Bądź na bieżąco z własną produkcją dzięki Comarch ERP XL

Informacja to najważniejszy aspekt w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Ogromne znaczenie ma jej aktualność, szczegółowość dopasowana do potrzeb i łatwa dostępność. Te cechy przekładają się na kontrolę nad procesami produkcyjnymi i podejmowanie prawidłowych decyzji. Pora wkroczyć w Przemysł 4.0.

Comarch ERP XL wspiera managerów w zarządzaniu różnorodnymi procesami w przedsiębiorstwie, m.in. harmonogramowaniem produkcji, rozliczaniem zużycia surowców, przyjmowaniem zamówień, sporządzaniem wyceny dla produktów seryjnych i jednostkowych. Ponieważ każda firma produkcyjna ma swoją specyfikę, dlatego standardowe rozwiązania uzupełniamy dedykowanymi aplikacjami i modyfikacjami podstawowych funkcjonalności. Poza dopasowaniem do branży, elastyczne możliwości systemu pozwalają na rozbudowywanie jego funkcjonalności zależnie od wielkości zakładu. Dzięki wdrożeniu systemu Klient otrzymuje informacje na bieżąco i w każdej chwili może zareagować na zmiany, np. opóźnienia, przestoje, dodatkowe zamówienia. Program Comarch ERP XL  to efektywna i przejrzysta praca oraz kontrola nad działaniem przedsiębiorstwa.

Kompleksowe zarządzanie produkcją

Dotychczas usprawnialiśmy prace wielu sektorów w przedsiębiorstwach. Rozwiązania, które wdrażamy są odpowiedzią na różne problemy Klientów. Każdy ma inne zapotrzebowania i konkretne, często indywidualne wymagania względem systemu uwarunkowane specyfiką firmy. Przeczytaj więcej o rozwiązaniach i sprawdź, który element dotyczy Ciebie.

Proces produkcji

 • Bieżąca produkcja – ewidencja aktualnie wykonywanych przez pracowników zleceń produkcyjnych, czynności produkcyjnych, półproduktów, prac nieplanowanych
 • Utrzymanie ruchu – zarządzanie przeglądami planowymi, awariami i ich przyczynami, opcjonalnie, także pełny monitoring stanu pracy maszyny
 • Planowanie produkcji – tworzenie harmonogramów produkcji dla poszczególnych gniazd roboczych i ich sprawna modyfikacja z uwzględnieniem nowych zdarzeń i zamówień
 • Sugestie wykonywania kolejnych czynności – opcjonalne podpowiedzi dla operatorów z propozycją, sugestią lub nakazem kolejnej czynności do wykonania po zakończeniu poprzedniego zadania
 • Kontekstowe instrukcje i rysunki techniczne – możliwość zamieszczenia w systemie zdjęć, rysunków, instrukcji, które łatwo wyświetlić z poziomu panelu meldunkowego pracownika, ułatwiają prawidłowe wykonanie produktów oraz umożliwiają realizację czynności produkcyjnych nowym pracownikom
 • Kody kreskowe – integracja z kolektorami i drukarkami etykiet, drukowanie etykiet produkcyjnych, wysyłkowych stosowanie kodów kreskowych w wielu etapach procesu produkcyjnego (pobranie surowców, identyfikacja zlecenia produkcyjnego i czynności, wysyłka produktów)
 • Pełna kalkulacja – podstawowy i zaawansowany rachunek kosztów dla produktów jak i dla procesów produkcyjnych

Zamówienia

 • Konfigurator – narzędzie wspierające handlowców przy przyjmowaniu zamówień – zapewnia kompletność informacji, podpowiada dostępne opcje
 • Stan realizacji zamówienia – informacja o aktualnym stanie realizacji każdego z zamówień dostępna w systemie
 • Analizy sprzedaży – możliwość sporządzania raportów i analiz w dowolnych przekrojach, okresach czasowych, kryteriach segmentacji co wspiera managerów w podejmowaniu prawidłowych decyzji
 • Wizualizacja produktów – graficzne przedstawienie produktów ogranicza ilość błędów i pomyłek
 • Graficzne potwierdzenia zamówień – automatyczne tworzenie wizualizacji zamawianego produktu na podstawie podanych parametrów i wybranych opcji (uproszczona wersja graficzna)
 • Nazwy produktów generowane przez system – funkcjonalność zapewnia porządek w nazewnictwie i usprawnia dodawanie nowych produktów
 • Jednolity system kodów dla wszystkich produktów – systemowe tworzenie kodów zgodnie z ustalonym schematem w celu zapewnienia ich spójności

MES

 • Panele meldunkowe – bieżące rejestrowanie czynności produkcyjnych i innych czynności dla poszczególnych pracowników czy gniazd roboczych (także czas awarii, serwisu, TPZ, przerwy)
 • Rejestrowanie wyprodukowanych elementów bezpośrednio na produkcji i na bieżąco, także ewidencja informacji  dot. zleceń produkcyjnych w trakcie realizacji
 • Przeglądy i awarie maszyn – ewidencjonowanie zdarzeń planowanych i nieplanowanych dotyczących parku maszynowego

Surowce

 • Rejestracja rzeczywistego zużycia surowców – bieżąca ewidencja rozchodów surowców na podstawie BOM (Bill of materials) związanych ze zrealizowaną produkcją
 • Uporządkowana baza surowców – szeroki zakres informacji o poszczególnych surowcach np. dostawcy, producenci, normatywy, historia obrotu, aktualne stany na poszczególnych magazynach, spodziewany termin dostawy
 • Bilans Stanu Towarów – rozbudowana funkcjonalność wspierająca użytkowników w sporządzaniu zamówień do dostawców, z uwzględnieniem stanów bieżących oraz minimalnych / maksymalnych, istniejących zamówień od klientów i zamówień do dostawców i innych definiowanych parametrów
 • Dokumenty magazynowe – możliwość ewidencji wszystkich zdarzeń magazynowych zgodnie z ich rzeczywistą realizacją i innych parametrów

Pracownicy

 • Pomiar czasu pracy dla poszczególnych elementów i zleceń produkcyjnych
 • Narzędzie do oceny wydajności poszczególnych pracowników, które może stanowić podstawę do kształtowania wynagrodzeń
 • Materiały pomocnicze: instrukcje, rysunki zamieszczone w bazie danych Comarch ERP są zawsze pod ręką i ułatwiają prawidłową realizację zleceń, zwłaszcza pracownikom z krótszym stażem pracy
 • Grafik – narzędzie do planowania nieobecności, urlopów, czasu pracy

Zadzwoń już teraz!

661 068 382

 

Dominik Czylkowski

Wdrożenie systemu umożliwiło wzrost wydajności o 29%. Czy może być lepsza rekomendacja?Wiceprezes Zarządu w NOTI

Ordersoft.pl
2019-02-14T15:29:54+01:00

Wiceprezes Zarządu w NOTI

[perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Wdrożenie systemu umożliwiło wzrost wydajności o 29%. Czy może być lepsza rekomendacja?[/perfectpullquote]

Marcin Kałach

System Comarch doskonale sprawdza się w tak dynamicznie rozwijające się firmie jak BALMA, a konsultanci OrderSoft bardzo dobrze orientują się w specyfice branży meblowej.

Prezes Balma Salon Firmowy Poznań

Ordersoft.pl
2019-02-14T15:41:30+01:00

Prezes Balma Salon Firmowy Poznań

[perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]System Comarch doskonale sprawdza się w tak dynamicznie rozwijające się firmie jak BALMA, a konsultanci OrderSoft bardzo dobrze orientują się w specyfice branży meblowej.[/perfectpullquote]

Halina Skorupka

Bardzo cenną cechą współpracy z firmą OrderSoft jest inicjowanie przez pracowników pomysłowych rozwiązań optymalizujących naszą działalność.

Główny Księgowy w Święty Wojciech Dom Medialny

Ordersoft.pl
2019-02-14T15:43:17+01:00

Główny Księgowy w Święty Wojciech Dom Medialny

[perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="white" class="" size=""]Bardzo cenną cechą współpracy z firmą OrderSoft jest inicjowanie przez pracowników pomysłowych rozwiązań optymalizujących naszą działalność.[/perfectpullquote]

Marcin Kałach

Wybraliśmy Comarch ERP XL, który podobnie jak nasze produkty charakteryzuje się wysoką jakością i ergonomią. Kilkuletnie doświadczenie pracy na tym systemie pokazało, że jest to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w firmie meblowej.

Prezes BALMA Salon Firmowy Poznań

Ordersoft.pl
2019-02-21T11:20:49+01:00

Prezes BALMA Salon Firmowy Poznań

[perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Wybraliśmy Comarch ERP XL, który podobnie jak nasze produkty charakteryzuje się wysoką jakością i ergonomią. Kilkuletnie doświadczenie pracy na tym systemie pokazało, że jest to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w firmie meblowej.[/perfectpullquote]

Piotr Sowa

Inwestycja w system Comarch zwróciła się bardzo szybko, dzięki wielu korzyściom w postaci zaoszczędzonych kosztów i czasu. Konsultanci OrderSoft zrealizowali wszystkie cele jakie stawialiśmy na początku współpracy i w trakcie jej trwania.

Prezes Stol-Tap

Ordersoft.pl
2019-02-21T11:21:29+01:00

Prezes Stol-Tap

[perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Inwestycja w system Comarch zwróciła się bardzo szybko, dzięki wielu korzyściom w postaci zaoszczędzonych kosztów i czasu. Konsultanci OrderSoft zrealizowali wszystkie cele jakie stawialiśmy na początku współpracy i w trakcie jej trwania. [/perfectpullquote]

Agata Czuper

System Comarch ERP Optima pozwala nam na integrację w jednym miejscu najważniejszych informacji i procesów, które zachodzą w naszej firmie.

Członek Zarządu MCPolska.PL

Ordersoft.pl
2019-02-21T11:23:08+01:00

Członek Zarządu MCPolska.PL

[perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]System Comarch ERP Optima pozwala nam na integrację w jednym miejscu najważniejszych informacji i procesów, które zachodzą w naszej firmie. [/perfectpullquote]

Roman Kopczyński

Z pełnym przekonaniem polecamy usługi OrderSoft jako godnego zaufania partnera, a Comarch Mobile jako użyteczne narzędzie.

Dyrektor Peka Sp. z o.o.

Ordersoft.pl
2019-02-21T11:23:48+01:00

Dyrektor Peka Sp. z o.o.

[perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Z pełnym przekonaniem polecamy usługi OrderSoft jako godnego zaufania partnera, a Comarch Mobile jako użyteczne narzędzie. [/perfectpullquote]

Małgorzata Jakubson

Konsultantów firmy OrderSoft mogę polecić jako specjalistów doskonale orientujących się w systemie Comarch ERP Optima oraz kwestiach księgowych.

Biuro Rachunkowe

Ordersoft.pl
2019-02-21T11:24:26+01:00

Biuro Rachunkowe

[perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Konsultantów firmy OrderSoft mogę polecić jako specjalistów doskonale orientujących się w systemie Comarch ERP Optima oraz kwestiach księgowych.[/perfectpullquote]

Justyna Straszewska

Dzięki wiedzy i fachowości zespołu OrderSoft system Comarch ERP Optima w naszej firmie sprawdza się doskonale.

Prokurent MOL Coatings

Ordersoft.pl
2019-02-21T11:25:04+01:00

Prokurent MOL Coatings

[perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Dzięki wiedzy i fachowości zespołu OrderSoft system Comarch ERP Optima w naszej firmie sprawdza się doskonale. [/perfectpullquote]
0
0
Ordersoft.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami