Comarch ERP XL

Polski system ERP dla średniej i dużej firmy

Comarch ERP XL

Comarch ERP XL to rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Skrót ERP -Enterprise Resource Planning  w dosłownym tłumaczeniu oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Tego rodzaju system umożliwia efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i pozwala w obsłudze wielu obszarów zarządzania biznesem. Optymalna konfiguracja i ilość modułów dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Oprócz wersji serwerowej system dostępny jest również w modelu SaaS (Software as a Service), w którym system jest oferowany za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego.

Comarch ERP XL

Dzięki możliwości swobodnej rozbudowy o kolejne obszary wraz z rozwojem przedsiębiorstwa Comarch ERP XL  jest najczęściej kupowanym systemem w Polsce. Korzysta z niego już ponad 5 000 firm z różnych branż m.in.:

 • AGD/RTV,
 • Budowlana,
 • Chemiczna,
 • Elektryczna i elektroniczna,
 • IT, automatyka,
 • Kosmetyka,
 • Meblarska i drzewna,
 • Odzieżowa i obuwnicza,
 • Poligraficzna, papiernicza i biurowa,
 • Transport i spedycja

Moduły w Comarch ERP XL

Comarch ERP XL

Moduły do kompleksowego zarządzania każdym rodzajem produkcji: Produkcja, MES, Konfigurator produktu, Kompletacja, Projekty, Kontrola jakości

Narzędzie do budowania analiz i raportów: BI Point

Moduły wspierające procesy sprzedażowe i zakupowe: Zamówienia, Sprzedaż, Import, Lojalność

Rozwiązania mobilne: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy, Monitorowanie, WMS Magazynier

Moduły do zarządzania finansami: Księgowość, Środki trwałe, e-Sprawozdania

Moduły do obsługi kadr i płac: HR-Płace i Kadry, Comarch HRM, TNA- ewidencja wejść i wyjść, aplikacja PPK

Moduły do obsługi  kontaktów z klientami i obiegu dokumentów: CRM,  DMS, Serwis

Rozwiązania do sprzedaży internetowej: Comarch e-commerce, B2B, wszystko.pl

Comarch ERP XL zapewnia efektywną i bezpieczną wymianę danych w całym łańcuchu dostaw dzięki rozwiązaniu Comarch EDI. W ciągu kilku dni Twoja firma może rozpocząć komunikację elektroniczną ze wszystkimi partnerami, niezależnie od ich zaawansowania technologicznego oraz obszaru geograficznego.

Korzyści płynące z Comarch EDI:
 • Zacieśnienie współpracy z dostawcami jak i z odbiorcami,
 • Eliminacja błędów ludzkich,
 • Redukcja kosztów, związanych m.in. z zakupem papieru i materiałów         eksploatacyjnych, wysyłką i archiwizacją papierowych dokumentów,
 • Oszczędność czasu związanego z dostarczeniem dokumentu do kontrahenta.

Comarch ERP XL najważniejsze zadania

 • pełne wsparcie dla procesów handlowych, dystrybucyjnych i administracyjnych,
 • swobodne budowanie bazy wiedzy o klientach i kontrahentach, przeprowadzonych transakcjach i realizowanych zadaniach.
 • dopasowanie modułów pod indywidualne potrzeby firmy,
 • zgodność systemu ERP z przepisami polskiego prawa,
 • automatyzacja prac oraz minimalizacja ryzyka powstawania błędów podczas wykonywania operacji na dużych zbiorach danych,
 • optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz kontrola i poprawa produktywności.

Poznaj inne rozwiązania w Comarch ERP XL