e-Teczka Tag

e-teczka

 2018 Z początkiem nowego roku 2019, zaczną obowiązywać zmiany w kodeksie pracy. Jedną z najistotniejszych jest możliwość prowadzenia przez pracodawcę akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Zmienia się również okres ich przechowywania.   Pracodawca będzie mógł wybrać jaki sposób przechowywania dokumentacji będzie dla niego odpowiedniejszy, forma elektroniczna czy papierowa. Pracodawca będzie mógł wybrać wyłącznie przechowywanie dokumentacji elektronicznie, dlatego, że nie będzie zobowiązany do prowadzenia formy papierowej...

Czytaj więcej