Nowa wersja Comarch DMS 2019.1

Nowa wersja Comarch DMS 2019.1

 

W nowej wersji Comarch DMS 2019.1 wprowadzono kolejne funkcjonalności ułatwiające codzienną pracę na module Obieg dokumentów.

Jedną z najważniejszych nowości wprowadzonych do modułu Comarch DMS jest podział karty na konkretne sekcje, jak Elementy, Płatności, Dane kontrahenta. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może w dowolny sposób konfigurować swoją kartę obiegu. W zależności od potrzeb operatora w danym momencie pracy, sekcje może rozwijać bądź zwijać. Pozwala to na zachowanie przejrzystości karty i szybszą pracę na wielu dokumentach.

Comarch DMS 2019.1
Podział karty na sekcje.

Sekcje nie są sztywno zdefiniowane w aplikacji Comarch DMS. Użytkownik może je dodawać w panelu i konfigurować w dowolny sposób, nadając im własne nazwy.

Comarch DMS 2019.1
Konfiguracja sekcji przez użytkownika.

Wersja Comarch DMS 2019.1 umożliwia współpracę z jedną, wybraną skrzynką mailową. Funkcjonalność ta pozwala na przeglądanie maili z poziomu aplikacji Comarch DMS wraz z załącznikami. Z tego miejsca otrzymujemy możliwość generowania dokumentów w obiegu, a także przesyłania załączników do nowej aplikacji OCR.

W systemie pojawiła się również nowa zakładkę w kontrolkach typu Dane tabelaryczne o nazwie Ograniczenie edycji.  Dzięki niej mamy możliwość określenia trybu pracy poszczególnych kolumn kontrolki tabelarycznej. Zaznaczenie danej blokady skutkuje brakiem możliwości usunięcia bądź dodania wiersza, gdy dokument jest w danym etapie pracy.

Comarch DMS 2019.1
Dane tabelaryczne, nowa zakladka Ograniczenie edycji

Co warto podkreślić w programie nastąpiły zmiany na drzewie typu obiegów. Udostępniona funkcjonalność polega na wyświetlaniu liczby dokumentów w danym katalogu dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Dodano także możliwość filtrowania katalogów i wyboru sposobu prezentacji listy. Poprawia to czytelność i łatwość wyszukiwania plików potrzebnych do pracy w danym momencie.

Comarch DMS 2019.1
Prezentacja liczby dokumentów w drzewie typu obiegów.

Na tym nie kończy się poprawa programu Comarch DMS 2019.1. Na uwagę zasługują również kolejne nowości:

  • Rozszerzenie integracji z Comarch ERP Optima
  • Mechanizm zbiorczych maili dla nowych oraz przeterminowanych dokumentów,
  • Zmiany w panelu użytkownika
  • Seryjne oznaczanie widoczności oraz dostępności poszczególnych kontrolek w ustawieniach etapów,
  • Zmiany w prezentacji filtrów w aplikacji web
  • Zmiany we właściwościach etapu na definicji typu obiegu dokumentów.

Jak widać program cały czas jest modyfikowany w celu zwiększenia efektywności pracy. Aby zapoznać z dokumentacją nowej wersji Comarch DMS 2019.1, pobierz plik poniżej.