Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.2.1

Comarch ERP Optima

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.2.1

 2020

 

Szanowni Państwo, jest już dostępna nowa wersja systemu Comarch ERP Optima 2020.2.1. Nowości i zmiany dotyczą przede wszystkim modułów: Księgowość, Płace i Kadry oraz CRM wraz z Obiegiem dokumentów. Wprowadzono także kilka poprawek ułatwiających i przyspieszających działanie modułu CRM.

 

 

Księgowość

 

W tej wersji umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2019 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

 

 • PIT-28(22) z załącznikami: PIT-28/B(16), PIT/O(24), PIT/D(28),
 • CIT-8(28) z załącznikami: CIT-8/O(15), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(6), CIT/IP(1), CIT/PM(1), CIT/MIT(3).

 

Oczywiście użytkownik ma możliwość zmiany roku na późniejszy. Natomiast jeżeli wybrany zostanie rok 2018 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2019 lub okres obrachunkowy rozpoczynający się w roku 2019.

 

Istotne zmiany nastąpiły w wykazie podatników VAT tak zwanej Białej księgi, gdzie umożliwiono weryfikację numeru rachunku bankowego dla dokumentów o łącznej kwocie brutto mniejszej lub równej 15 000 PLN. Weryfikacja następuje z poziomu formularza:

 

 • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
 • korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży,
 • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
 • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów.

 

oraz w przypadku seryjnej weryfikacji z poziomu:

 

 • listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży,
 • listy dokumentów w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów.

 

Ponadto zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok, sporządzonym zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.

 

Płace i Kadry

 

W najnowszej wersji Comarch ERP Optima kilka zmian nastąpiło również w Płacach i Kadrach.  Z pewnością ważną informacją jest zaktualizowanie wzoru dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT -8C(10), IFT-1/1R(15). W deklaracji PIT-11 za 2019 r. wprowadzono zmiany w wykazywaniu zaliczki podatku od zasiłków. Jeśli pracownik miał pobieraną zaliczkę od zasiłków i wynagrodzenia łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w pozycji 1. Natomiast podczas seryjnego naliczania deklaracji IFT-1R umożliwiono wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania płatnika.

 

CRM i Obieg dokumentów

 

W przypadku obiegu dokumentów poprawiono kilka przydatnych funkcjonalności:

 

 • przyspieszono działanie programu podczas filtrowania wg kontrahenta listy Ofert  Handlowych, na których znajduje się duża liczba podmiotów,
 • poprawiono działanie personalizacji aktywnego okna  na formularzu oferty handlowej,
 • poprawiono aktualizację schematu windykacji po zmianie kontrahenta na dokumencie.

 

Istotnie usprawniającą pracę w systemie Comarch ERP jest seryjne udostępnianie plików dla usługi OCR z poziomu listy dokumentów Obiegu dokumentów. Po zatwierdzeniu operacji, na formularzach dokumentów, na zakładce [Ogólne] w sekcji Archiwum plików zaznaczony zostanie parametr Udostępnij dla usługi OCR dla wszystkich plików posiadających rozszerzenie jpg, jpeg, png, pdf oraz tiff.

 

Podsumowując każda kolejna wersja systemu Comarch ERP Optima niesie ze sobą wiele udogodnień, które usprawniają pracę użytkownikom systemu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem nowości i zmian. Poniższy przycisk przekieruje Państwa na stronę pomocy.