Wydajność

Comarch ERP XL

Wydajność: Konieczność

 

Polskie społeczeństwo się starzeje, wskaźniki demograficzne są nieubłagane nawet mimo programu 500+. W wymiarze ogólnopolskim ten problem jest kwestią rządu. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych ważny jest fakt: osób w wieku roboczym jest coraz mniej. Znana jest ilość osób mających obecnie 15, 10 czy 5 lat, jak również 50, 55, 60 czy 65, można więc wyliczyć ile osób za 3, 5 czy 10 lata będzie w wieku roboczym – nie będzie lepiej, będzie gorzej: mniej osób chętnych do pracy.

Rozwiązania problemu nie należy oczekiwać od władz, a mantra „wprowadzania innowacyjności” jest nierealna dla wielu polskich przedsiębiorstw. Obecny klimat polityczny także nie sprzyja imigracji ekonomicznej. Koniecznością stało się poważne, systemowe zarządzanie wydajnością pracy. Niemal w każdej firmie średniej wielkości, która do tej pory nie zajmowała się regularnym mierzeniem produktywności można wydajność zwiększyć o 15% do 40%.

Stosując się do zaleceń Williama Edwardsa Deminga należy

nieustannie doskonalić proces produkcji, żeby poprawiać jakości, produktywność i w ten sposób zmniejszać koszty.

Za realizację tej zasady odpowiedzialne jest kierownictwo każdego przedsiębiorstwa.

Etapy wprowadzania systemowego zarządzania wydajnością produkcja

Comarch ERP XL

Mierzenie operacji produkcyjnych

 

Nie ma możliwości zarządzania jakimkolwiek procesem jeśli nie posiada się wiedzy o jego przebiegu i nie ma możliwości jego obserwacji. Znajomość procesu jest niezbędna do jego planowania,  organizowania czy kontroli czyli podstawowych funkcji zarządczych. Zbieranie wiedzy w postaci ewidencji operacji i mierzenie wyników jest podstawową funkcją systemów komputerowych wspomagających produkcję. Mierzenie zdarzeń produkcyjnych jest niezbędnym elementem zarządzania wydajnością zakładów produkcyjnych.

Wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w systemach

 

Posiadanie rzetelnych danych o operacjach produkcyjnych pozwala na zastosowanie różnorodnych metod mających wpływ na wydajność. Wiedza uzyskana poprzez mierzenie i systemową ewidencję procesów produkcyjnych pozwala w pierwszej kolejności ocenić skalę przerw międzyoperacyjnych uzasadnionych i nieuzasadnionych. Kolejnym zaobserwowanym elementem są, często istotne, różnice w czasach wykonywania tych samych operacji. Danych produkcyjnych jest niezmiernie dużo i dlatego działania optymalizujące należy wykonywać ciągle począwszy od najistotniejszych, tj. tych, których spodziewany efekt będzie o największej skali.

Comarch ERP Optima
Comarch ERP XL

Stosowanie eksperymentowanie

 

Główne działania optymalizujące wydajność realizowane w sposób ciągły prowadzą do znacznego zwiększenia wydajności. Zarządzający przedsiębiorstwem, dzięki wcześniejszym etapom, wiedzą już, że konkretne działania przekładają się na oszczędności liczone w tysiącach godzin. Działania te są realizowane żmudnie ale ich efekty niezmiernie satysfakcjonujące. Następuje przyzwyczajenie do ciągłego szukania co jeszcze można zrobić. W tym etapie proste rozwiązania już nie wystarczają, a efekty już nie są tak spektakularne. Wtedy przydatnym staje się testowanie: dokonanie zmiany i sprawdzanie rezultatów. Próby mogą dotyczyć zarówno podziału pracy, ułożenia stanowisk, jak i organizacji utrzymania ruchu czy transportu wewnętrznego.    Administratorem Danych Osobowych jest ORDERSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informacje o warunkach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://ordersoft.pl/polityka-prywatnosci/. Przekazanie w/w danych osobowych jest dobrowolne.