e-Sprawozdania

e-sprawozdanie

e-Sprawozdania

Comarch rozbudowuje swoją ofertę o dedykowaną aplikacje pod zmiany prawne e-Sprawozdania. Aplikacja to szereg potrzebnych funkcjonalności, między innymi możliwość przygotowywania pliku XML.

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany dotyczące przygotowywania i składania rocznych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. Zaczęły obowiązywać od 1 października 2018 roku. W celu wypełnienia obowiązku należy skorzystać z drogi elektronicznej. Wyklucza to składanie sprawozdań w sposób najczęściej wybierany, czyli w wersji papierowej. Zobowiązani do składania sprawozdań finansowych są przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe oraz te podmioty, które wybrały ten sposób ewidencjonowanie działalności gospodarczej.

Jednak jest to forma nie dla wszystkich, jak możemy przeczytać w art. 19e ust.2 ustawy o KRS: „Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.” Ten zapis obliguje wszystkich zainteresowanych, aby do czasu wysyłania sprawozdania uzyskały podpis elektroniczny lub założyły zaufany profil ePUAP. Więcej ważnych kwestii dotyczącym zmian można przeczytać w dedykowanym artykule.

W odpowiedzi na te potrzeby Comarch planuje trzy etapowe wprowadzanie aplikacji e-Sprawozdania:
  1. Ostatni tydzień grudnia 2018 – wyjdzie pierwsza wersja aplikacji, w której od podstaw można stworzyć plik XML w postaci wymagalnej przez MF. Dane liczbowe będzie trzeba wprowadzać do formularza ręcznie. W tym pierwszym etapie odbiorcami zostaną firmy, które nie posiadają systemu Comarch ERP lub zamierzają składać sprawozdanie przed uaktualnieniem wersji oprogramowania.
  1. 2. Styczeń 2019 – nastąpi integracja z systemami Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Optima. Aplikacja będzie już w pełni pracować na bazie danych systemu oraz usprawni wypełnianie sprawozdania przez zaczytanie zestawień. Niektóre informacje nadal będzie można wprowadzać ręcznie, np. dodatkowe materiały. Dane z aplikacji e-Sprawozdanie będzie można wydrukować.
  1. 3. Do marca 2019 – dodanie kolejnych elementów:
  • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem,
  • repozytorium dokumentów (paczek sprawozdawczych), dotyczących sprawozdania finansowego za dany rok (sprawozdanie z działalności, opinia biegłego rewidenta),
  • szablon informacji dodatkowej, który będzie edytowalny i umożliwi zaciąganie aktualnych danych z kont księgowych.

Aplikacja e-Sprawozdania to rozwiązanie, które oferuje łatwy dostęp do sprawozdań z lat poprzednich oraz umożliwi przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni.

Aby lepiej poznać rozwiązanie i nadchodzące przepisy zapraszamy Państwa na webinar organizowany przez Comarch. Webinar odbędzie się 17-stego stycznia 2019 roku o 11:00. Szkolenie poprowadzi Paweł Krupa, konsultant ds. rozwiązań biznesowych dodatkowo będzie dostępny czat. Otrzymają Państwo niezbędne informacje z zakresu:

  • zmian w przepisach prawa w obrębie rocznych sprawozdań oraz konsekwencje jakie te zmiany ze sobą niosą,
  • jak wykorzystać e-Sprawozdania w swojej firmie,
  • praktycznej wiedzy z tworzenia i przesyłania e-Sprawozdań,
  • jak funkcjonalność e-Sprawozdania współpracuje z systemem ERP.

Wszystkie informacje o webinarze oraz rejestracja dostępne na stronie.

Comarch e-Sprawozdania będzie płatne według cennika:

Klienci systemów Comarch ERP mogą liczyć na funkcjonalności, które pomogą przygotować roczne sprawozdanie finansowe już w styczniu 2019 roku.