Comarch ERP Optima – nowości i zmiany w wersji 2020.4.1

nowa wersja Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima – nowości i zmiany w wersji 2020.4.1

 2020

Nowa wersja programu Comarch ERP Optima jak zawsze niesie za sobą wiele aktualności prawnych oraz szereg udoskonaleń pracy programu. W poniższym artykule zaprezentujemy Państwu najistotniejsze zmiany.

 

 

Przede wszystkim, najnowsza wersja programu Comarch ERP Optima zawiera wprowadzone przez Ministerstwo Finansów nowe pliki JPK.
Są to pliki JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. Pliki te zawierają część deklaracyjną (na wzór deklaracji VAT-7)
oraz ewidencyjną (na wzór pliku JPK_VAT). W związku z tym, nowy rodzaj pliku JPK zastępuje zarówno plik JPK_VAT, jak i deklarację VAT-7.

 

Nie jest jednak ich dokładnym odzwierciedleniem, ponieważ jego struktura została rozbudowana o dodatkowe informacje, dotyczące każdego dokumentu,
takie jak:

 

  • kod kraju kontrahenta
  • kod towarowy
  • procedury
  • typ dokumentu.

 

Pełną listę kodów, procedur i typów dokumentów znajdą Państwo tutaj.

 

W celu zawierania powyższych informacji w pliku JPK_V7 nowa wersja Comarch ERP Optima wprowadziła istotne zmiany w wielu obszarach programu.

 

Na karcie kontrahenta poszerzono listę kodów krajów, która do tej pory obejmowała jedynie kraje Unii Europejskiej.  Obok prefiksu kraju znajdować się będzie również jego pełna nazwa, co bez wątpienia ułatwi identyfikację. Dodatkowo na formularzu kontrahenta została stworzona nowa zakładka [JPK], która daje możliwość przypisywania domyślnych kodów towarowych i procedur. Informacje te będą automatycznie przenosiły się na transakcje.

 

Szczególne zmiany zostały również wprowadzone w dokumentach handlowych, które muszą być oznaczane wyraźnie określonymi procedurami. W tych dokumentach zakładka [Atrybuty], zostanie zmieniona na zakładkę [Atrybuty/JPK]. Będzie zawierała dodatkowo tabelę z kodami towarowymi oraz procedurami. Tabela będzie uzupełniała się automatycznie na podstawie danych przypisanych w zakładce kontrahenta.

 

Nowa zakładka [JPK] została również dodana na formularzu dokumentu w rejestrze VAT. Umieszczone zostały w niej sekcje JPK_VAT oraz JPK_FA dotychczas dostępne w zakładce [Atrybuty], jak również dodano nową sekcję Kody JPK V7.

 

 

Księgowość

 

W związku z ze zmianami w obszarze prawno-podatkowym wprowadzono również szereg zmian i poprawek w module Księgowość.

 

Między innymi udostępniono możliwość naliczenia, wydruku oraz wysyłki do systemu e-Deklaracje, deklaracji rocznej PIT-37(26) z załącznikami: PIT/O(24), PIT/D(28), PIT-2K(8), na formularzu obowiązującym za rok 2019.

 

Poprawiono również błąd z poprzedniej wersji, dotyczący seryjnej wysyłki plików JPK_VAT, występujący w module biuro rachunkowe.

 

 

Płace i Kadry

 

W module Prace i Kadry przede wszystkim dostosowano do obowiązujących wymogów deklaracje ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II. Format deklaracji ZUS jest teraz zgodny z wymogami programu Płatnik w wersji 10.02.002 oraz z aktualizacją ZUS z dnia 28.02.2020r.

 

Aktualizacji uległ również wskaźniki waloryzacji oraz wskaźniki dotyczące wypłaty wynagrodzeń. Wprowadzono nowe stawki dla najniższej emerytury oraz dla kwot wolnych od potrąceń dotyczących zasiłków ZUS.

 

Z pewnością warto wspomnieć, że w nowej wersji programu Comarch ERP Optima pojawiła się możliwość naliczenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek dotyczy pracowników, którzy osobiście muszą sprawować opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia. Przysługuje, gdy w wyniku zwalczania zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19 zostały zamknięte żłobek, przedszkole lub szkoła, do której uczęszcza dziecko.

 

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

 

Przed instalacją wersji Comarch ERP Optima 2020.4.1 prosimy o zapoznanie się z wymaganiami technicznymi:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2020/index.php/dokumentacja/instalacja-i-reinstalacja-systemu-10/

 

 

 

Podsumowując, przedstawiliśmy Państwu tylko część zmian i poprawek wprowadzonych w nowej wersji programu. 

Zapraszamy Państwa na stronę Comarch, gdzie uzyskają Państwo więcej informacji na temat poszczególnych modułów.