Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.1.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.1.1

 2019

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.1.1. Nowa odsłona to przede wszystkim wprowadzenie nowych formularzy deklaracji księgowych oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

 

 

Informujemy, iż wszystkie programy Comarch ERP wydawane po 30.06.2020 roku nie będą wspierane na Windows 7.

 

 

Nowości w module Księgowość – rejestry VAT

 

Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT‑9M(9) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od listopada/ 4 kwartału 2019 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje. Ponadto dodano możliwość eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera następujących deklaracji: VAT‑7(20), VAT-7K(14) oraz VAT-9M(9).

 

W przypadku deklaracji VAT-7 a metody kasowej, wprowadzono możliwość naliczenia miesięcznych deklaracji VAT-7 dla podatników, którzy wybiorą kasowe rozliczenie deklaracji VAT w pierwszym roku funkcjonowania działalności. Przepisy w takim przypadku uniemożliwiają rozliczenia VAT w okresach kwartalnych, nie blokują jednak wyboru metody kasowej. W związku z tym w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe po zaznaczeniu dla parametru Rozliczanie VAT metodą kasową odblokowano możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru Kwartalne rozliczenia VAT.


COmarch ERP Optima deklaracja VAT

Rys. 1 Konfiguracja miesięcznych deklaracji VAT- 7 dla metody kasowej

 

Warto dodać, iż dla Biur Rachunkowych udostępniono również naliczanie wyżej wymienionych deklaracji wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera.

 

 

Nowości  i zmiany w module Kasa/Bank

 

Od 1 listopada 2019 roku płatności objęte mechanizmem podzielonej płatności można regulować zbiorczym przelewem. Dotyczy to zarówno płatności obowiązkowo objętych mechanizmem MPP jak i płatności dla których mechanizm podzielonej płatności stosujemy dobrowolnie. Istnieje jednak kilka warunków, jakie muszą być spełnione aby przelew zbiorczy można było zrealizować.

 

Przelew zbiorczy dla płatności MPP:

 

 • musi obejmować wszystkie faktury wystawione od jednego dostawcy lub usługodawcy,
 • faktury muszą być wystawione w okresie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższym niż 1 miesiąc kalendarzowy,
 • przelew musi zawierać całą kwotę podatku VAT wykazaną na tych fakturach.

 

W programie Comarch ERP Optima w wersji 2020.1 wprowadzono możliwość tworzenia zbiorczych przelewów MPP. Po zaznaczeniu wybranych zdarzeń program weryfikuje czy są to przelewy objęte mechanizmem podzielonej płatności. Jeśli tak, to dla danego kontrahenta ustala okres przelewu.

 

Dodatkowo w module Kasa/Bank poprawiono kilka funkcjonalności:

 

 • na przelewach realizowanych mechanizmem podzielonej płatności numer dokumentu jest aktywny tylko dla przelewów o stanie: BuforDo realizacji,
 • przywrócono możliwość ustawienia „pustego” konta księgowego. Zmiana ta wykonywana jest za pomocą operacji seryjnej: Ustaw konto przeciwstawne,
 • poprawiono zapisywanie blokad dla operatora z domyślna kasą/domyślnym bankiem.

 

 

 

Pozostałe nowości i zmiany

 

W nowej wersji Comarch ERP Optima wprowadzono możliwość przełączanie się interfejsu programu na język angielski. Wybór języka dokonany po zalogowaniu się do Comarch ERP Optima jest zapamiętywany dla określonego operatora. Po ponownym zalogowaniu się tego operatora język programu zostanie ustawiony zgodnie z wybraną przez niego opcją.

 

Angielską wersją posiadają teksty/frazy, które są stałe w programie i użytkownik nie może ich zmieniać:

 

 • nazwy w menu programu,
 • nazwy okien, nazwy kolumn, nazwy przycisków, opisy pól, itp.,
 • drzewo Konfiguracji,
 • treści komunikatów,
 • zamknięte listy z wartościami do wyboru, np. „Tak/Nie” czy rodzaje transakcji itp. – nie definiowane przez użytkowników.

 

Kolejną nowością jaką wprowadzono w najświeższej odsłonie jest możliwość wskazania indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020.

 

Comarch ERP Optima

Rys. 2 Lista indywidualnych rachunków

 

Na liście indywidualnych rachunków podatkowych widoczne są takie informacje, jak:

 

 • kogo dotyczy wskazany rachunek (firmy bądź właściciela),
 • imię i nazwisko w przypadku rachunku dla właściciela,
 • nazwa banku,
 • numer rachunku bankowego.

 

Ponadto:

 

 • dostosowano Plik JPK_FA do nowej struktury opublikowanej przez Ministerstwo Finansów – JPK_FA (3),
 • umożliwiono import z arkusza MS Excel kontrahentów posiadających numery rachunków bankowych zapisanych ze spacjami.
 • po odłączeniu bazy danych z programu bądź usunięciu jej z serwera następuje usunięcie bazy z harmonogramu automatycznej kopii na Comarch IBARD,
 • w Comarch OCR umożliwiono wczytywanie dokumentów z platformy Comarch BI Point za pośrednictwem modułu Obieg Dokumentów,

 

 

Najnowsza wersja Comarch ERP Optima 2020.1.1 znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami i aktualizacji programu. Poniższy przycisk przekieruje Państwa na dedykowaną stronę.