Cennik integracji z BaseLinker dla Comarch ERP XL


Funkcjonalności


Pobieranie zamówień

Wysyłka statusów

Eksport numerów listów przewozowych

Wysyłka wydruków PDF

Aktualizacja stanów magazynowych

Aktualizacja ilości dostępnych zestawów

Eksport towarów

Aktualizacja cen

                     

PAKIET ZAMÓWIENIA

250 ZŁ

NETTO / MIESIĄC
pakiet stany magazynowe

150 zł 
netto / miesiącPAKIET ZAMÓWIENIA

PAKIET STANY MAGAZYNOWE

Ceny pojedynczych funkcjonalności podane są jako abonament miesięczny netto.

Przedstawione powyżej funkcjonalności są od siebie zależne. Jeżeli chcieliby Państwo zakupić wybrane elementy poza pakietem zapraszamy do rozmowy
z handlowcem.

Cennik instalacji i konfiguracji

PAKIET

ZAMÓWIENIA


PAKIET

STANY
MAGAZYNOWE


KONFIGURACJA PODSTAWOWA

800 ZŁ NETTO

+ 400 zł NETTO / PAKIET

instalacja aplikacji integrującej
 

konfiguracja aplikacji integrującej

konfiguracja wysyłania do BaseLinker statusu 'przesłane do ERP' 

konfiguracja wysyłki faktur i paragonów (jeden wzór dokumentu)

instalacja aplikacji integrującej
 

konfiguracja aplikacji integrującej

KONFIGURACJA ROZSZERZONA

800 ZŁ NETTO

+ 800 ZŁ NETTO / PAKIET

instalacja aplikacji integrującej

konfiguracja aplikacji integrującej

konfiguracja wysyłania do BaseLinker 
max. 5 statusów zamówień 

konfiguracja wysyłki faktur i paragonów (wiele wzorów dokumentów np. wg kraju)

konfiguracja parametrów dokumentu Zamówienie Sprzedaży
wg indywidualnych ustaleń


konfiguracja parametrów na karotece kontrahenta wg indywidualnych ustaleń

dodatkowa konfiguracja XLa powiązana z uruchamianymi funkcjami 

instalacja aplikacji integrującej

konfiguracja aplikacji integrującej

konfiguracja aplikacji wg indywidualnych ustaleń

KONFIGURACJA INDYWIDUALNA

WYCENA INDYWIDUALNAJesteś zainteresowany naszym rozwiązaniem? Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się ze mną:

Klaudia Dziuban

661 – 068 – 382