca na magazynie staje się bardziej efektywna i zoptymalizowana. Dla kierowników magazynów przeznaczony jest Comarch WMS Zarządzanie. Umożliwia poza zarządzaniem logistyką magazynu, również kierowanie pracownikami. Przełożony na bieżąco może obserwować postęp w realizacji zadań, delegować kolejne dyspozycje pod kątem obciążenia pracowników, czy ustalać kolejność zadań dla magazyniera.

Dzięki wdrożeniu aplikacji Comarch WMS firma otrzymuje cały pakiet korzyści:

  • Eliminacja pomyłek,
  • Możliwość realizowania dokumentów magazynowych w podziale na etapy,
  • Realizacja jednej dyspozycji przez wielu operatorów,
  • Monitorowanie postępu realizacji zadań,
  • Grupowanie dyspozycji magazynowych,
  • Drukowanie zrealizowanych dokumentów magazynowych i etykiet,
  • Stały dostęp do informacji o kontrahentach oraz towarach,
  • Bardzo łatwe filtrowanie listy towarów wg wybranego kryterium,
  • Weryfikowanie towarów na podstawie sczytanego kodu EAN.

Całą aplikację można dostosowywać pod indywidualne potrzeby użytkowników, ponieważ cechuje się ona wysoką elastycznością. Klient dobiera procesy i operacje oraz elementy interfejsu zgodne ze stosowanymi procedurami i najczęściej wykonywanymi czynnościami. Pozwala to na stworzenie narzędzia dobrze dopasowanego do konkretnego przedsiębiorstwa i dzięki temu istotnie usprawniającego realizację zadań magazynowych.