Cennik integracji z BaseLinker dla Comarch ERP Optima


Funkcjonalności


Pobieranie zamówień

Wysyłka statusów

Import numerów listów przewozowych

Eksport numerów listów przewozowych

Generowanie dok. sprzedaży z "RO"

Wysyłka wydruków PDF

Automatyczne wystawianie dok. sprzedaży

Fiskalizacja paragonów

Drukowanie dok. sprzedaży

Aktualizacja stanów magazynowych

Aktualizacja ilości dostępnych zestawów

Eksport towarów

Aktualizacja cen


PAKIET ZAMÓWIENIA

180 ZŁ

NETTO / MIESIĄCpakiet dokumenty sprzedaży

150 ZŁ
NETTO / MIESIĄC
pakiet stany magazynowe

100 zł 
netto / miesiącPAKIET ZAMÓWIENIA

PAKIET DOKUMENTY SPRZEDAŻY

PAKIET STANY MAGAZYNOWE

Ceny pojedynczych funkcjonalności podane są jako abonament miesięczny netto.

Przedstawione powyżej funkcjonalności są od siebie zależne. Jeżeli chcieliby Państwo zakupić wybrane elementy poza pakietem zapraszamy do rozmowy
z handlowcem.

Cennik instalacji i konfiguracji


PAKIET

ZAMÓWIENIA
PAKIET

DOKUMENTY 
SPRZEDAŻY


PAKIET

STANY
MAGAZYNOWE


KONFIGURACJA PODSTAWOWA

400 ZŁ NETTO

+ 200 zł NETTO / PAKIET

instalacja aplikacji integrującej
 

konfiguracja aplikacji integrującej

konfiguracja wysyłania do BaseLinker statusu 'przesłane do ERP' 

konfiguracja wysyłki faktur i paragonów (jeden wzór dokumentu)

instalacja aplikacji integrującej
 

konfiguracja aplikacji integrującej

ustawienie domyślnego schematu numeracji faktur i paragonów

konfiguracja wysyłki faktur i paragonów (jeden wzór dokumentu)

instalacja aplikacji integrującej
 

konfiguracja aplikacji integrującej

KONFIGURACJA ROZSZERZONA

400 ZŁ NETTO

+ 400 ZŁ NETTO / PAKIET

instalacja aplikacji integrującej

konfiguracja aplikacji integrującej

konfiguracja wysyłania do BaseLinker 
max. 5 statusów zamówień 

konfiguracja wysyłki faktur i paragonów (wiele wzorów dokumentów np. wg kraju)

dodatkowa konfiguracja Optimy powiązana z uruchamianymi funkcjami 

instalacja aplikacji integrującej

konfiguracja aplikacji integrującej

ustawienie schematu numeracji faktur i paragonów wg indywidualnych zasad

konfiguracja wysyłki faktur i paragonów (wiele wzorów dokumentów np. wg kraju)

dodatkowa konfiguracja Optimy powiązana z uruchamianymi funkcjami 

instalacja aplikacji integrującej

konfiguracja aplikacji integrującej

konfiguracja wg indywidualnych ustaleń

KONFIGURACJA INDYWIDUALNA

WYCENA INDYWIDUALNA
Jesteś zainteresowany naszym rozwiązaniem? Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się ze mną:

Klaudia Dziuban 

661 – 068 – 382