e-Sprawozdania

e-sprawozdania

e-Sprawozdania

Comarch rozbudowuje swoją ofertę o dedykowaną aplikacje pod zmiany prawne e-Sprawozdania. Aplikacja to szereg potrzebnych funkcjonalności, między innymi możliwość przygotowywania pliku XML.

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany dotyczące przygotowywania i składania rocznych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. Zaczęły obowiązywać od 1 października 2018 roku. W celu wypełnienia obowiązku należy skorzystać z drogi elektronicznej. Wyklucza to składanie sprawozdań w sposób najczęściej wybierany, czyli w wersji papierowej. Zobowiązani do składania sprawozdań finansowych są przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe oraz te podmioty, które wybrały ten sposób ewidencjonowanie działalności gospodarczej.

Otrzymujemy informacje na temat sprzecznych komunikatów jakie do Państwa docierają. Mianowicie składanie podpisów w e-Sprawozdaniu wyklucza użycie zaufanego profilu ePUAP. Mimo, że ustawa o rachunkowości przewiduje dwie formy składania podpisu pod sprawozdaniem, po zmianach i obowiązku przesyłania e-sprawozdań drogą elektroniczną KRS nie przyjmie tak sporządzonego sprawozdania. Dokumenty opatrzone ePUAP-em będą odczytywane jako błąd. Jedyną formą zgodną ze zmianami jest podpis kwalifikowany wymagany od wszystkich członków zarządu. Więcej na temat składania podpisów przeczytają Państwa na łamach Gazety Prawnej.

e-Sprawozdania

Integracja z systemami Comarch ERP – dane zaczytywane wprost z systemu

Dwustopniowy walidator – sprawdza zgodność pliku XML oraz wartości merytoryczne

Tworzenie repozytorium – przechowywanie sprawozdań finansowych z poprzednich lat

W odpowiedzi na te potrzeby Comarch przygotował aplikację e-Sprawozdania. Rozwiązanie jest ciągle udoskonalane i rozszerzane o kolejne funkcjonalności. 

 

 

e-Sprawozdania są w pełni zintegrowane z systemami Comarch. Jest to ważna informacja dla Klientów korzystających z oprogramowania Comarch ERP. Ułatwi i przyśpieszy to proces przygotowywania formularza. Dane będzie można automatycznie uzupełnić  informacjami zawartymi w “Zestawieniach” systemu. Przygotowany plik XML jest również od razu gotowy do wydruku. Aplikacja umożliwia także obsługę rocznych sprawozdań finansowych dla jednostek mikro. 

Oczywiście z aplikacji mogą korzystać klienci, którzy pracują na systemach innych producentów. Nie ma w tym przypadku ograniczeń. 

 

Tak jak zostało zaplanowane, z końcem marca udostępniono nową wersję e-Sprawozdania 2019.3. Do obecnych funkcjonalności dodano możliwości: 

  • przygotowywania sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych (NGO),
  • zarządzania wieloma podpisami elektronicznymi w aplikacji (wraz z możliwością podpisu sprawozdania w aplikacji),
  • określania statusu tworzonych sprawozdań finansowych,
  • tworzenia paczek sprawozdawczych, czyli dodawanie dowolnych załączników do aplikacji (np. sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, uchwała o podziale wyniku itd.),
  • wysyłania sprawozdania do Szefa KAS,
  • tworzenie sprawozdania skonsolidowanego i skonsolidowanych pasyw.

 

Aplikacja e-Sprawozdania to rozwiązanie, które oferuje łatwy dostęp do sprawozdań z lat poprzednich oraz umożliwi przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni.

Aby lepiej poznać rozwiązanie i zmiany w przepisach zapraszamy do obejrzenia webinaru o e-Sprawozdaniach dostępnego poniżej. Otrzymają Państwo niezbędne informacje z zakresu:

  • zmian w przepisach prawa w obrębie rocznych sprawozdań oraz konsekwencje jakie te zmiany ze sobą niosą,
  • jak wykorzystać e-Sprawozdania w swojej firmie,
  • praktycznej wiedzy z tworzenia i przesyłania e-Sprawozdań,
  • jak funkcjonalność e-Sprawozdania współpracuje z systemem ERP.

 

Comarch e-Sprawozdania będzie płatne według cennika:

 

Webinar e-Sprawozdania

Instrukcja e-Sprawozdania