Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

W tym roku polskie prawo wprowadza kolejne zmiany dla przedsiębiorców. Wchodzą w życie Pracownicze Plany Kapitałowe, które są nowym sposobem gromadzenia oszczędności w ramach III filaru. Składki należy wpłacać na indywidualne konta. Finansowane są przez pracowników i pracodawców oraz z dodatkowym niewielkim udziałem środków z budżetu państwa. Uczestnictwo jest dobrowolne, a pracownik w każdej chwili może z PPK zrezygnować. PPK będzie obejmował automatycznie wszystkich zatrudnionych w przedziale 18-55 lat, osoby niezainteresowane muszą świadomie złożyć rezygnacje.

 

Powstała dedykowana strona o Ustawie, która przedstawia wszystkie kwestie związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i rozwiewa wątpliwości. Zachęcamy do lektury.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia Webinaru z dn. 04.06.2019 r. dotyczącego obsługi aplikacji PPK.

 

 

 

 

Czym są PPK?

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania przewidziany dla pracowników. Z gromadzonych środków pracownik będzie mógł skorzystać po 60. roku życia niezależnie od aktywności zawodowej.

Wpłaty do PPK są wnoszone przez pracodawcę do instytucji finansowej zarządzającej PPK. Wysokość wpłat obrazuje poniższa grafika:

 

PPK

 

 

Jak skorzystać ze środków?

 

Po 60. roku życia pracownik będzie mógł wypłacić 25% środków, a pozostałą część w transzach przez kolejne 10 lat. Ta forma będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Istnieje oczywiście możliwość wypłaty 100% środków, ale w takim przypadku należy pamiętać o należnym podatku.

 

Ustawa przewiduje wcześniejszą wypłatę zgromadzonych oszczędności w przypadku rezygnacji z dalszego gromadzenia środków w ramach PPK. Wraz ze złożeniem wniosku o zwrot środków zainteresowany otrzyma wypłatę pomniejszoną o:

  • podatek od zysków kapitałowych,
  • 30% wartości wpłat od pracodawcy,
  • środki wpłacane z budżetu państwa.

 

W szczególnych sytuacjach przewidzianych w prawie pracownik również będzie mógł liczyć na wypłatę jeszcze przed ukończeniem wymaganego wieku, gdy:

 

  • poważnie zachoruje pracownik lub jego małżonka/małżonek albo dziecko (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),
  • potrzebuje środków na wkład własny w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania (tylko przed 45. rokiem życia; do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

 

Od kiedy?

 

Podleganie obowiązkowi wpłat na PPK będzie wprowadzane stopniowo, zależenie od wielkości zatrudnienia u pracodawcy. Najwięksi muszą wprowadzić zmiany jeszcze w tym roku, szczegółowy harmonogram prezentuje tabela poniżej.

PPK

 

Oferta

W związku z nowymi przepisami Comarch pracuje nad rozwiązaniem ułatwiającym zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Aplikacja będzie kompatybilna z systemami Comarch ERP, ale będą mogły z niej korzystać również firmy, które systemu Comarch nie posiadają. Rozwiązanie pozwoli obsłużyć wszystkie procesy związane z systemem oszczędnościowym wewnątrz organizacji – od ewidencji deklaracji członkowskich po wysyłkę danych do instytucji zarządzającej PPK. Rozpoczęto również przygotowywanie rozwiązań usprawniających wymianę danych z instytucjami finansowymi.

 

Wymiana danych między Comarch PPK a instytucją finansową

 

PPK

 

 

Cennik

 

Przedstawiamy Państwu cennik aplikacji Comarch PPK z podziałem dla pojedynczej firmy oraz dla Biur Rachunkowych i Podmiotów Powiązanych.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik obowiązuje od 1.05. 2019 r.

 

 

Comarch PPK dla pojedynczej firmy

 

Do 31 lipca 2019 r. 20% rabatu od ceny wyjściowej na Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

 

 

Comarch PPK dla Biur Rachunkowych i Podmiotów Powiązanych

 

 

Do 31 lipca 2019 r. 20% rabatu od ceny wyjściowej na Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

Zachęcamy do obejrzenia Webinaru opowiadającego o zmianach, który podpowiada jak się przygotować, a także wprowadza w tematykę nowego rozwiązania.